Informace o ochranných známkách a autorských právech

© 2020 WISE International. Všechna práva vyhrazena. Chtěli bychom poděkovat L. Ron Hubbard Library za svolení reprodukovat výběry z děl L. Ron Hubbarda, která jsou chráněna autorským právem. HUBBARD, LRH a SCIENTOLOGY jsou ochranné známky a jsou používány v souladu s licenční smlouvou. WISE, MAKH, MODEL OF ADMIN KNOW-HOW, PROSPERITY a symbol LIONESS AND CUBS (lvice a lvíčata) jsou ochranné známky vlastněné společností WISE International.