מידע על זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

© 2020 WISE International. כל הזכויות שמורות. הכרת תודה לספריית ל. רון האברד על קבלת אישור לשחזר
מבחר מהיצירות המוגנות בזכויות יוצרים של ל. רון האברד. HUBBARD, LRH ו- SCIENTOLOGY הם סימנים
מסחריים ומשמשים בהתאם להסכם רישוי. WISE, MAKH, תבנית הידע המנהלי, השגשוג וסמל הלביאה והגורים
הם סימנים מסחריים בבעלות WISE International.