Informasjon om copyright og varemerke

© 2020 WISE International. Alle rettigheter forbeholdt. En stor takk rettes til L. Ron Hubbard Library for tillatelse til å gjengi og reprodusere avsnitt fra det opphavsrettslig beskyttede arbeidet til L. Ron Hubbard. HUBBARD, LRH og SCIENTOLOGY er varemerker og er brukt i henhold til en lisensavtale. WISE, MAKH, MODEL OF ADMIN KNOW-HOW, PROSPERITY og the LIONESS AND CUBS-symbolet er varemerker eiet av WISE International.