Kodeks for et WISE-medlem

LÆR MER

Følgende kodeks ble sammenstilt av ledende WISE-medlemmer som etiske retningslinjer for medlemskapet.

Medlemmer av WISE holder seg til hvert av punktene i Kodeksen for et WISE-medlem og står ved disse punktene når de driver sitt yrkesliv.

  1. Jeg lover å lære og ta i bruk L. Ron Hubbards administrative teknologi for et standardisert resultat.
  2. Jeg lover å benytte meg av L. Ron Hubbards etikk- og rettferdighetsteknologi og se til at den blir brukt standardisert.
  3. Jeg lover å alltid anerkjenne L. Ron Hubbard som kilden til den administrative-, etiske- og rettferdighetsteknologien, og sikre at andre også gjør det.
  4. Jeg lover å insistere på kommunikasjonslinjer på høyt nivå, og klarhet i tilhørighet og virkelighet, og kjenne konsekvensen av å ikke ha slike forhold, og å jobbe kontinuerlig og effektivt for å opprettholde sterk tilhørighet, virkelighet og kommunikasjon i gruppen.
  5. Jeg lover å bruke teknologiene til L. Ron Hubbard til å løse enhver tvist.
  6. Jeg lover å lese, forstå og overholde alle punkter i WISE-medlemsavtalen fullt ut.
  7. Jeg lover å ta ansvar for å beskytte varemerker og opphavsrettigheter til Dianetics, Scientology og WISE, og deres bruk i forretningsverdenen.
  8. Jeg lover å være etisk og å ta ansvar for å se til at de rundt meg er etiske, i samsvar med de høye etiske standardene som er lagt frem i L. Ron Hubbards skrifter.
  9. Jeg lover å ta ansvar for avtalene jeg inngår med andre og sikre at de er sanne, korrekte og fullt forstått av alle parter og uttrykt skriftlig.
  10. Jeg lover å ta ansvar for å ta videre og fremme den standardiserte anvendelsen av L. Ron Hubbards administrative–, etiske og rettferdighetsteknologier.
  11. Jeg lover å beskytte andre mot rykter og falsk informasjon ved ikke å rette meg etter eller videresende ubekreftet eller ubegrunnet informasjon.
  12. Jeg lover å oppfylle alle økonomiske forpliktelser som avtalt.
  13. Jeg lover å ikke inngå noen avtaler, økonomiske eller på annen måte, uten å undersøke dem fullt ut og ta det fulle ansvaret for de jeg inngår.
  14. Jeg lover å alltid levere det som ble lovet.
  15. Jeg lover å bytte i overflod som eneste betingelse for innbytte.
  16. Jeg lover å opprettholde prinsippet om at penger og støtte kun kommer fra produksjon og levering av produkter som kan byttes inn.
  17. Jeg lover å opprettholde gode forhold til det offentlige, næringslivet og sivile myndigheter.
  18. Jeg lover å ta ansvar for å beskytte Scientologikirker fra distraksjon, forstyrrelse eller misbruk av deres linjer eller personell ved kommersiell virksomhet.
  19. Jeg lover å ikke bruke Scientologikirker og deres kommunikasjonslinjer for personlig økonomisk gevinst.
  20. Jeg lover å ikke tolerere bruken av Scientologikirker og deres kommunikasjonslinjer til å fremme den personlige økonomiske gevinsten til enkeltpersoner, men å gjøre mitt for å se til at de utelukkende virker for Scientologiens religiøse åndelige mål.
  21. Jeg lover å oppfylle WISEs formål og å ta ansvar for å forbedre og utvide WISE-medlemskapet.
  22. Jeg lover å være et godt eksempel på gjennomførbarheten til L. Ron Hubbards administrative-, etiske- og rettferdighetsteknologier.
  23. Jeg lover å ta ansvar for å få i stand en ny sivilisasjon der de dyktige kan lykkes og ærlige mennesker har rettigheter.
  24. Jeg lover å følge denne kodeksen slik at jeg og alle WISE-medlemmer lykkes og har fremgang.

HOLD KONTAKTEN MED PROSPERITY®

Vi publiserer nye artikler to ganger i måneden på vårt

Online Prosperity Magazine nettsted.

Meld deg på her og bli en av våre abonnenter.

De første fire artiklene er gratis for alle.

Som medlem får du tilgang til alle!