Informácie o autorských právach a ochranných známkach

© 2020 WISE International. Všetky práva vyhradené. Knižnica L. Rona Hubbarda je vďačná za povolenie reprodukovať výber z diel L. Rona Hubbarda chránených autorskými právami. HUBBARD, LRH a SCIENTOLOGY sú ochranné známky a používajú sa na základe licenčnej zmluvy. WISE, MAKH, MODEL OF ADMIN KNOW-HOW, PROSPERITY a symbol LIONESS A CUBS sú ochranné známky vlastnené spoločnosťou WISE International.