יתרונות

חברות תאגיד

\שנה

\חודש

חברות של חברה

\שנה

\חודש

חברות כללית

\שנה

\חודש

חברות אישית

\שנה

תכנית תשלום
לא זמינה

רמת חברות:

תכנית תשלום שנתית:

תכנית תשלום חדשית:

יתרונות חברות

עבור יחידים בלבד
לא עבור בעלי עסקים
עבור בעלי עסקים עם 1 עד 5 עובדים עבור בעלי עסקים עם 6 עד 20 עובדים עבור בעלי עסקים עם 21 או יותר עובדים
הרשאה להשתמש בטכנולוגיה למנהל של האברד בחברה או בעסק שלך
Prosperity Planner™ at
www.ProsperityPlanner.net
כולל 100 עמודים של כלי ניהול, איזכורים ו
רשימות בדיקת שגשוג

מקוון בלבד

מקוון ועותק קשיח על פי בקשה
2 לשנה

מקוון ועותק קשיח על פי בקשה
2 לשנה עד 3 אנשי צוות

מקוון ועותק קשיח על פי בקשה
2 לשנה עד 9 אנשי צוות

 הנחות וגישה ל www.MAKH.org
התבנית המקוון של פלטפורמת הידע ™Know-How
שירותי הפניות למדיניות
WISE מדריך מקוון של  באתר www.wise.directory
מקוון  שגשוג מגזין
www.Prosperity.net באתר
WISE-סיכת חברות בשגשוגעלוני מידע
וציטוטי השבוע של מערכת טכנולוגית המנהל של האברד
חוברות טכנולוגיות הניהול של האברד 

6 חוברות חינם בשנה