Άδεια Παράδοσης

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Όλες οι άδειες WISE χρησιμοποιούν τη διαχειριστική τεχνολογία του Λ. Ρον Χάμπαρντ στον επαγγελματικό κόσμο. Πράγματι, αυτό είναι το μεγαλύτερο όφελος μια συνδρομής WISE.

Μία άδεια WISE εξουσιοδοτεί τον κάτοχο να προωθήσει, πουλήσει και παραδώσει υπηρεσίες διαχείρισης τεχνολογίας Χάμπαρντ – είναι η πύλη για μια καριέρα επιβράβευσης. Με την άδεια μπορεί κάποιος να παραδώσει one-on-one συμβουλευτική, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και ακόμα και να αναπτύξει ή να πουλήσει αντικείμενα βασισμένα στα έργα διαχείρισης του Λ. Ρον Χάμπαρντ.

Όποιος ψάχνει καριέρα διανομής της διαχειριστικής τεχνολογίας Χάμπαρντ μπορεί να κάνει αίτηση με την WISE.

Εκτός από την αδειοδότησης επαγγελματίων, η WISE παρέχει υλικό, βοηθήματα και υπηρσίες που προάγουν ανερχόμενους συμβούλους και επεκτείνουν τις υπηρεσίες υφιστάμενων συμβούλων με άδεια.

Θα ήθελα περαιτέρω πληροφορίες για το πως μπορών να πάρω άδεια.

Θα ήθελα να έρθω σε επαφή με αδειοδοτημένο σύμβουλο διαχείρισης Χάμπαρντ.

Θα ήθελα να εγγραφώ και να γίνω σύμβουλος διαχείρισης Χάμπαρντ.