Licens att leverera

Läs mer

WISE licensierar all användning av L. Ron Hubbards administrativa teknologi i näringslivet. I själva verket är detta den största fördelen med medlemskap i WISE.

En WISE-licens tillåter dig att marknadsföra, sälja och leverera Hubbard administrativa teknologitjänster – det är porten till en av de mest givande karriärerna inom näringslivet. Genom licensiering kan man leverera en-till-en-konsultation, seminarier, utbildningsprogram samt utveckla och sälja fastigheter baserat på L. Ron Hubbards administrativa verk.

Den som söker en karriär som sprider Hubbard administrativ teknologi kan ansöka om en licens med WISE.

Förutom professionell licensiering, erbjuder WISE material, hjälpmedel och tjänster som både utvecklar framtida konsulter och utvidgar tjänsterna hos befintliga licensierade konsulter.

Jag vill ha mer information om att bli licensierad.

Jag vill gärna få kontakt med en redan licensierad Hubbard-managementkonsult.

Jag vill registrera mig och bli Hubbard-managementkonsult.