ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ:

Ετήσιο πρόγραμμα πληρωμής:

Μηνιαίο πρόγραμμα πληρωμής:

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

/έτος

Πρόγραμμα Πληρωμής
Μη Διαθέσιμο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

/έτος

/μήνα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

/έτος

/μήνα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

/έτος

/μήνα

ΟΦΕΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Για ατομικές συνδρομές μόνο
Όχι για Ιδιοκτήτες Εταιρειών
Για Ιδιοκτήτες Εταιρειών με 1 έως 5 Υπαλλήλους Για Ιδιοκτήτες Εταιρειών με 6 έως 20 Υπαλλήλους Για Ιδιοκτήτες Εταιρειών με πάνω από 21 Υπαλλήλους
Δικαίωμα χρήσης Διαχειριστικής Τεχνολογίας Χάμπαρντ στην εταιρεία σας
Prosperity Planner™ στο www.ProsperityPlanner.net Συμπεριλαμβάνει 100 σελίδες Management Tools, αναφορές και Prosperity Checklists

Διαδικτυακή Συνδρομή μόνο

Διαδικτυακή Συνδρομή και έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος
2 φορές το χρόνο

Διαδικτυακή Συνδρομή και έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος
2 φορές το χρόνο για μέχρι 3 στελέχη

Διαδικτυακή Συνδρομή και έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος
2 φορές το χρόνο για μέχρι 9 στελέχη

Εκπτώσεις & Πρόσβαση στο www.MAKH.org Η διαδικτυακή πλατφόρμα του Model of Admin Know-How™
Πολιτική Υπηρεσιών Συστάσεων
WISE Διαδικτυακός Κατάλογος στο www.wise.directory
Prosperity Magazine στο διαδίκτυο στο www.Prosperity.net
WISE Pin Μελών, Prosperity newsletters και Αποφθέγματα Χάμπαρντ της Εβδομάδας
Βιβλιάρια Διαχειριστικής Τεχνολογίας Χάμπαρντ

6 ΔΩΡΕΑΝ βιβλιάρια το χρόνο