קוד של חבר WISE

יותר מידע

הקוד הבא נערך על ידי אנשי WISE המובילים כקוד להתנהגות אתית עבור החברות.

חברי WISE דבקים בכל אחת מנקודות הקוד של חבר WISE ומקיימים נקודות אלו בעת ניהול חייהם המקצועיים.

1. אני מבטיח\ה ללמוד וליישם את הטכנולוגיה הניהולית של ל. רון האברד לתוצאה על פי התקן.


2. אני מבטיח\ה לנצל את טכנולוגיית המוסר והצדק של ל. רון האברד ולוודא שהיא מיושמת על פי התקן.


3. אני מבטיח\ה להכיר תמיד בל. רון האברד כמקור הטכנולוגיות הניהוליות, המוסר והצדק ולהבטיח שאחרים יעשו זאת גם כן.


4. אני מבטיח\ה להתעקש על קווי תקשורת ברמה גבוהה ובהירות בזיקה ובמציאות ולדעת את התוצאה של חוסר תנאים כאלה ולעבוד באופן רציף ויעיל לשמירה על זיקה גבוהה, מציאות ותקשורת בקבוצה.


5. אני מבטיח\ה להשתמש בטכנולוגיות של ל. רון האברד בכדי לפתור כל מחלוקת.


6. אני מבטיח\ה לקרוא במלואו, להבין ולפעול לפי כל הנקודות של הסכם החברות ב-WISE.


7. אני מתחייב\ת לקחת אחריות להגן על הסימנים המסחריים וזכויות היוצרים של דיאנטיקה, סיינטולוגיה ו- WISE ועל השימוש בהם בעולם העסקים.


8. אני מבטיח\ה להיות מוסרי ולקחת אחריות ולוודא שהסובבים אותי הם מוסריים, בהתאם לתקנים המוסריים הגבוהים שנקבעו בכתביו של ל. רון האברד.


9. אני מתחייב\ת לקחת אחריות על ההסכמים שאני עושה עם אחרים ולהבטיח שהם נכונים, נכונים ומובנים במלואם על ידי כל הצדדים ומובעים בכתב.


10. אני מתחייב\ת לקחת אחריות להעביר ולקדם את היישום התקני של טכנולוגיות הניהול, המוסר והצדק של ל. רון האברד.


11. אני מבטיח\ה להגן על אחרים מפני שמועות ודיווחים כוזבים על ידי אי פעולה או העברת נתונים לא מאומתים או לא מבוססים.


12. אני מבטיח\ה למלא את כל ההתחייבויות הכספיות כמוסכם.


13. אני מבטיח\ה לא להיכנס לעסקים, כספיים או אחרים, מבלי לחקור אותם במלואם ולקחת אחריות מלאה על אלא שאותם אעשה.


14. אני מבטיח\ה למסור תמיד את מה שהובטח.


15. אני מבטיח\ה לבצע החלפות בשפע כתנאי יחיד להחלפה.


16. אני מבטיח\ה לקיים את העיקרון שכסף ותמיכה נגזרים רק דרך ייצור ומשלוח של מוצרים הניתנים להחלפה.


17. אני מבטיח\ה לקיים יחסים טובים עם הציבור, הקהילה העסקית ורשויות אזרחיות.


18. אני מתחייב\ת לקחת אחריות כדי להגן על כנסיות הסיינטולוגיה מפני הסחת דעת, הפרעה או שימוש לרעה בקווי התקשורת או בכוחם על ידי פעילויות מסחריות.


19. אני מבטיח\ה לא להשתמש בכנסיות סיינטולוגיה ובקווי התקשורת שלהם למטרות רווח כספי אישי.


20. אני מבטיח\ה לא להתיר את השימוש בכנסיות סיינטולוגיה וקווי התקשורת שלהם בכדי להעביר את הרווח הכספי האישי של כל אדם, אלא לעשות את חלקי כדי לראות שהם פועלים אך ורק למטרות הרוחניות של דת הסיינטולוגיה.


21. אני מבטיח\ה לממש את מטרות WISE ולקחת אחריות לשיפור והרחבת חברות ב-WISE.


22. אני מבטיח\ה להוות דוגמא טובה לעבודה של טכנולוגיות הניהול, המוסר והצדק של ל. רון האברד.


23. אני מבטיח\ה לקחת אחריות להביא לתרבות חדשה בה בעלי יכולת יכולים לשגשג ולאנשים ישרים יש זכויות.


24. אני מבטיח\ה לקיים את הקוד הזה כדי שאני וכל חברי ה-WISE נפרח ונשגשג.