Kodex člena WISE

DALŠÍ INFORMACE

Následující kodex byl sestaven vedoucími členy WISE jako kodex etického chování pro členy WISE.

Členové WISE dodržují každý z bodů Kodexu člena WISE a prosazují ho ve svém profesním životě.

 1. Slibuji, že se naučím a aplikuji administrativní technologii L. Ron Hubbarda na standardní úrovni.

 2. Slibuji, že budu využívat Hubbardovu technologii v oblasti etiky a spravedlnosti a dohlédnu na její standardní používání.

 3. Slibuji, že budu vždy uznávat L. Ron Hubbarda jako technologický zdroj v oblasti administrativy, etiky a spravedlnosti, a zajistím, aby tomu tak bylo i u ostatních.

 4. Slibuji, že budu trvat na vysoce kvalitní komunikaci, transparentnosti v afinitě a realitě, a že budu neustále a efektivně pracovat na udržení vysoké afinity, reality a komunikace ve skupině, a uvědomuji si důsledky neexistence takových podmínek.

 5. Slibuji, že použiji technologie L. Ron Hubbarda k vyřešení jakéhokoli sporu.

 6. Slibuji, že přečtu, porozumím a budu dodržovat všechny body dohody členství WISE.

 7. Slibuji, že ponesu odpovědnost za ochranu ochranných známek a autorských práv Dianetiky, Scientologie a WISE a jejich používání ve světě podnikání.

 8. Slibuji, že se budu chovat eticky, v souladu s vysokými etickými standardy stanovenými v díle L. Ron Hubbarda a přijmu odpovědnost za to, aby se tak chovali i lidé kolem mě.

 9. Slibuji, že převezmu odpovědnost za dohody, které uzavírám s ostatními, a zajistím, aby byly v písemné formě, pravdivé, správné a pro všechny strany plně srozumitelné.

 10. Slibuji, že ponesu odpovědnost za prosazování a propagaci standardního používání Hubbardových technologií v oblasti administrativy, etiky a spravedlnosti.

 11. Slibuji, že budu chránit ostatní před fámami a falešnými zprávami tím, že nebudu předávat neověřené nebo nepodložené údaje, ani jednat na jejich základě.

 12. Slibuji, že budu plnit všechny dohodnuté finanční závazky.

 13. Slibuji, že neuzavřu žádná finanční ani jiná ujednání, aniž bych je plně prozkoumal, a za ty, které uzavřu, ponesu plnou odpovědnost.

 14. Slibuji, že vždy splním to, co jsem slíbil.

 15. Slibuji, že jedinou podmínkou výměny se třetí stranou je: „získáte více, než za kolik jste zaplatili.“

 16. Slibuji, že budu dodržovat zásadu, že peníze a podporu lze získat pouze produkcí a poskytnutím vyměnitelných produktů.

 17. Slibuji, že budu udržovat dobré vztahy s veřejností, s obchodní komunitou a s civilními úřady.

 18. Slibuji, že ponesu odpovědnost za ochranu scientologických kostelů před rozptylováním, narušováním nebo zneužíváním jejich činností nebo personálu komerčními aktivitami.

 19. Slibuji, že nebudu využívat scientologické kostely a jejich komunikační prostředky pro účely osobního finančního zisku.

 20. Slibuji, že nebudu tolerovat používání scientologických kostelů a jejich komunikačních prostředků k navyšování osobních finančních zisků jakéhokoli jednotlivce, ale že udělám, co bude v mých silách, abych zajistil, že budou fungovat výhradně pro duchovní cíle scientologického náboženství.

 21. Slibuji, že naplním účely WISE a převezmu odpovědnost za zlepšování a rozšiřování členské základny WISE.

 22. Slibuji, že půjdu příkladem implementování Hubbardových technologií v oblasti administrativy, etiky a spravedlnosti.

 23. Slibuji, že ponesu odpovědnost při vytváření nové civilizace, v níž schopní lidé mohou prosperovat a čestní lidé mají práva.

 24. Slibuji, že se budu řídit tímto kodexem, abychom já, i všichni členové WISE mohli vzkvétat a prosperovat.