A WISE tag kódexe

TUDJON MEG TÖBBET

Az alábbi kódexet vezető WISE tagok állították össze a tagságra vonatkozó etikus viselkedési szabályzatként.

A WISE tagok követik „A WISE tag kódexe” összes pontját, betartva azokat professzionális tevékenységeik során.

1. Fogadom, hogy megtanulom L. Ron Hubbard adminisztratív technológiáját, és standard eredményeket érek el alkalmazásával.


2. Fogadom, hogy használom L. Ron Hubbard etikai és igazságszolgáltatási technológiáját, és biztosítom, hogy standard módon kerüljön alkalmazásra.


3. Fogadom, hogy mindig elismerem L. Ron Hubbardot, mint az adminisztratív, etikai és igazságszolgáltatási technológia forrását, és gondoskodok róla, hogy mások is ezt tegyék.


4. Fogadom, hogy ragaszkodom a magas színvonalú kommunikációs vonalakhoz, valamint az affinitás és a realitás tisztaságához, és tudom, milyen következményekkel jár, ha ezek nincsenek jelen; továbbá fogadom, hogy folyamatosan és hatékonyan dolgozom magas ARC fenntartásán a csoportban.


5. Fogadom, hogy minden vita rendezésére L. Ron Hubbard technológiáit alkalmazom.


6. Fogadom, hogy elolvasom, megértem és betartom a WISE tagsági szerződésének minden pontját.


7. Fogadom, hogy felelősséget vállalok a Dianetika, a Szcientológia és a WISE védjegyeinek és szerzői jogainak védelméért valamint azok használatáért az üzleti világban.


8. Fogadom, hogy magas szinten tartom a saját etikámat, és felelősséget vállalok azért, hogy a körülöttem levők ugyanezt tegyék, az L. Ron Hubbard írásaiban lefektetett magas etikai követelményeknek megfelelően.


9. Fogadom, hogy felelősséget vállalok a másokkal kötött megállapodásaimért, és biztosítom, hogy igazak és szabályszerűek legyenek, mindegyik fél teljes mértékben megértse azokat, valamint írásban kerüljenek rögzítésre.


10. Fogadom, hogy felelősséget vállalok L. Ron Hubbard adminisztratív, etikai és igazságszolgáltatási technológia standard alkalmazásának támogatásáért és előmozdításáért.


11. Fogadom, hogy megvédem a többieket a rosszindulatú szóbeszédtől és a hamis jelentésektől azáltal, hogy nem cselekszem be nem bizonyított vagy megalapozatlan adatok alapján, és nem továbbítok ilyeneket.


12. Fogadom, hogy a megállapodások szerint eleget teszek minden pénzügyi kötelezettségemnek.


13. Fogadom, hogy nem létesítek se pénzügyi, se más üzleti kapcsolatot anélkül, hogy azt pontosan meg ne vizsgáltam volna, továbbá teljes felelősséget vállalok azokért az üzleti kapcsolatokért, amelyeket viszont létrehoztam.


14. Fogadom, hogy mindig teljesítem, amit megígértem.


15. Fogadom, hogy a csere fajtái közül csakis a bőséges cserét alkalmazom.


16. Fogadom, hogy támogatom az alapelvet, miszerint pénz és támogatás csakis elcserélhető termékek előállításából és szolgáltatásából származik.


17. Fogadom, hogy jó kapcsolatot tartok fenn a közönséggel, az üzleti társadalommal és a hatóságokkal.


18. Fogadom, felelősséget vállalok azért, hogy megvédjem a Szcientológia egyházakat vonalaik vagy személyzetük megzavarásától, felbomlasztásától vagy a velük való visszaélésektől üzleti tevékenységekkel.


19. Fogadom, hogy nem használom a Szcientológia egyházakat és kommunikációs vonalaikat személyes pénzügyi hasznomra.


20. Fogadom, hogy nem hagyom, hogy a Szcientológia egyházakat és azok kommunikációs vonalait bárki személyes pénzügyi érdekeinek elősegítésére használják, hanem kiveszem a részem annak biztosításában, hogy azok kizárólag a Szcientológia vallásának szellemi céljaiért dolgozzanak.


21. Fogadom, hogy megvalósítom a WISE céljait, és felelősséget vállalok a WISE tagság fejlesztéséért és növeléséért.


22. Fogadom, hogy jó példát mutatok L. Ron Hubbard adminisztratív, etikai és igazságszolgáltatási technológiájának működőképességére.


23. Fogadom, hogy felelősséget vállalok egy új civilizáció létrehozásáért, amelyben a tehetséges emberek sikereket érhetnek el, és a becsületes embereknek jogai vannak.


24. Fogadom, hogy betartom ezt a kódexet, a saját, és az összes WISE tag sikere és gyarapodása érdekében.