Kod för WISE-medlemmar

LÄS MER

Följande kod sammanställdes av ledande WISE-medlemmar som en etisk uppförandekod för medlemskapet.

Medlemmar i WISE följer var och en av WISE-medlemmarnas koder och upprätthåller dessa punkter när de bedriver sitt yrkesliv.

1. Jag lovar att lära mig och tillämpa L. Ron Hubbards administrativa teknologi till ett standardresultat.


2. Jag lovar att utnyttja L. Ron Hubbards etiska och rättsliga teknologi och se till att den tillämpas på ett standardiserat sätt.


3. Jag lovar att alltid erkänna L. Ron Hubbard som källan till administrativa, etiska och rättsliga tekniker och se till att andra gör det också.


4. Jag lovar att insistera på kommunikationslinjer på hög nivå och tydlighet i affinitet och verklighet och förstår följderna av att inte ha sådana villkor, och att arbeta kontinuerligt och effektivt för att upprätthålla hög affinitet, verklighet och kommunikation i gruppen.


5. Jag lovar att använda teknologierna från L. Ron Hubbard för att lösa eventuella tvister.


6. Jag lovar att läsa, förstå och följa alla punkter i WISE-medlemsavtalet.


7. Jag lovar att ta ansvar för att skydda varumärken och upphovsrätt för Dianetics, Scientology och WISE och deras användning i näringslivet.


8. Jag lovar att vara etisk och att ta ansvar för att se till att de omkring mig är etiska i enlighet med de höga etiska standarderna som anges i L. Ron Hubbards skrifter.


9. Jag lovar att ta ansvar för de avtal jag ingår med andra och se till att de är sanna, korrekta och fullständigt förstås av alla parter samt att de är skriftligen uttryckta.


10. Jag lovar att ta ansvar för att främja standard tillämpningen av L. Ron Hubbards administrativa, etiska och rättsliga teknologier.


11. Jag lovar att skydda andra från rykten och falska rapporter genom att inte agera utifrån eller vidarebefordra obekräftade eller osäkra uppgifter.


12. Jag lovar att uppfylla alla ekonomiska åtaganden så som överenskommits.


13. Jag lovar att inte ingå några affärer, ekonomiska eller andra, utan att utreda dem helt och ta fullt ansvar för dem jag gör.


14. Jag lovar att alltid leverera det som utlovats.


15. Jag lovar att utbyta i överflöd som det enda villkoret för utbyte.


16. Jag lovar att upprätthålla principen att pengar och stöd endast härrör sig från produktion och leverans av utbytbara produkter.


17. Jag lovar att upprätthålla goda relationer med allmänheten, näringslivet och civila myndigheter.


18. Jag lovar att ta ansvar för att skydda Scientology-kyrkorna från distraktion, störningar eller missbruk av deras linjer eller personal genom kommersiell verksamhet.


19. Jag lovar att inte använda Scientology-kyrkor och deras kommunikationslinjer för personlig ekonomisk vinst.


20. Jag lovar att inte tillåta användning av Scientology-kyrkor och deras kommunikationslinjer för att vidarebefordra någon enskild persons ekonomiska vinst utan att göra vad jag kan för att se att de uteslutande arbetar för Scientology-religionens andliga mål.


21. Jag lovar att uppfylla WISE:s syften och ta ansvar för att förbättra och utvidga WISE-medlemskapet.


22. Jag lovar att föregå med gott exempel vad gäller användbarheten av L. Ron Hubbards administrativa, etiska och rättsliga teknologier.


23. Jag lovar att ta ansvar för att få till en ny civilisation där de kapabla kan blomstra och ärliga människor har rättigheter.


24. Jag lovar att följa denna kod så att jag och alla WISE-medlemmar blomstrar och når framgångar.