Kodeks for et WISE-medlem

LÆR MER

Følgende kodeks ble sammenstilt av ledende WISE-medlemmer som etiske retningslinjer for medlemskapet.

Medlemmer av WISE holder seg til hvert av punktene i Kodeksen for et WISE-medlem og står ved disse punktene når de driver sitt yrkesliv.

  1. Jeg lover å lære og ta i bruk L. Ron Hubbards administrative teknologi for et standardisert resultat.
  2. Jeg lover å benytte meg av L. Ron Hubbards etikk- og rettferdighetsteknologi og se til at den blir brukt standardisert.
  3. Jeg lover å alltid anerkjenne L. Ron Hubbard som kilden til den administrative-, etiske- og rettferdighetsteknologien, og sikre at andre også gjør det.
  4. Jeg lover å insistere på kommunikasjonslinjer på høyt nivå, og klarhet i tilhørighet og virkelighet, og kjenne konsekvensen av å ikke ha slike forhold, og å jobbe kontinuerlig og effektivt for å opprettholde sterk tilhørighet, virkelighet og kommunikasjon i gruppen.
  5. Jeg lover å bruke teknologiene til L. Ron Hubbard til å løse enhver tvist.
  6. Jeg lover å lese, forstå og overholde alle punkter i WISE-medlemsavtalen fullt ut.
  7. Jeg lover å ta ansvar for å beskytte varemerker og opphavsrettigheter til Dianetics, Scientology og WISE, og deres bruk i forretningsverdenen.
  8. Jeg lover å være etisk og å ta ansvar for å se til at de rundt meg er etiske, i samsvar med de høye etiske standardene som er lagt frem i L. Ron Hubbards skrifter.
  9. Jeg lover å ta ansvar for avtalene jeg inngår med andre og sikre at de er sanne, korrekte og fullt forstått av alle parter og uttrykt skriftlig.
  10. Jeg lover å ta ansvar for å ta videre og fremme den standardiserte anvendelsen av L. Ron Hubbards administrative–, etiske og rettferdighetsteknologier.
  11. Jeg lover å beskytte andre mot rykter og falsk informasjon ved ikke å rette meg etter eller videresende ubekreftet eller ubegrunnet informasjon.
  12. Jeg lover å oppfylle alle økonomiske forpliktelser som avtalt.
  13. Jeg lover å ikke inngå noen avtaler, økonomiske eller på annen måte, uten å undersøke dem fullt ut og ta det fulle ansvaret for de jeg inngår.
  14. Jeg lover å alltid levere det som ble lovet.
  15. Jeg lover å bytte i overflod som eneste betingelse for innbytte.
  16. Jeg lover å opprettholde prinsippet om at penger og støtte kun kommer fra produksjon og levering av produkter som kan byttes inn.
  17. Jeg lover å opprettholde gode forhold til det offentlige, næringslivet og sivile myndigheter.
  18. Jeg lover å ta ansvar for å beskytte Scientologikirker fra distraksjon, forstyrrelse eller misbruk av deres linjer eller personell ved kommersiell virksomhet.
  19. Jeg lover å ikke bruke Scientologikirker og deres kommunikasjonslinjer for personlig økonomisk gevinst.
  20. Jeg lover å ikke tolerere bruken av Scientologikirker og deres kommunikasjonslinjer til å fremme den personlige økonomiske gevinsten til enkeltpersoner, men å gjøre mitt for å se til at de utelukkende virker for Scientologiens religiøse åndelige mål.
  21. Jeg lover å oppfylle WISEs formål og å ta ansvar for å forbedre og utvide WISE-medlemskapet.
  22. Jeg lover å være et godt eksempel på gjennomførbarheten til L. Ron Hubbards administrative-, etiske- og rettferdighetsteknologier.
  23. Jeg lover å ta ansvar for å få i stand en ny sivilisasjon der de dyktige kan lykkes og ærlige mennesker har rettigheter.
  24. Jeg lover å følge denne kodeksen slik at jeg og alle WISE-medlemmer lykkes og har fremgang.