Kodeks for et WISE-medlem

FÅ MERE AT VIDE

Følgende kodeks blev udarbejdet af førende WISE-medlemmer som en kodeks for etisk adfærd for medlemskabet.

Medlemmer af WISE overholder hvert af punkterne i WISE-medlemskodeksen og opretholder disse punkter, når de udfører deres professionelle arbejde.

 1. Jeg lover at lære og anvende L. Ron Hubbards administrative teknologi til et standardresultat.

 2. Jeg lover at benytte mig af L. Ron Hubbards etik og retfærdighedsteknologi og se til, at den bruges korrekt..

 3. Jeg lover altid at anerkende L. Ron Hubbard som kilden til administrative, etiske og retfærdighedsteknologier og sikre, at andre gør det samme.

 4. Jeg lover at insistere på kommunikationslinjer på højt niveau og klarhed i affinitet og realitet og at kende konsekvensen af ikke at have sådanne tilstande og at arbejde kontinuerligt og effektivt på at opretholde høj affinitet, realitet og kommunikation i gruppen.

 5. Jeg lover at bruge L. Ron Hubbards teknologier til at løse enhver tvist.

 6. Jeg lover at læse, forstå og overholde alle punkter i WISE-medlemsaftalen fuldt ud.

 7. Jeg lover at tage ansvar for at beskytte varemærker og ophavsret til Dianetik, Scientologi og WISE og deres anvendelse i erhvervslivet.

 8. Jeg lover at være etisk og tage ansvar for at se, at dem omkring mig er etiske i overensstemmelse med de høje etiske standarder, der er beskrevet i L. Ron Hubbards skrifter.

 9. Jeg lover at tage ansvar for de aftaler, jeg indgår med andre, og for at sikre, at de er sande, korrekte og fuldt ud forstået af alle parter og udtrykt skriftligt.

 10. Jeg lover at tage ansvar for at videresende og fremme standardanvendelsen af L. Ron Hubbards administrative, etiske og retfærdighedsteknologier.

 11. Jeg lover at beskytte andre mod rygter og falske rapporter ved ikke at handle eller videresende ubekræftede eller ikke-underbyggede data.

 12. Jeg lover at opfylde alle økonomiske forpligtelser som aftalt.

 13. Jeg lover ikke at indgå forretninger, økonomiske eller på anden måde, uden at undersøge dem fuldt ud og tage det fulde ansvar for dem, jeg indgår.

 14. Jeg lover altid at levere det, der blev lovet.

 15. Jeg lover at udveksle i overflod som den eneste betingelse for udveksling.

 16. Jeg lover at opretholde princippet om, at penge og support kun kommer fra produktion og levering af produkter der kan udveksles.

 17. Jeg lover at opretholde gode forbindelser med offentligheden, erhvervslivet og civile myndigheder.

 18. Jeg lover at tage ansvar for at beskytte Scientologi kirker mod distraktion, forstyrrelse eller misbrug af deres linjer eller personale gennem kommercielle aktiviteter.

 19. Jeg lover ikke at bruge Scientologi kirker og deres kommunikationslinjer til personlig økonomisk gevinst.

 20. Jeg lover ikke at tolerere brugen af Scientologi kirker og deres kommunikationslinjer for at videregive den enkeltes personlige økonomiske gevinst, men at gøre min del for at se, at de udelukkende arbejder for Scientologiens religiøse spirituelle mål.

 21. Jeg lover at opfylde WISE’s formål og at tage ansvar for at forbedre og udvide WISE-medlemskabet.

 22. Jeg lover at være et godt eksempel på anvendeligheden af L. Ron Hubbards administrative, etiske og retfærdighedsteknologier.

 23. Jeg lover at tage ansvar for at skabe en ny civilisation, hvor de dygtige kan blomstre og ærlige mennesker har rettigheder.

 24. Jeg lover at overholde denne kodeks, så jeg og alle WISE-medlemmer kan blomstre og have fremgang