Πρότυπο της Οργάνωσης

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στο επίκεντρο του Συστήματος Διαχείρισης Χάμπαρντ είναι το Οργανόγραμμα Επτά Κλάδων, γνωστό και ως “Org Board”. Αναπτύχθηκε από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ το 1965 και είναι ένα πλήρως τετραδιάστατο πρότυπο για οργάνωση όπου ανατίθενται υποχρεώσεις, θέσεις και λειτουργίες απαραίτητες σε όλες τις πετυχημένες δραστηριότητες – είτε ομαδικές είτε ατομικές.

Πράγματι, το Org Board περιγράφει το ιδανικό οργανωτικό πρότυπο για οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Δεν είναι παραδοσιακή “οργανωτική δομή”, το Org Board καθρεφτίζει του βασικούς φυσικούς νόμους. Σε μια ανακάλυψη ορόσημο, ο κ. Χάμπαρντ βρήκε ότι όλες οι δραστηριότητες ακολουθούν μια διαδοχική ακολουθία γνωστή ως ο Κύκλος της Παραγωγής.

Η ακολουθία δεν είναι σε καμία περίπτωση αυθαίρετη. Ο κ. Χάμπαρντ βρήκε ότι ανεξαρτήτως μεγέθους, βιομηχανίας ή οργανωτικού μοντέλου, είναι ένας παρατηρήσιμος φυσικός νόμος ότι υπάρχουν εφτά βασικές και ακριβείς λειτουργίες απαραίτητες σε μια συγκροτημένη προσπάθεια – για να επιτευχθεί το οτιδήποτε.

Αυτές παρουσιάζονται στο Org Board ως Κλάδοι 1 έως 7 και καθορίζουν κάθε λειτουργία, δείχνοντας το ποιος εκτελεί τον εκάστοτε ρόλο, τον τίτλο της θέσης και τις υποχρεώσεις κάθε μέλους της ομάδας, όπως επίσης και το συγκεκριμένο Πολύτιμο Τελικό Προϊόν κάθε κλάδου.

Μοναδικό σε αυτό το Org Board είναι το ότι μπαίνει από τα αριστερά και προχωράει προς τα δεξιά, ξεκινώντας από τον Κλάδο 1 και κινείται μέσα από τους κλάδους φτάνοντας στον Κλάδο 6 και μετά βγαίνει. (Ένα άτομο ή μόριο δεν περνάει μέσα από τον Κλάδο 7. Αυτός ο κλάδος είναι που συντονίζει τις δραστηριότητες όλης της υπόλοιπης οργάνωσης και παρακολουθεί τη σωστή λειτουργία ώστε να πετύχει τον σκοπό του.)

Το Org Board μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε βιομηχανία και οποιαδήποτε ομαδική δραστηριότητα – από κοινωνικές μαζώξεις σε αθλητικές ομάδες, από μικρά εγχειρήματα σε εταιρικούς ομίλους, ή ακόμα και από οικογένειες σε κρατικές υπηρεσίες – ώστε να αυξήσει δραματικά την αποτελεσματικότητα, παραγωγή και την επέκταση.

Για να μετρηθεί η πρακτική εφαρμογή του, μια οργάνωση μπορεί ακόμα και να αναλύσει τις τρέχουσες δραστηριότητες με βάση το Org Board και να ανακαλύψει ποιες οργανωτικές λειτουργίες λείπουν.

Για παράδειγμα, είναι φανερό ότι θα έπρεπε να είστε σε Επικοινωνία με ανθρώπους για το τι κάνετε και ότι θα πρέπει να έχετε τις γραμμές επικοινωνίας πολύ καλά καθιερωμένες εντός και εκτός της ομάδας ώστε να είστε πετυχημένοι στη ζωή.

Αντιστοίχως, υπάρχει προαπαιτούμενη Διάχυση ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος ως προς το ότι μπαίνετε στην παραγωγή και να το προωθήσετε.

Επιπροσθέτως, πρέπει να έχετε φυσικά υλικά για να παράγετε το προϊόν σας, το οποίο είναι ο Θησαυρός σας. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τα κονδύλια για να αγοράσετε τα απαραίτητα υλικά και τα ένα αγοραστικό μέσο, όπως επίσης και η φροντίδα των περιουσιακών στοιχείων σας.

Συνεχώς, υπάρχει η Παραγωγή του προϊόντος σας – υ υπηρεσία που προσφέρετε ή το αντικείμενο που παράγετε και ανταλλάσσετε στη δουλειά και στη ζωή.

Και όταν έχει ολοκληρωθεί το προϊόν, η Πιστοποίηση το ελέγχει ώστε να επιβεβαιώσει ότι καλύπτει τις προδιαγραφές του προϊόντος και, αν δεν τις καλύπτει, διορθώνει το θέμα ώστε το προϊόν να είναι πολύτιμο και μπορεί να ανταλλαχθεί. Η Πιστοποίηση συμπεριλαμβάνει και την προώθηση της δικής σας μόρφωσης και εκπαίδευσης (και αυτή του προσωπικού ενός οργανισμού) ώστε να βελτιώνεται συνεχώς το προϊόν.

Μόλις ένα προϊόν έχει επικυρωθεί ως πιστοποιημένο, το Τμήμα Διανομής το διανέμει και μέσα από τις κατάλληλες δημόσιες σχέσεις δημιουργεί ένα νέο “κοινό” που μπορεί να το αποκτήσει και γνωστοποιεί εσάς και το προϊόν σας σε εκείνους και σας κάνει θεμιτούς – έτσι ο κύκλος επαναλαμβάνεται και γίνεται η επέκταση.

Οι λειτουργίες που εκτελούνται από κάθε κλάδο είναι περαιτέρω χωρισμένοι σε τμήματα, συνήθως τρία τμήματα, δημιουργώντας εικοσιένα στο σύνολο. Κάθε τμήμα έχει μοναδική λειτουργία και προϊόν και προσθέτοντας όλα αυτά φτάνουμε στο συνολικό προϊόν του κλάδου.

Αυτό υπογραμμίζει παραπάνω την καθολική πρακτικότητα αυτής της πρωτοποριακής ανακάλυψης (στην οποία αναφέρονται ως φιλοσοφικής μηχανής) και μπορεί κανείς να εξετάσει την προσωπική του ζωή και να δει αν αυτές οι εικοσιένα λειτουργίες εκφράζονται και εκτελούνται – και αν κάποια έλλειψη, όταν βρεθεί, θα εκθέσει την αιτία των μέχρι τώρα “ανεξήγητων” προβλημάτων. Με αυτήν τη γνώση μπορεί κανείς να ενεργήσει έτσι ώστε να διορθώσει τις ελλείψεις και να βελτιώσει την ζωή του.

Αυτό το Οργανόγραμμα δεν είναι στατικό, δισδιάστατο διάγραμμα στον τοίχο. Υπάρχει σε τρεις διαστάσεις – και συνεχίζει μέσα στο χρόνο. Ιδανικά, θα ήταν ανεβασμένο σε έναν τεράστιο κύλινδρο ώστε να φαίνεται η κυκλική ροή, με τον Κλάδο 7 να συναντάει τον Κλάδο 1. Στην πραγματικότητα είναι σπείρα, με τον Κλάδο 7 να είναι ψηλότερα και δίπλα στον Κλάδο 1. Έτσι, για να δώσουμε έμφαση σε αυτό το γεγονός σε ένα δισδιάστατο διάγραμμα, ο Κλάδος 7 τοποθετείτε πριν από τους υπόλοιπους κλάδους.

Και δίνονται έμφαση στο όνομά του ως Οργανόγραμμα, είναι διαμορφωμένο για συνεχής δράση.

– Οι Συντάκτες