Vzor organizace

DALŠÍ INFORMACE

Srdcem systému managementu podle Hubbarda je organizační schéma složené ze sedmi divizí, neboli „Org Board“, jak je obecně známo. Vyvinuté L. Ron Hubbardem v roce 1965, jedná se o plně čtyřrozměrný model organizace, který vymezuje povinnosti, pozice a funkce podstatné pro veškeré úspěšné činnosti – ať už jde o skupinu nebo jednotlivce.

Organizační schéma skutečně popisuje ideální organizační vzorec pro jakoukoli činnost.

Nejedná se o tradiční „organizační strukturu“, organizační schéma zrcadlí základní přirozený zákon. V zásadním objevu pan Hubbard zjistil, že všechny činnosti jsou podřízeny pořadí známému jako výrobní cyklus.

Toto pořadí samozřejmě není náhodné. Pan Hubbard zjistil, že bez ohledu na velikost, průmyslové odvětví nebo organizační model je pozorovatelným přirozeným zákonem, že k dosažení čehokoli existuje sedm základních a přesných funkcí nezbytných při koordinovaném úsilí.

V organizačním schématu je zastupují divize 1 až 7, které vymezují každou funkci a ukazují, kdo vykonává jakou pozici, pracovní tituly, povinnosti každého jednotlivého člena skupiny a konkrétní hodnotný finální produkt každé divize.

U tohoto organizačního schématu je jedinečné, že začíná vlevo a pokračuje doprava, počínaje divizí 1, přes ostatní divize k divizi 6 a poté ven. (Jednotlivci nebo části celku neproudí divizí 7. Tato divize koordinuje činnosti zbytku organizace a sleduje, zda správně plní svůj účel.)

Organizační schéma může být přizpůsobeno každému odvětví a jakékoli skupinové činnosti – od společenských klubů po sportovní týmy, od malých podniků po korporátní konglomeráty nebo dokonce od rodin po vládní agentury – aby výrazně zvýšilo efektivitu, produkci a rozvoj.

V rámci praktické aplikace mohou organizace dokonce analyzovat své současné aktivity, aby zjistily, které organizační funkce chybí.

Například je zřejmé, že musíte s lidmi Komunikovat (divize Komunikace) o tom, co děláte, a mít vlastní dobře zavedené komunikační prostředky uvnitř i vně skupiny, abyste byli v životě úspěšní.

Stejně tak je potřeba Šířit informace (divize Šíření informací), která lidem říká, co produkujete, a propaguje to.

Dále pak, musíte fyzicky mít materiály k výrobě vašeho produktu, což je vaše Pokladnice (divize Pokladnice). Ta zahrnuje finanční prostředky na nákup potřebných materiálů a způsob jejich nákupu, jakož i péči o vaše aktiva.

Pak je zde Výroba (divize Výroba) vašeho produktu – služba, která je poskytována, nebo předmět, který je vyráběn a směňován, a to jak v práci, tak i v životě.

A když je produkt kompletní, zkontroluje jej Kvalifikace (divize Kvalifikace), aby se ujistila, že produkt splňuje požadavky, a pokud ne, napraví uvedené faktory, aby byl produkt hodnotný a směnitelný. Kvalifikace také zahrnuje podporu vašeho vlastního vzdělávání a školení (a personálu organizace), aby se produkce neustále zlepšovala.

Jakmile je produkt ověřen jako kvalifikovaný, divize Distribuce jej distribuuje a prostřednictvím správných vztahů s veřejností vytváří novou „veřejnost“, která produkt může získat, a informuje ji o vás a vašem produktu, po kterém zároveň touží – a tak se cyklus opakuje a dochází k expanzi .

Stanovování cílů, prosazování účelu, koncipování a provádění plánování do budoucna zajišťuje Výkonná divize, která také udržuje věci v chodu a řeší různé vznikající problémy.

Funkce prováděné každou divizí jsou dále rozděleny na oddělení, obvykle na tři, celkem tedy dvacet jedna. Každé oddělení má jedinečnou funkci a produkt a všechny dohromady vytvářejí celkový produkt divize.

Jako další zdůraznění univerzální praktičnosti tohoto průkopnického objevu (označovaného jako filosofický stroj), může člověk dokonce nahlédnout do vlastního života a zjistit, zda je těchto dvacet jedna funkcí vyjádřeno a vykonáváno – a jakékoli opomenutí, pokud bude nalezeno, odhalí příčinu dosud „nevysvětlitelných“ problémů. Ještě lepší je, že s těmito vědomostmi je možné podniknout kroky k nápravě těchto nedostatků a zlepšení života.

Toto organizační schéma není statický dvourozměrný nástěnný graf nebo diagram. Existuje ve třech rozměrech – a pokračuje v čase. V ideálním případě by bylo připevněno na obrovském válci, aby bylo vidět, že je propojené v kruhu, kde se divize 7 potkává s divizí 1. Ve skutečnosti je to vlastně spirála, kde je divize 7 výš než sousedící divize 1. Abychom zdůraznili tuto skutečnost ve dvourozměrném schématu, je divize 7 umístěna před ostatními divizemi.

A s důrazem na svůj název – organizační schéma – je konfigurováno pro nepřetržité fungování.

— Redakce