A szervezet sémája

TUDJON MEG TÖBBET

A Hubbard menedzsment rendszer középpontjában a Hétosztályos Szervezési Tábla, vagy közismertebb nevén „Org board” található (az angol Organizing Board rövidebb formája). 1965-ben dolgozta ki L. Ron Hubbard, és egy olyan, nem kevesebb mint négydimenziós szervezési séma ez, amely a létező összes sikeres foglalatosság részét képező feladatköröket, pozíciókat és tevékenységeket szemlélteti – legyen szó akár csoportról, akár egyetlen szermélyről.

Valójában az Org board a bármely tevékenység esetében érvényes ideális szervezési sémát mutatja be.

Az Org board, ami nem egy hagyományos értelemben vett „szervezeti felépítési táblázat” alapvető természeti törvényeket tükröz. Hubbard úr egy, fordulópontot jelentő felfedezésével azt találta, hogy a létező összes tevékenység egy, a „Termelés ciklusa”-ként ismert lépéssorendet követ.

Ez a lépéssorend egyáltalán nem önkényes. Hubbard úr úgy találta, hogy függetlenül mérettől, iparágtól és szervezeti modelltől, megfigyelhető természeti törvény, hogy a bárminek a megvalósításához szükséges összehangolt erőfeszítéshez elengedhetetlen hét létfontosságú és precízen elhatárolható tevékenység.

Ezek az Org boardon 1–7. Osztályokként szerepelnek, amelyek szemléltetik ezeket a tevékenységeket, megmutatva mindegyiknél, hogy ki végzi azt, valamint minden egyes csoporttag munkaköri megnevezését és feladatkörét, és mindegyik Osztály pontosan körülhatárolt Értékes végtermékét.

Egyedi vonása ennek az Org boardnak, hogy a bal oldalán léphetünk be rá, és a jobb oldala felé haladhatunk, kezdve az 1. Osztályon, haladva tovább a többi osztályon át a 6. Osztályba, majd onnan kifelé. (Emberek és részecskék nem áramolnak át a 7. Osztályon; ezen az Osztályon a szervezet többi része tevékenységeit hangolják össze, és gondoskodnak róla, hogy a szervezet megfelelően működjön, hogy elérhesse célját.)

Az Org boardot lehet módosítani úgy, hogy érvényes legyen bármely iparágra és bármely csoport tevékénységére – legyen az társadalmi klub, sportegyesület, kisvállalkozás vagy nagyvállalati konglomerátum, de még akár egy család vagy kormányhivatal is – hogy nagymértékben megnövelje a hatékonyságot, termelékenységet és terjeszkedést.

Az Org board alkalmazásának gyakorlatiasságát szemléltetendő, szervezetek még akár arra is tudják használni, hogy kielemezzék vele jelenleg folytatott tevékenységeiket és felfedezzék, hogy a szervezetnek mely funkciói hiányoznak.

Például nyilvánvaló, hogy Kommunikációban kell állnia emberekkel azzal kapcsolatban, amit csinál, és jól kiépített kommunikációs csatornákkal kell rendelkeznie mind a szervezeten belül és azon kívül ahhoz, hogy az életben sikeres lehessen.

Hasonlóképpen szükséges a Terjesztés ahhoz, hogy elmondja embereknek, mi az, amit létrehoz, és hogy ezt reklámozza.

Azután meg kell hogy legyenek azok a kézzel fogható alapanyagok, amik terméke előállításához szükségesek, és ez a Pénzügy. Ide tartoznak a szükséges anyagok megvásárlásához szükséges anyagi erőforrások, valamilyen mód azok megvásárlására, valamint a javairól való gondoskodás is.

Aztán ott van a Termelés, ahol terméke – valamilyen kínált szolgáltatás vagy előállított dolog, amit a munka vagy az élet során cserére lehet váltani – megszületik.

Majd mikor a termék elkészül, a Minősítés megvizsgálja annak biztosítására, hogy az elérje a termékek elé támasztott követelményeket, és ha ez nem teljesül, akkor korrigálja mindazon tényezőket, amelyek ezért felelősek, hogy a termék értéket képviseljen és elcserélhető legyen. A Minősítésbe tartozik saját (valamint a szervezet teljes személyzete) oktatásának és képzésének előmozdítása is, hogy a termelés folyamatosan javulhasson.

Mihelyt a termék minőségi megfelelőségét leellenőrizték, a Közönségszolgálati Osztály széles körben forgalmazza azt, valamint előteremt megfelelő közönségszolgálati (Pulic Relations) tevékenységekkel olyan új „közönséget”, amely tagjai képesek a termék megszerzésére, továbbá ismertté és kívánatossá teszi számukra a szervezetet és a szervezet termékeit – és ezzel kezdődik előlről a ciklus, a terjeszkedés pedig folyamatos.

Az Ügyvezetői Osztály gondoskodik a célok kitűzéséről, az alapvető cél előmozdításáról, valamint a jövőre vonatkozó tervek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá itt tartják a dolgokat működésben, és itt oldják meg az ennek során felmerülő problémákat is.

Az Osztályokon végzett tevékenységeket tovább felosztjuk Alosztáylokra, amelyekből általában minden osztályon belül három van, ami összesen huszonegy alosztályt eredményez. Mindegyik alosztálynak megvan a saját, egyedi tevékenysége és terméke, és ezek együttesen az Osztály összesített termékét eredményezik.

Tovább hangsúlyozza ennek a korszakalkotó felfedezésnek (amit nevezhetünk filozófiai gépezetnek is) az egyetemes gyakorlatiasságát, hogy segítségével akár saját életünket is megvizsgálhatjuk, hogy lássuk, megvan-e ez a huszonegy tevékenység, és végezzük-e őket, és az így megtalált hiányosságok mindegyike eddig „megmagyarázhatatlan” problémák forrásait fogja napvilágra hozni. Ami pedig még ennél is jobb, az az, hogy e tudás birtokában tudunk tenni a hiányosságok orvoslása és életünk javítása érdekében.

Ez a Szervezési tábla nem egy mozdulatlan, két dimenziós fali táblázat vagy „síkidom”. Három dimenziót ölel fel – valamint halad előre az időben. Az ideális az lenne, ha egy nagy, hengeres felületre erősítenénk fel annak szemléltetésére, hogy áramlása körkörös, ahol is a 7. és az 1. Osztály összeér. Valójában ez egy olyan spirál, amelyen a 7. Osztály az 1. felett, azt érintve helyezkedik el. Ezért a kétdimenziós táblán e tény hangsúlyozására a 7. Osztályt a többi Osztály előtt tüntetjük fel.

És nevét – „Szervezési tábla” – hangsúlyozza az a tény, hogy folytonos cselekvésre lett kialakítva.

A Szerkesztők