Organisasjonsmønster

LÆR MER

Kjernen i L. Ron Hubbards Ledelsesystem er den syv-divisjonsdelte Organiseringstavlen eller «Orgtavlen» som den er mer allment kjent som. Den ble utviklet av L. Ron Hubbard i 1965, og er et helt firedimensjonalt organisasjonsmønster som beskriver plikter, stillinger og funksjoner som ligger i all vellykket aktivitet – det være seg gruppe eller individ.

Faktisk beskriver Orgtavlen det ideelle organisasjonsmønsteret for enhver aktivitet.

Orgtavlen er ikke et tradisjonelt “organisatorisk strukturkart”, Orgtavlen speiler grunnleggende naturlover. I en betydningsfull oppdagelse fant Mr. Hubbard ut at alle aktiviteter følger en sekvens kjent som Produksjonssyklusen.

Denne sekvensen er på ingen måte basert på en vilkårlig. Mr. Hubbard fant at uansett størrelse, bransje eller organisasjonsmodell, er det en observerbar naturlov at det er syv viktige og eksakte funksjoner som er nødvendige for en koordinert innsats – for å oppnå noe.

Disse er representert i Orgtavlen som Divisjon 1 til 7, og avgrenser hver funksjon, og viser hvem som utfører hver rolle, stillingstitlene og pliktene til hvert enkelt gruppemedlem og det spesifikke Verdifulle sluttproduktet i hver divisjon.

Det unike med denne Organiseringstavlen er at det legges inn fra venstre og fortsetter til høyre, starter med Divisjon 1 og så videre gjennom divisjonene til Divisjon 6 og deretter ut. (En person eller partikkel strømmer ikke gjennom Divisjon 7; denne divisjonen samordner aktivitetene til resten av organisasjonen og ser til at den fungerer som den skal for å oppnå formålet.)

Orgtavlen kan tilpasses alle bransjer og enhver gruppeaktivitet – fra sosiale klubber til idrettslag, fra småbedrifter til bedriftskonglomerater, eller til og med fra familier til offentlige etater – for å øke effektiviteten, produksjonen og ekspansjonen kraftig.

Som mål på den praktiske anvendelsen, kan organisasjoner til og med analysere sine nåværende aktiviteter mot den for å oppdage hvilke organisasjonsfunksjoner som mangler.

For eksempel er det åpenbart at du må være i Kommunikasjon med folk om hva du gjør, og ha kommunikasjonslinjene dine godt etablert i og utenfor en gruppe, for å lykkes i livet.

På samme måte kreves det Formidling for å fortelle folk hva du produserer, og for å fremme dette.

Videre må du ha det fysiske materialet som må til for å produsere produktet ditt, det er din Skattekasse. Dette inkluderer midler til å kjøpe nødvendig materiale og et middel til å kjøpe dem, så vel som å ta vare på eiendelene dine.

Så er det Produksjon av produktet ditt – tjenesten som blir levert eller varen som blir produsert og byttet inn i arbeid og i livet.

Og når produktet er ferdig, vurderer Kvalifikasjoner det for å sikre at det oppfyller kravene til et produkt, og hvis ikke, retter du ut de involverte faktorene slik at produktet blir verdifullt og kan byttes inn. Kvalifikasjoner inkluderer også videreføring av egen utdanning og opplæring (og av organisasjonens personale) for kontinuerlig å forbedre produksjonen.

Når produktet er kontrollert som kvalifisert, distribuerer Distribusjonsdivisjonen det, og gjennom riktig PR oppretter en ny “offentlighet” som kan skaffe seg den, og gjøre deg og produktene dine kjent og ønsket av dem – og dermed repeteres syklusen og utvidelsen skjer.

Å sette seg mål, fremme formålet, og tenke ut og gjennomføre planlegging for fremtiden, blir ivaretatt av Lederdivisjonen, som også holder ting i drift og løser de forskjellige problemene som oppstår.

Funksjonene som utføres av hver divisjon er videre inndelt i avdelinger, vanligvis tre i antall, og utgjør 21 totalt. Hver avdeling har en unik funksjon og et unikt produkt, og disse fullfører samlet divisjonens totalprodukt.

For videre å understreke det universelt praktiske med denne banebrytende oppdagelsen (omtalt som en filosofisk maskin), kan man til og med se på ens eget liv og finne ut om disse 21 funksjonene blir uttrykt og utført – og enhver unnlatelse, når den blir funnet, vil avsløre årsaken til hittil “uforklarlige” problemer. Enda bedre, med denne kunnskapen kan man da iverksette tiltak for å fikse disse manglene og forbedre ens liv.

Denne Organiseringstavlen er ikke et statisk todimensjonalt veggkart eller et plan. Det fremstår i tre dimensjoner – og fortsetter gjennom tid. Ideelt sett ville den være montert på en stor sylinder for å vise at den flyter i en sirkel, der Divisjon 7 møter Divisjon 1. Det er faktisk en spiral, der Divisjon 7 er høyere enn og ved siden av Divisjon 1. Så for å understreke dette faktum på det todimensjonale tavlen, plasseres Divisjon 7 før de andre divisjonene.

Og med vekt på navnet som en Organiseringstavle, er det bygd opp for kontinuerlig handling.

– Redaksjonen