Usporiadanie organizácie

PREČÍTAJTE SI VIAC

V srdci Hubbardovho riadiaceho systému je organizačná tabuľa so siedmimi divíziami, tiež všeobecne známa ako „org. tabuľa“. Vyvinutá L. Ronom Hubbardom v roku 1965, je to plne štvorrozmerný model organizácie, ktorý vymedzuje povinnosti, pozície a funkcie, ktoré sú súčasťou každej úspešnej činnosti – či už ide o skupinu alebo jednotlivca.

Organizačná tabuľa v skutočnosti popisuje ideálne organizačné usporiadanie pre akúkoľvek aktivitu.

Nie je to tradičná „schéma organizačnej štruktúry“, organizačná tabuľa odzrkadľuje základný prírodný zákon. V historickom objave pán Hubbard zistil, že všetky činnosti sledujú postupnosť známu ako výrobný cyklus.

Táto postupnosť nie je v žiadnom prípade svojvoľná. Pán Hubbard zistil, že bez ohľadu na veľkosť, priemysel alebo organizačný model, je pozorovateľným prírodným zákonom, že na koordinované úsilie je potrebných sedem základných a presných funkcií – aby sa čokoľvek dosiahlo.

Tieto sú zastúpené na organizačnej tabuli ako divízie 1 až 7 a vymedzujú každú funkciu, ukazujú, kto vykonáva každú úlohu, pracovné pozície a povinnosti každého jednotlivého člena skupiny, a konkrétny hodnotný konečný produkt každej divízie.

Pre túto organizačnú tabuľu je jedinečné, že sa do nej vstupuje zľava a pokračuje doprava, počnúc divíziou 1 a pokračujúc divíziou k divízii 6 a potom von. (Jednotlivec alebo častica nepreteká divíziou 7, táto divízia koordinuje činnosti zvyšku organizácie a dozerá na to, aby správne fungovala na splnenie svojho účelu.)

Organizačnú tabuľu možno prispôsobiť na každé odvetvie a akúkoľvek skupinovú aktivitu – od spoločenských klubov po športové tímy, od malých podnikov po korporačné konglomeráty, alebo dokonca od rodín po vládne úrady – s cieľom výrazne zvýšiť účinnosť, výrobu a rozšírenie.

Na zmeranie svojej praktickej aplikácie môžu organizácie dokonca analyzovať svoje súčasné aktivity, aby zistili, ktoré organizačné funkcie chýbajú.

Napríklad je jasné, že na to, aby ste boli v živote úspešní, by ste museli komunikovať s ľuďmi o tom, čo robíte, a mať svoje komunikačné linky v skupine aj mimo nej dobre vybudované.

Podobne by bolo potrebné šírenie informácií, aby ste ľuďom povedali, čo vyrábate, a propagovali to.

Ďalej musíte mať fyzické materiály na výrobu svojho produktu, čo je vaša pokladňa. Patria sem peniaze na nákup potrebných materiálov a prostriedky na ich nákup, ako aj starostlivosť o vaše aktíva.

Potom je tu výroba vášho produktu – služba, ktorá sa poskytuje, alebo položka, ktorá sa vyrába a vymieňa v práci a v živote.

A keď je produkt kompletný, kvalifikácia ho preskúma, aby sa ubezpečila, či spĺňa požiadavky produktu, a ak nie, napraví príslušné faktory, aby bol produkt hodnotný a bolo ho možné vymeniť. Kvalifikácia tiež zahŕňa podporu vášho vlastného vzdelávania a odbornej prípravy (a pracovníkov organizácie) s cieľom neustále zlepšovať výrobu.

Akonáhle je produkt overený ako kvalifikovaný, distribučná divízia ho distribuuje a prostredníctvom náležitých vzťahov s verejnosťou vytvorí novú „verejnosť“, ktorá ho môže získať a informuje o vás a vašich produktoch, aby bol po nich dopyt – a tak sa cyklus opakuje a dochádza k rozširovaniu.

Výkonné oddelenie sa stará o stanovenie cieľov, presadzovanie účelu, koncepciu a realizáciu plánovania do budúcnosti, čím tiež udržuje veci v chode a rieši rôzne vznikajúce problémy.

Funkcie vykonávané každou divíziou sa ďalej delia na oddelenia, obyčajne na tri, čo celkovo predstavuje dvadsať jedna. Každé oddelenie má jedinečnú funkciu a produkt a spoločne vytvárajú celkový produkt divízie.

Ďalej zdôrazňujúc univerzálnu praktickosť tohto priekopníckeho objavu (označovaného ako filozofický stroj), možno dokonca nahliadnuť do vlastného života a zistiť, či je týchto dvadsaťjeden funkcií vyjadrených a vykonávaných – a akékoľvek opomenutie, ak sa nájde, odhalí príčinu doteraz „nevysvetliteľných“ problémov. Čo je ešte lepšie, že na základe týchto znalostí je možné podniknúť kroky na odstránenie týchto nedostatkov a zlepšiť si život.

Táto organizačná tabuľa nie je statický dvojrozmerný nástenný graf alebo rovina. Existuje v troch dimenziách – a pokračuje v čase. V ideálnom prípade by bola namontovaná na obrovskom valci, aby sa ukázalo, že prúdi do kruhu, kde sa 7. divízia stretáva s 1. divíziou. Je to vlastne špirála, kde 7. divízia je vyššia než 1. divízia a susedí s ňou. Preto, aby sa táto skutočnosť zdôraznila na dvojrozmernej tabuli, 7. divízia sa umiestni pred ostatné divízie.

A s dôrazom na svoj názov ako organizačná tabuľa je nakonfigurovaná na nepretržitú činnosť.

– Redaktori