Κώδικας των Μελών WISE

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο κώδικας που ακολουθεί καταρτίστηκε από τα ηγετικά μέλη της WISE ως κώδικας ηθικής συμπεριφοράς για συνδρομητές.

Τα Μέλη της WISE τηρούν όλα τα σημεία του Κώδικα των Μελών WISE και διατηρούν αυτήν τη συμπεριφορά στην επαγγελματική τους ζωή.

 1. Υπόσχομαι να μάθω και εφαρμόζω τη διαχειριστική τεχνολογία του Λ. Ρον Χάμπαρντ σε με σταθερή αποτελεσματικότητα.

 2. Υπόσχομαι να ωφελήσω τον εαυτό μου χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία ήθους και δικαίου του Λ. Ρον Χάμπαρντ και ότι θα εφαρμόζεται σταθερά.

 3. Υπόσχομαι πάντοτε να αναγνωρίζω τον Λ. Ρον Χάμπαρντ ως την πηγή της τεχνολογίας διαχείρισης, ήθους και δικαίου και να εξασφαλίζω ότι το κάνουν και άλλοι.

 4. Υπόσχομαι να επιμένω στο να έχω υψηλού-επιπέδου επικοινωνία και σαφήνεια και να γνωρίζω τις επιπτώσεις του να μην διατηρώ αυτές τις συνθήκες και να προσπαθώ συνεχώς και αποτελεσματικά να διατηρώ υψηλή Συμπάθεια, Πραγματικότητα και Επικοινωνία εντός της ομάδας.

 5. Υπόσχομαι να χρησιμοποιώ τις τεχνολογίες του Λ. Ρον Χάμπαρντ για την επίλυση διαφορών.

 6. Υπόσχομαι να διαβάσω, κατανοήσω και ακολουθήσω πιστά όλες αρχές της Συμφωνίας Μελών WISE.

 7. Υπόσχομαι να αναλάβω την ευθύνη προστασίας του του εμπορικού σήματος και των πνευματικών δικαιωμάτων της Διανοητικής, Σαηεντολογίας και της WISE και της χρήσης τους στον επιχειρηματικό κόσμο.

 8. Υπόσχομαι να είμαι ηθικός/η και να αναλάβω την ευθύνη να εξασφαλίσω την ηθική συμπεριφορά αυτών γύρω μου σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα που έχουν τεθεί στα έργα του Λ. Ρον Χάμπαρντ.

 9. Υπόσχομαι να αναλάβω την ευθύνη τήρησης των συμφωνιών που κάνω και να εξασφαλίσω ότι είναι αληθινές, σωστές και πλήρως κατανοητές σε όλα τα μέρη και αποτυπωμένες εγγράφως.

 10. Υπόσχομαι να αναλάβω την ευθύνη της προώθησης της σταθερής εφαρμογής των διαχειριστικών, ηθικών και δικαίων τεχνολογιών του Λ. Ρον Χάμπαρντ.

 11. Υπόσχομαι να προστατεύω τους άλλους από δυσφήμισης και λανθασμένες αναφορές με το να μην δρω ή μεταφέρω μη επαληθευμένες ή μη αποδεδειγμένες πληροφορίες.

 12. Υπόσχομαι να εκπληρώσω όλες τις συμφωνημένες οικονομικές μου υποχρεώσεις.

 13. Υπόσχομαι να μην εμπλέκομαι σε συναλλαγές, οικονομικές ή όχι, χωρίς να έχω κάνει την απαραίτητα έρευνα και να αναλαμβάνω πλήρης ευθύνη για αυτές στις οποίες έχω εμπλακεί.

 14. Υπόσχομαι πάντοτε να παραδίδω αυτά που υποσχέθηκα.

 15. Υπόσχομαι να ανταλλάσσω με αφθονία ως την μόνη συνθήκη ανταλλαγής.

 16. Υπόσχομαι να τηρώ την αρχή ότι τα χρήματα και η στήριξη προέρχονται μόνο από την παραγωγή και προσφορά ανταλλάξιμων αγαθών.

 17. Υπόσχομαι να διατηρώ καλές σχέσεις με τη δημόσια και ιδιωτική κοινότητα και με τις πολιτικές αρχές.

 18. Υπόσχομαι να αναλάβω την ευθύνη της προστασίας των εκκλησιών Σαηεντολογίας από τh στρέβλωση, αποδιοργάνωση ή κακή χρήση των γραμμών της ή του προσωπικού της για εμπορικές δραστηριότητες.

 19. Υπόσχομαι να μην χρησιμοποιώ τις εκκλησίες της Σαηεντολογίας και τις γραμμές επικοινωνίας τους για προσωπικό οικονομικό όφελος.

 20. Υπόσχομαι να μην συναινώ με τη χρήση των εκκλησιών της Σαηεντολογίας και των γραμμών επικοινωνίας τους για το προσωπικό οικονομικό όφελος οποιουδήποτε ατόμου και να παίζω ενεργό ρόλο ώστε να λειτουργούν αποκλειστικά προς όφελος των πνευματικών σκοπών της θρησκείας της Σαηεντολογίας.

 21. Υπόσχομαι να εκπληρώσω τους σκοπούς της WISE και να αναλάβω προσωπική ευθύνη για την βελτίωση και επέκταση των μελών της WISE.

 22. Υπόσχομαι να θέτω καλό παράδειγμα για τη χρηστικότητα των διαχειριστικών, ηθικών και δικαίων τεχνολογιών του Λ. Ρον Χάμπαρντ.

 23. Υπόσχομαι να αναλάβω την ευθύνη του να προκύψει ένας νέος πολιτισμός, όπου οι ικανοί μπορούν να ευημερήσουν και οι ειλικρινείς άνθρωποι να έχουν δικαιώματα.

 24. Υπόσχομαι να τηρώ αυτόν τον κώδικα ώστε εγώ και όλα τα μέλη της WISE να ευημερήσουν.