Επιτροπές Συντακτικών Μελών WISE

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι ομάδες που έχουν διάρκεια δημιουργούν επιτροπές και κώδικες ώστε να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Έτσι, μια ομάδα παραμένει πιστό στους στόχους του και μπορεί γρήγορα να κινηθεί προς την επίτευξή τους.

Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ αναγνώρισε ότι υψηλές προδιαγραφές για ηθική συμπεριφορά ήταν απαραίτητες για την επιβίωση και ότι οι ομάδες επιβιώνουν μόνο εκεί που υπάρχει αυτή η συμπεριφορά. Έτσι, έγραψε εκτενώς για το θέμα και ανέπτυξε ένα σύγχρονο σύστημα ηθικών, το οποίο, για πρώτη φορά έδινε σε κάποιον εργαλεία ώστε να είναι πιο ηθικός στην ζωή του με δική του βούληση. Ανέπτυξε επίσης ένα μοναδικό και λειτουργικό σύστημα δικαίου το οποίο προστατεύει την ομάδα χωρίς να προσφεύγει σε τιμωρίες.

Τα μέλη WISE ενστερνίζονται αυτές τις αρχές και διατηρούν το υψηλό επίπεδο ηθική συμπεριφοράς σε συναλλαγές και με μέλη WISE αλλά και μη μέλη. Κατανοούν ότι τα πραγματικά εξαιρετικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν οι ηθικές προδιαγραφές είναι εξίσου υψηλές.

Συντακτικά Μέλη WISE

Συντακτικές Επιτροπές που απαρτίζονται από Συντακτικά Μέλη WISE είναι όργανα που διαχειρίζονται θέματα ηθικής και δικαίου για όλα τα μέλη της WISE. Όμως, επεκτείνουν τη φροντίδα τους και σε τοπική περιοχή και βοηθούν να χτίσουν δυνατή κοινωνία.

Όπως υπονοεί και ο τίτλος, τα Συντακτικά Μέλη λαμβάνουν το καταστατικό από την WISE ώστε να διαχειρίζονται τα μέλη της περιοχής τους. Ως επιτροπή, παρέχουν υπηρεσίες ηθικής, Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR) και βοηθούν τα μέλη να ολοκληρώσουν τα βήματα του βιβλίου ασκήσεων Model of Admin Know-How.

Σε θέματα πνευματικής ή προσωπικής φύσεως, οι Συντακτικές Επιτροπές δεν επεμβαίνουν. Αντίθετα, κατόπιν ερωτήσεως, συστήνουν τους επιχειρηματίες στην Εκκλησία της Σαηεντολογίας ώστε να βρουν την ακριβή υπηρεσία που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν το θέμα τους. Οι Συντακτικές Επιτροπές ασχολούνται μόνο με επιχειρηματικά θέματα.

Συντακτικά Μέλη στην Κοινωνία

Τα Συντακτικά μέλη βοηθάνε την κοινωνία του και τα τοπικά μέλη WISE μέσα από διάφορες δραστηριότητες. Για παράδειγμα:

1. Εάν ένα μέλος WISE βρεθεί σε μια επαγγελματική διαφωνία και παρά τις προσπάθειες δεν επιλυθεί, αντί να καταλήξει σε μια ακριβή και ένα κορεσμένο νομικό σύστημα, τα Συντακτικά μέλη είναι ειδικά εκπαιδευμένα στην τεχνολογία διαχείρισης διαφωνιών του Λ. Ρον Χάμπαρντ. Τα αποτελέσματα είναι καταπληκτικά:

“Ήρθα σε αυτήν τη διαδικασία με πολλούς ενδοιασμούς, αλλά με την απόλυτη εμπιστοσύνη στην τεχνολογία του κ. Χάμπαρντ. Οι διαδικασία ήταν καταπληκτική, όπως και το αποτέλεσμα.”

“Πήγαμε μπερδεμένοι και τώρα φεύγουμε έχοντας απεγκλωβιστεί από την σκηνή. Πήγαμε εχθροί και τώρα είμαστε φίλοι. Αυτές οι αρχές, εφαρμοσμένες σωστά, φέρνουν απίστευτά αποτελέσματα.”

2. Ένας επιχειρηματίας βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω μιας κατάστασης επαγγελματικής, τόσο ώστε να καταναλώνει όλο του τον χρόνο, να καταστρέφει την οικογενειακή του ζωή και να ανατρέπει την πνευματική του πρόοδο. Η τοπική Επιτροπή Συντακτικών Μελών WISE θα τον βοηθούσε να επιλύσει την κατάσταση χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ηθικής και βοηθώντας τον να εφαρμόσει τις βασικές διαχειριστικές αρχές του Λ. Ρον Χάμπαρντ μέσα από το βιβλίο ασκήσεων Model of Admin Know-How, ώστε να αντιμετωπιστεί η πραγματική αιτία του προβλήματος. Και στην προσπάθεια να ευημερήσει στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή, θα τον παρέπεμπαν στην τοπική εκκλησία Σαηεντολογίας, όπου θα μπορούσε να ωφεληθεί από τις ανακαλύψεις του Λ. Ρον Χάμπαρντ που αγγίζουν ολόκληρο το φάσμα της ζωής.

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά παραδείγματα των δραστηριοτήτων της Συντακτικής Επιτροπής, αλλά υπάρχουν πάρα πολλούς πιθανούς τρόπους βοήθειας της Συντακτικής Επιτροπής.

Πολλά Συντακτικά μέλη, εκτός από την βοήθεια που παρέχουν σε μέλη της WISE και επαγγελματίες της περιοχής τους, συμβάλλουν επίσης στην ευρεία διανομή την διαχειριστικού συστήματος Χάμπαρντ μέσω σεμιναρίων και τοπικές προωθητικές δραστηριότητες. Η κύρια απασχόληση αρκετών Συντακτικών μελών είναι διαχειριστικοί σύμβουλοι Χάμπαρντ.