WISE-medlem charterkomitéer

LÆR MER

Charterkomitéer sammensatt av WISE Charter-medlemmer, er organer som styrer WISE-medlemskapet i spørsmål om etikk og rettferdighet. Imidlertid utvider de også omsorgen til sitt nærmiljø og er med på å bygge et sterkt lokalsamfunn.

Som navnet antyder, mottar chartermedlemmer et charter fra WISE for å styre medlemskapet i deres område. Som et utvalg tilbyr de etiske tjenester; Alternative Dispute Resolution (ADR) tjenester og hjelp til medlemmer for å fullføre trinnene i Model of Admin Know-How arbeidsbok.

I saker som er av åndelig eller personlig karakter, blander ikke charterutvalg seg. I stedet, ved forespørsel, henviser de forretningsfolk til den lokale Scientology Kirken, slik at de kan finne den riktige tjenesten som trengs for å håndtere situasjonene deres. Charterkomitéer befatter seg kun med forretningsforhold.

Charter-medlemmer i WISE

Charterkomitéer sammensatt av WISE Charter-medlemmer, er organer som styrer WISE-medlemskapet i spørsmål om etikk og rettferdighet. Imidlertid utvider de også omsorgen til sitt nærmiljø og er med på å bygge et sterkt lokalsamfunn.

Som navnet antyder, mottar chartermedlemmer et charter fra WISE for å styre medlemskapet i deres område. Som et utvalg tilbyr de etiske tjenester; Alternative Dispute Resolution (ADR) tjenester og hjelp til medlemmer for å fullføre trinnene i Model of Admin Know-How arbeidsbok.

I saker som er av åndelig eller personlig karakter, blander ikke charterutvalg seg. I stedet, ved forespørsel, henviser de forretningsfolk til den lokale Scientology Kirken, slik at de kan finne den riktige tjenesten som trengs for å håndtere situasjonene deres. Charterkomitéer er befatter seg kun med forretningsforhold.

Charter-medlemmer i lokalsamfunnet

Charter-medlemmer bistår lokalsamfunnet og lokale WISE-medlemskap gjennom mange ulike aktiviteter. For eksempel:

1. Et WISE-medlem befinner seg involvert i en forretningskonflikt, og på tross av forsøk, har den ikke blitt løst. Istedet for å ty til et dyrt og overfylt rettssystem, er charter-medlemmer spesielt opplært i L. Ron Hubbards teknologi for håndtering av tvister. Resultatene kan være spektakulære:

“Jeg kom til denne prosedyren med store betenkeligheter, men med full tillit til Mr. Hubbards teknologi. Prosedyren var fantastisk, i likhet med resultatene.”

“Vi kom inn i forvirret, og forlater nå løsrevet fra situasjonen. Vi kom som fiender; nå er vi venner. Disse prinsippene riktig brukt oppnår utrolige resultater.”

2. En forretningmann lider under en eller annen situasjon i virksomheten, så mye at den tar tiden hans, skader familielivet og hindrer hans åndelige fremgang. Hans lokale WISE Member Charter Committee vil hjelpe ham med å løse denne situasjonen ved hjelp av etikkverktøyene, og hjelpe ham med å implementere grunnleggende L. Ron Hubbards administrative prinsipper ved hjelp av arbeidsboken til Model of Admin Know-How, slik at den egentlige kilden til situasjonen blir adressert. Og når han ønsker å vokse i sitt personlige liv og familieliv, ville han bli henvist til sin lokale Scientologikirke der han kan dra nytte av L. Ron Hubbards gjennombrudd gjennom hele livets spekter.

De to ovennevnte eksemplene gir en idé om et charterutvalgs virksomhet. Det er imidlertid mange muligheter for en charterkomité til å hjelpe.

Mange chartermedlemmer, i tillegg til å hjelpe WISE-medlemmer og fagpersoner i deres lokalsamfunn, sørger også for bred formidling av ledelsesystemet til Hubbard gjennom seminarer og lokale oppsøkende aktiviteter. Mange chartermedlemmer er Hubbard ledelseskonsulenter på heltid.