Členské zakladatelské výbory WISE

DALŠÍ INFORMACE

Dlouho existující skupiny zřizují výbory a kodexy, aby zajistily své přežití. Tím zůstává skupina věrná svým cílům a může urychleně směřovat k jejich dosažení.

Podle L. Ron Hubbarda jsou pro přežití skupin nezbytné vysoké standardy etického chování a skupiny mohou uspět pouze ve svém vlastním oboru. Této problematice se velmi věnoval a vyvinul moderní systém etiky, který poprvé poskytuje jednotlivci nástroje k tomu, aby na základě své vlastní vůle vedl etičtější život. Rovněž vyvinul jedinečný a funkční systém spravedlnosti, který skupinu chrání, aniž by se musela uchýlit k odvetným opatřením.

Členové WISE přijímají tyto zásady a při jednání s třetími stranami i s ostatními členy WISE zachovávají vysoké standardy etického chování. Chápou, že skutečně dokonalých výsledků je dosaženo tam, kde jsou také vysoké etické standardy.

Členové zakladatelských výborů WISE

Zakladatelské výbory, sestávající z členů zakladatelských výborů WISE, jsou orgány, které spravují členství WISE v záležitostech etiky a spravedlnosti. Rovněž však pečují o své místní prostředí a pomáhají budovat silnou komunitu.

Jak název napovídá, členové zakladatelských výborů obdrží od WISE listinu ke spravování členství ve své lokalitě. Jako výbor poskytují etické služby; služby alternativního řešení sporů (ADR) a asistenci členům při vyplňování pracovního sešitu Model of Admin Know-How (model administrativního know-how)

Zakladatelské výbory nezasahují v záležitostech duchovní nebo osobní povahy. Místo toho na vyžádání odkážou podnikatele na místní Scientologickou církev, kde lze najít přesnou službu potřebnou k řešení jejich situace. Zakladatelské výbory se zabývají výhradně obchodními záležitostmi.

Členové zakladatelských výborů a komunita

Členové zakladatelských výborů pomáhají různými aktivitami své komunitě a místním členům WISE. Například:

1. Člen WISE se ocitl v obchodním sporu, který se, navzdory pokusům, nevyřešil. Spíše než aby se obrátili k nákladnému a přeplněnému právnímu systému, jsou členové zakladatelských výborů speciálně vyškoleni v Hubbardově technologii řešení sporů. Výsledky mohou být velkolepé:

„K tomuto případu jsem přistupoval s velkým váháním, ale s plnou důvěrou v technologii pana Hubbarda. Postup byl úžasný, stejně jako výsledky.

Když jsme přišli, byli jsme zmatení, ale teď je nám vše už jasné. Přišli jsme jako nepřátelé; teď jsme přátelé. Když se tyto principy správně aplikují, dosahují neuvěřitelných výsledků.“

2. Podnikatel se ve svém podnikání ocitá v určité situaci, díky které strádá natolik, že to ubírá jeho čas, poškozuje jeho rodinný život a brání jeho duchovnímu pokroku. Jeho Členský zakladatelský výbor WISE by mu mohl pomoci situaci řešit s použitím nástrojů etiky a implementace základních administrativních zásad L. Ron Hubbarda prostřednictvím Pracovního sešitu Model of Admin Know-How (model administrativního know-how) zacílením na skutečný zdroj problému. A pokud by chtěl zlepšit i svůj osobní a rodinný život, byl by odkázán do místního scientologického kostela, kde by mohl těžit z průlomových objevů L. Rona Hubbarda napříč celým spektrem života.

Tyto dva příklady vám dávají představu o činnostech Zakladatelských výborů. Existuje však řada možností, jak Zakladatelskému výboru pomoci.

Mnoho členů zakladatelských výborů kromě pomoci členům WISE a obchodním profesionálům ve své komunitě také dbá na rozšiřování systému managementu podle Hubbarda prostřednictvím seminářů a místních informačních aktivit. Mnozí členové zakladatelských výborů jsou konzultanti managementu podle Hubbarda na plný úvazek.