WISE-tag charter bizottságok

TUDJON MEG TÖBBET

Tartósan fennálló csoprotok létrehoznak túlélésüket biztosító bizottságokat és szabályzatokat: ezzel képesek hűek maradni céljaikhoz, és gyors ütemben haladni azok elérése felé.

L. Ron Hubbard felismerte, hogy magasra helyezett etikai mércék elengedhetetlenek a túléléshez, és hogy csoportok csak ilyenekkel lehetnek sikeresek. Ezért nagy terjedelemben készített írásokat ebben a témában, és kidolgozott egy korszerű etikai rendszert, amely a történelem során először megadja az embereknek azokat az eszközöket, amelyekkel saját elhatározásukból képesek etikusabbá válni életükben. Továbbá kidolgozott egy olyan egyedi és működőképes igazságszolgáltatási rendszert, amely képes a csoportot megvédeni anélkül, hogy kemény megtorláshoz kellene folyamodnia.

A WISE-tagok felvállalják ezeket az alapokat, és magas etikai mércéjű magatartást tanúsítanak mind WISE-tagokkal, mind másokkal fenntartott kapcsolataik során. Tudatában vannak, hogy igazán kimagasló eredményeket akkor lehet elérni, ha az etikai mércéket is magasra helyezik.

WISE Charter-tagok

A WISE Charter-tagokból álló Charter bizottságok olyan testületek, amelyek a WISE tagságot segítik etikai és igazságszolgáltatási ügyek intézésével. Továbbá helyi térésgükről is gondoskodnak és segítenek egy erőteljes közösség létrehozásában.

Ahogy erre a névből is következteni lehet, a Charter-tagok kapnak egy Működési engedélyt (angolul: „charter”) a tagsággal kapcsolatos ügyek intézésére a térségükben. Bizottságként etikai és alternatív viamegoldó szoláltatásokat nyújtanak, valamint segítenek a tagoknak sikeresen elvégezni az Admin know-how mintaképe munkafüzet lépéseit.

A Charter bizottságok nem avatkoznak be olyan ügyekbe, amelyek szellemiséggel kapcsolatosak vagy magánjellegűek. Ehelyett az ilyen éreklődőket áttanácsolják a helyi Szcientológia Egyházhoz, hogy megtalálhassák a pointosan a helyzetük megoldásához szükséges szolgáltatást. A Chrter bizottságok csak és kizárólag üzleti jellegű kérdésekkel foglalkoznak.

Charter-tagok a közösségben

A Charter-tagok számos módon segítik közösségüket és a helyi WISE tagságot . Például:

1. Egy WISE tag egy üzleti vita kellős közepén találja magát, amelyet próbálkozásai ellenére nem sikerült megoldani. Ahelyett, hogy egy költséges és túlterhelt jogi rendszerre kéne támaszkodnia, a Charter-tagok speciális képzést kaptak L. Ron Hubbard viták megoldásával kapcoslatos technológiájának használatára. Az eredmények lehetnek igencsak látványosak:

“Nagyon sok kétség volt bennem, mikor megérkeztem erre az eljárásra, azonban L. Ron Hubbard technológiájában teljes mértékben megbíztam. Az eljárás csodálatos volt, és az eredmények úgyszintén!

Mikor idejöttünk, teljesen össze voltunk zavarodva, most viszont a helyzettől teljesen felszabadulva tudunk távozni. Mikor jöttünk, ellenségek voltunk – most pedig barátok vagyunk! Amikor ezeket az alapelveket valaki helyesen alkalmazza, azzal hihetetlen eredményeket lehet elérni!”

2. Egy üzletember azt találja, hogy valamely üzlettel kapcsolatos szituáció okoz neki fejfájást, ráadásul annyira, hogy felemészti az idejét, károsan hat családi életére és meggátolja szellemi fejlődését. Ilyen esetben helyi WISE-tag charter bizottsága segítene neki helyzete megoldásában az etika eszközeinek használatával, valamint azzal, hogy segítenének neki bevezetni L. Ron Hubbard-féle adminisztratív alapokat alkalmazva az Admin Know-How mintaképe munkafüzetet, hogy kezelni lehessen a helyzet valódi forrását. Amikor pedig személyes és családi életében szeretne jobban boldogulni, átküldenék a helyi Szcientológia Egyházba, ahol elérhetők számára L. Ron Hubbard az élet egészével kapcsolatos áttöréseiből származó előnyök.

A két fenti példa elég jól illusztrálja egy Charter bizottság tevékenységét. De számos más módja van annak, ahogy egy Charter bizottság tud segíteni.

Sok Charter tag gondoskodik közössége WISE-tagjai és szakemberei segítése mellett a Hubbard menedzsment rendszer széles körű terjsztéséről szemináriumokkal és helyi kapcsolatépítési tevékenységekkel. A Charter tagok közül sokan teljes idős menedzsment konzultánsok.