Krav för att bli konsult

LÄS MER

Att bli konsult

Det finns två steg för att registrera dig som Hubbard managementkonsult.

1. Registrera dig för lämpligt WISE-medlemskap. WISE erbjuder olika nivåer av medlemskap beroende på vad du vill leverera som Hubbard managementkonsult.

2. Fyll i licensansökningsformuläret.

Det finns också utbildningskrav. En Hubbard managementkonsult måste utbildas i:

a) en kommunikationskurs

b) Hubbard-dissemineringskursen

c) utbildning i en kurs som innehåller de Hubbard-management principer som du kommer att leverera som konsult.

Denna utbildning kan göras på en Hubbard College of Administration.

Om du redan slutfört utbildningskraven anger du helt enkelt detta i din licensansökan.

Om du inte har slutfört utbildningskraven kan steg 1 och 2 göras i förväg så att vi kan börja behandla din ansökan. Låt oss sedan veta när du har slutfört utbildningskraven.

Skicka mig mer information om en karriär som Hubbard managementkonsult.