Tvistlösningstjänster

LÄS MER

 

Affärer innebär till sin natur partnerskap och avtal. Dessa förbindelser och avtal är grunden för tillväxt och framgång. Ibland spårar emellertid relationer ut och tvister uppstår, ofta ganska explosivt. De kan få produktionen att krascha och överväldiga de inblandade. Tjänsten Standard tvistlösning (en Alternativ tvistlösningstjänst) tillhandahåller ett snabbt, rättvist och billigt sätt att lösa konflikter och tvister på arbetsplatsen.

Genom att använda unika medlingsförfaranden som uteslutande bygger på principer utvecklade från L. Ron Hubbards verk kan en tvisthanterare nå fram till grundorsaken till tvisten och därmed öppna dörren till lösning. Tvistlösningstjänster för WISE-medlemmar tillhandahålls av chartermedlemmar i WISE, utbildade WISE-medlemmar som är speciellt utsedda för att leverera denna tjänst till medlemmarna.

Ditt närmaste WISE-kontor kan svara på alla dina frågor eller hjälpa dig att boka en tvisthantering om behovet uppstår.