Om L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard – Biografiskt porträtt

L. Ron Hubbard är kanske mest känd som författare och grundaren av religionen Scientology. Hans böcker har publicerats på 52 språk med hundratals miljoner exemplar tryckta. Men miljoner människor kommer även ihåg honom för hans stora humanitära verk. Efter att ha forskat i över ett halvt sekel i metoder för att förbättra den mänskliga tillvaron lämnade han ett arv som förbättrar liv på otaliga sätt. Detta arv finns dokumenterat i en enorm samling verk som omfattar tiotals miljoner ord.

Hubbard föddes den 13 mars 1911 i Tilden, i delstaten Nebraska, och tillbringade sina första år i ett Montana som då ännu tillhörde Vilda västern. Med en ovanlig vetgirighet som motiverade hans etnologiska undersökningar av 21 raser och kulturer och uppmuntrade honom att färdas genom Kina, ett då avlägset land som få västerlänningar någonsin skulle få se, hade han rest mer än 400 000 kilometer innan han fyllt 19, utan fördelen av kommersiell flygtransport.

Då han skrev in sig på George Washington University år 1930 och började läsa teknik, stod det klart att han redan börjat sitt livs verk: att söka lösningar på människans mest förbryllande problem och skapa fungerande teknologier för att förbättra alla aspekt av livet.

En fullständig katalog över hans prestationer under dessa tidigare år skulle kunna fylla en hel bok, men det är skäl att omnämna vissa av dem här.

Han blev tidigt intresserad av utbildning och utmaningarna med att lära andra. Vid 15 års ålder använde han unika metoder som han själv utvecklat för att undervisa Chamorro-skolbarn på Guam, vilket förebådade hans senare banbrytande insatser inom utbildningsbranschen. Medan han tjänstgjorde i amerikanska flottan under andra världskriget, utbildade Hubbard skeppsbemanningar. Han utvecklade några av de tekniker för militärträning som ännu används idag och omvandlade obegripliga tekniska handböcker till effektiva kursmaterial för att utbilda militärer i navigering.

Så tidigt som 1950 sade han att “Dagens barn kommer att bli morgondagens civilisation” och varnade för ett samhälle som förstörde sig självt genom sina egna utbildningssystem – en förutsägelse som har visat sig vara mardrömslikt sann. Hubbard var ingen fåtöljfilosof utan arbetade med att lösa dessa problem medan de växte till krissituationer under årens lopp. Hans prestationer omfattade en avsevärd samling arbeten som blev kända som hans studieteknologi. Den innehåller hans upptäckter om de grundläggande orsakerna till att elever inte förstår ett ämne samt det som hindrar dem från att fullständigt förstå det som de försöker lära sig. Han utvecklade metoder som kan hjälpa vem som helst att förbättra sin förmåga att ta till sig och tillämpa material. Idag används hans studieteknologi i skolar runt om i världen och är en huvudsaklig faktor till framgången med Hubbard College of Administration, som använder den i fullo i alla kurser, till studenternas fördel.

Under samma år 1950, insåg Hubbard även att det som då kallades administration var inkonsekvent och godtycklig, och började utforska det området. Hans första bok om ämnet, How to Live Though an Executive, som publicerades 1953, fastställde att den sanna rollen för en chef i vilken organisation som helst var att planera och övervaka, och lade fram ett kommunikationssystem för vilket kontor eller vilken organisation som helst. Boken var i själva verket en kommunikationshandbok som är användbar för alla organisationer i alla storlekar. Tre år senare beskrev han i boken Arbetets problem de svårigheter som alla stöter på i arbetet, från arbetare till VD, och presenterade metoder som alla kan använda för att få tillbaka arbetsglädjen.

År 1965, efter flera års fortsatt forskning i organisationers former och funktioner, tillkännagav Hubbard att han utvecklat sin Organiseringsplan med sju divisioner, ett betydande genombrott som presenterade det mest framgångsrika administrativa mönstret för vilken grupp som helst, i vilken storlek som helst. Dessa sju divisioner, som vidare indelas i avdelningar, omfattar alla åtgärder som utförs – eller bör utföras – i en organisation. När denna organisatoriska upptäckt implementeras, säkerställer det bestående framgång och stabil utökning av organisationen.

Den fullständiga samlingen av hans arbeten på detta område finns i nio encyklopediska volymer som utgör hans Organization Executive Course, samt tre Management Series-volymer. Denna serie i tolv volymer innehåller teknologi som garanterar överlevnaden och tillväxten av grupper från små till enorma, så som bevisats av tusentals företag och grupper i länder över hela världen under de senaste decennierna.

Efter att ha slutfört sitt livsverk avled L. Ron Hubbard den 24 januari 1986. Han uppnådde alla sina mål och hans arv fortsätter att ha inflytande på miljontals människors liv. Hubbard sade en gång att “Jag tycker om att hjälpa andra och räknar det som min största glädje i livet att se en människa befria sig själv från de skuggor som förmörkar hennes dagar.”

Idag använder miljontals människor på många områden Hubbards principer för att bli av med dessa skuggor och leva bättre och mer produktiva liv som resultat.

”Människans lycka, och företags och staters bestånd, är uppenbarligen beroende av organisatoriskt kunnande.”

L. Ron Hubbard