Arbetsboken Model of Admin Know-How

Arbetsboken Model of Admin Know-How (modell för administrativt kunnande) visar hur du implementerar L. Ron Hubbards organisations- och managementprinciper i ditt företag.

Det täcker hur man optimerar ett företag för maximal produktion och vinst, hur man delegerar arbetsbelastningar på ett intelligent sätt, hur man skapar ett kompetent, produktivt team och hur man utrotar ineffektivitet och slöseri. Detta är ett perfekt verktyg för att skapa en affärsplan för företagets utveckling och tillväxt.

Genom att gå genom denna arbetsbok kommer du att förstå exakt varför fler än 200 000-företag har använt L. Ron Hubbards managementprinciper på sina företag.

Genom att slutföra i stegen i arbetsboken kommer du att göra följande:

Skapa din egen organiseringsplan

L. Ron Hubbard upptäckte vilka exakta funktioner som utgör den universella produktionscykeln – stegen för att skapa en produkt eller leverera en tjänst. Oavsett typ av verksamhet kan utelämnade funktioner från denna cykel förhindra att högkvalitativa produkter produceras i en stor och gångbar volym. Dessa funktioner anges i ett organisationsschema som kallas en organiseringsplan eller “orgplan”. Det är ett mönster som kan tillämpas på alla organisationer, vare sig de har tre personer eller 100 000.

Den här orgplanen är den första principen du kommer att implementera i ditt företag med hjälp av arbetsboken Model of Admin Know-How, och genom att göra det kan du dramatiskt effektivisera produktionslinjer och öka effektiviteten.

Management med statistik

Användningen av statistik är det enda sättet att noggrant mäta produktionen. Den andra åtgärden är alltså att tilldela statistik till varje position och funktion i din verksamhet. Statistik visar precis var det finns brister i produktionen och anger vilken teknik man bör använda för att öka den. Med statistik på plats kan man analysera all affärsaktivitet och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra den.

Skapa ett ekonomiskt stabilt företag

Därefter implementerar du L. Ron Hubbards kända finanspolicy, ett enkelt system som styr dig mot ekonomiskt oberoende och som säkerställer finansiell stabilitet för ditt företag.

Implementera ett standard kommunikationssystem

L. Ron Hubbard skrev en gång: ”Kraften i en organisation är direkt proportionell mot dess partikelflödeshastighet …”

Således är nästa viktiga åtgärd att etablera Hubbard-kommunikationssystemet. Detta inkluderar en kommunikationsstation för alla anställda med exakta regler för kommunikationsprotokoll för att få produktionen att surra i din organisation.

Använda Hubbard administrativ teknologi för personalutbildning

Att utbilda anställda i Hubbard-ledningssystemet är grundläggande för tillväxt och stabilitet. Personal som känner till detta system kan bygga en organisation som vet vad den gör och kan korrigera sig själv snabbt och effektivt, och vars anställda alla på egen hand vidarebefordrar strategi.

Det smidigaste och mest kostnadseffektiva sättet att utbilda anställda är att använda ett internt utbildningsprogram. Arbetsboken Model of Admin Know-How beskriver hur man etablerar ett sådant internt utbildningsprogram.

Yrkespersonen

Ett ytterligare program finns för självföretagare och/eller yrkespersoner. Den är utformad för att implementera samma grunder som ovan men är skräddarsydd för den oberoende företagaren.

Hubbards administrativa bibliotek

Det är viktigt att varje WISE-medlem har ett bibliotek med material direkt tillgängligt för anställda. Med detta på plats kan alla organisatoriska frågor lätt besvaras utan tolkning så att företaget verkligen kan dra nytta av denna teknologi.