Ενδοεπιχειρησιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Με Εταιρική ή Επιχειρηματική Συνδρομή WISE μπορείτε να προσφέρετε μαθήματα βασισμένα στην Διαχειριστική Τεχνολογία Χάμπαρντ εντός των κτιρίων σας, στο προσωπικό σας. Αυτή η αυτό-ρυθμιζόμενη μέθοδος διδασκαλίας, με τη μοναδική εκπαιδευτική μεθοδολογία της, επιτρέπει στους υπαλλήλους να κατανοήσουν πλήρως το θέμα και να εφαρμόσουν εν ώρα εργασίας τα εργαλεία που μελέτησαν.

Αυτά τα μαθήματα εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους σας στις αρχές της Διαχειριστικής Τεχνολογίας και σας δίνουν τη γνώση και ικανότητα να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε με επιτυχία μια επιχείρηση ή καριέρα. Με ολόκληρη την ομάδα εκπαιδευμένη με τη Διαχειριστική Τεχνολογία Χάμπαρντ, όλοι είναι στην ίδια σελίδα.

Εκπαιδευτικά Μαθήματα

Ακολουθεί λίστα των μαθημάτων που μπορούν να παραδοθούν στα γραφεία σας στους υπαλλήλους σας. Πακέτα μαθημάτων αγοράζονται απευθείας από το βιβλιοπωλείο του Κολεγίου Χάμπαρντ ως υλικό αναφοράς για την βελτίωση των ικανοτήτων σας – και ώστε να στήσετε ένα ενδοεπιχειρησιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπαλλήλων.

Εταιρικός Εκπαιδευτής

Το πρόγραμμα “Εταιρικός Εκπαιδευτής” (παραδίδετε από το Κολέγιο Χάμπαρντ) σας δίνει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσετε κάποιον στο προσωπικό σας ως προς τις διαδικασίες και τεχνικές για την παράδοση των μαθημάτων. Μετά από μια σύντομη περίοδο μαθημάτων, ο Εταιρικός Εκπαιδευτής σας μπορεί να προσφέρει όλα τα μαθήματα διαχείρισης εντός του χώρου εργασίας σας στους υπαλλήλους σας.

Η Αξία της Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης

Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση είναι δημοφιλής για δύο λόγους: 1) είναι αποτελεσματική, και 2) είναι οικονομική.

Τα κόστη είναι:

  • Ετήσια συνδρομή WISE (Εταιρική ή Επιχειρηματική)
  • Τα υλικά μαθημάτων για κάθε υπάλληλο.

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό υπαλλήλων που μπορούν να μελετήσουν αυτά τα μαθήματα. Ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης μπορεί να εκπαιδεύσει όλο το προσωπικό σε όλα τα 26 διαθέσιμα μαθήματα – όλα μέσα από την ετήσια συνδρομή WISE. Η αξία όλου αυτού;

Ανεκτίμητη.