Interní školení

DALŠÍ INFORMACE

Díky firemnímu a podnikovému členství WISE můžete svým zaměstnancům poskytovat kurzy založené na Hubbardově administrativní technologii přímo ve vaší společnosti. Tato výuková metoda s vlastním rozvrhem a její jedinečná školicí metodika umožňují vašim zaměstnancům předmětu plně porozumět a studované nástroje aplikovat ve své práci.

Tyto kurzy vás a vaše zaměstnance školí v zásadách administravivní technologie a poskytují vám znalosti a dovednosti pro vytváření a úspěšné řízení podniku nebo kariéry. Když budete mít v Hubbardově administrativní technologii proškolen celý tým, budou si všichni rozumět.

Kurzy a školení

Níže jsou uvedeny interní kurzy pro vaše zaměstnance. Balíčky kurzů se zakupují přímo z knihkupectví Hubbard College jako referenční materiály pro zdokonalení vašich dovedností – a pro nastavení interního školicího programu pro zaměstnance.

Firemní školitel

Program Firemní školitel (poskytuje škola L.R. Hubbarda (Hubbard College) vám umožňuje vyškolit jednoho z vašich zaměstnanců v postupech a technikách pro provádění kurzů. Zanedlouho může váš firemní školitel provádět všechny kurzy managementu, pro vás a vaše zaměstnance, přímo ve vašem podniku.

Hodnota interního školení

Interní školení je oblíbené ze dvou důvodů: 1) je efektivní a 2) je ekonomické.

Náklady jsou:

  • Roční členství WISE (firemní nebo podnikové)
  • Školící materiály pro každého zaměstnance.

Počet zaměstnanců, kteří se mohou účastnit kurzů, není nijak omezen. Majitel firmy může, díky jednomu ročnímu členstvím WISE, školit všechny zaměstnance ve 26 kurzech, které jsou k dispozici. Hodnota?

Nevyčíslitelná.