Vnútropodnikové školenie

PREČÍTAJTE SI VIAC

S firemným alebo podnikovým členstvom vo WISE môžete svojim zamestnancom poskytovať kurzy založené na Hubbardovej administratívnej technológii priamo vo vašej spoločnosti. Táto metóda výučby vlastným tempom a jej jedinečná metodika školenia umožňujú vašim zamestnancom získať úplné vedomosti o predmete a uplatniť pri práci nástroje, ktoré študovali.

Tieto kurzy školia vás a vašich zamestnancov o princípoch administratívnej technológie a poskytujú vám vedomosti a zručnosti na vytváranie a úspešné riadenie podniku alebo kariéry. S celým tímom vyškoleným v odbore Hubbardovej administratívnej technológie majú všetci rovnaké vedomosti.

Školiace kurzy

Nižšie sú uvedené kurzy, ktoré môžete doručiť na pracovisku svojim zamestnancom. Balíčky kurzov sa kupujú priamo z kníhkupectva Hubbardovej akadémie ako referenčné materiály na zdokonalenie vašich zručností – a na zorganizovanie školiaceho programu pre zamestnancov na pracovisku.

Podnikový školiteľ

Program podnikového školiteľa (dodávaný Hubbardovou akadémiou) vám umožňuje vyškoliť jedného zo svojich zamestnancov o postupoch a technikách vykonávania kurzov. Po krátkej dobe výučby môže váš podnikový školiteľ poskytnúť vám aj vašim zamestnancom všetky riadiace kurzy priamo na pracovisku.

Hodnota vnútropodnikového školenia

Vnútropodnikové školenie je populárne z dvoch dôvodov: 1) je účinné a 2) je ekonomické.

Náklady sú:

  • Ročné členstvo vo WISE (firemné alebo podnikové)
  • Materiály na kurz pre každého zamestnanca

Počet zamestnancov, ktorí môžu tieto kurzy študovať, nie je nijako obmedzený. Majiteľ podniku môže vyškoliť všetkých zamestnancov vo všetkých 26 kurzoch – a to všetko za jedno ročné členské vo WISE. Hodnota toho?

Na nezaplatenie.