Βιβλίο Ασκήσεων Model of Admin Know-How

Το Βιβλίο Ασκήσεων Model of Admin (Administration) Know-How εξηγεί πως να εφαρμόζει κανείς τις οργανωτικές και διαχειριστικές αρχές του Λ. Ρον Χάμπαρντ στην επιχείρησή του.

Καλύπτει τη βελτιστοποίηση της επιχείρησης για μεγιστοποίηση παραγωγής και κερδών, την έξυπνη ανάθεση φόρτου εργασίας, τη δημιουργία ικανών, παραγωγικών ομάδων και την πάταξη αναποτελεσματικότητας και σπατάλης. Αυτό είναι το τέλειο εργαλείο για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη και μεγέθυνση της επιχείρησής σας.

Με αυτό το βιβλίο ασκήσεων, θα καταλάβετε ακριβώς γιατί πάνω από 200,000 επιχειρήσεις έχουν εφαρμόσει τις διαχειριστικές αρχές του Λ. Ρον Χάμπαρντ στην επιχείρηση τους.

Θα πετύχετε τα ακόλουθα ολοκληρώνοντας τα βήματα του βιβλίου ασκήσεων:

Δημιουργήστε Το Δικό Σας Οργανόγραμμα

Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ανακάλυψε τις ακριβείς λειτουργίες που αποτελούν τον παγκόσμιο κύκλο παραγωγής – τα βήματα για το δημιουργία ενός προϊόντος ή την παροχή μιας υπηρεσίας. Ανεξαρτήτως του είδους της εταιρείας, παραληφθείσες λειτουργίες από αυτόν τον κύκλο μπορούν να αποτρέψουν την υψηλή ποιότητα παραγωγής μεγάλων και βιώσιμων όγκων. Αυτές οι λειτουργίες παρουσιάζονται σε οργανωτικό διάγραμμα γνωστό ως οργανόγραμμα ή “org board”. Είναι ένα πρότυπο που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε οργανισμό, από τρία άτομα μέχρι 100,000.

Αυτό το οργανόγραμμα είναι η πρώτη αρχή που θα εφαρμόσετε στην επιχείρησή σας χρησιμοποιώντας το βιβλίο ασκήσεων Model of Admin Know-How και κάνοντας αυτό, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε δραματικά τις γραμμές παραγωγής σας και να αυξήσετε αποδοτικότητα.

Διαχείριση με Στατιστική

Έτσι, η δεύτερη ενέργεια είναι η ανάθεση στατιστικών σε κάθε θέση εργασίας και λειτουργία εντός των δραστηριοτήτων σας. Οι στατιστικές δείχνουν με ακρίβεια ποιο σημείο της παραγωγής είναι ελλιπές και υποδεικνύουν ποια τεχνική πρέπει να εφαρμοστεί ώστε να αυξηθούν οι αποδόσεις. Χρησιμοποιώντας στατιστική, μπορεί κανείς να αναλύσει την επιχειρηματική δραστηριότητα και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα να την βελτιώσει.

Δημιουργία μιας Οικονομικά Σταθερής Επιχείρησης

Σε συνέχεια θα εφαρμόσετε τη γνωστή οικονομική πολιτική του Λ. Ρον Χάμπαρντ, ένα απλό σύστημα το οποίο σας τοποθετεί σε μια πορεία οικονομικής ανεξαρτητοποίησης, που εξασφαλίζει οικονομική σταθερότητα για την εταιρεία σας.

Εφαρμόζοντας Επίσημο Σύστημα Επικοινωνίας

Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ κάποτε έγραψε: “Η δύναμη ενός οργανισμού είναι ανάλογος στην ταχύτητα της ροής των σωματιδίων…”

Έτσι, η πιο σημαντική ενέργεια είναι η καθιέρωση του συστήματος επικοινωνίας Χάμπαρντ. Αυτό συμπεριλαμβάνει έναν σταθμό επικοινωνίας για όλους τους υπαλλήλους με συγκεκριμένους κανόνες πρωτόκολλου επικοινωνίας ώστε να είναι παραγωγική η οργάνωσή σας.

Εκπαίδευση Υπαλλήλων με Διαχειριστική Τεχνολογία Χάμπαρντ

Η εκπαίδευση υπαλλήλων χρησιμοποιώντας το διαχειριστικό σύστημα Χάμπαρντ είναι θεμέλιο της ανάπτυξης και σταθερότητας. Το προσωπικό που γνωρίζει το σύστημα μπορεί να χτίσει έναν οργανισμό που ξέρει τι κάνει, μπορεί να κάνει διορθώσεις γρήγορα και αποτελεσματικά και των οποίων οι υπάλληλοι προωθούν τη στρατηγική της επιχείρησης με τη δική τους βούληση.

Ο πιο αποδοτικός και οικονομικός τρόπος για την εκπαίδευση υπαλλήλων είναι μέσω του ενδοεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού προγράμματος. Το βιβλίο ασκήσεων Model of Admin Know-How εξηγεί λεπτομερώς τη διαδικασία στησίματος ενός τέτοιου προγράμματος.

Το Επαγγελματικό

Υπάρχει ένα επιπλέον πρόγραμμα για ατομικούς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και / ή ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι σχεδιασμένο ώστε να εφαρμόζονται οι ίδιες προαναφερθείσες βασικές αρχές, αλλά προσαρμοσμένες για τον ανεξάρτητο, ελεύθερο επαγγελματία.

Η Διαχειριστική Βιβλιοθήκη Χάμπαρντ

Είναι ουσιαστικό να έχει κάθε μέλος της WISE μια βιβλιοθήκη με υλικό διαθέσιμο για όλους τους υπαλλήλους του για άμεση αναφορά. Έχοντας μια τέτοια βιβλιοθήκη, όλες οι οργανωτικές απορίες μπορούν να απαντηθούν άμεσα, χωρίς εξήγηση, δίνοντας τη δυνατότητα στην επιχείρησή σας να απολαύσει τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας.