Model of Admin Know-How arbeidsbok

Model of Admin (Administrative) Know-How arbeidsbok viser deg hvordan du implementerer L. Ron Hubbards organisasjons- og ledelsesprinsipper i virksomheten din.

Den omfatter hvordan man kan optimalisere en virksomhet for maksimal produksjon og fortjeneste, hvordan man smart delegerer arbeidsmengder, hvordan man oppretter et kompetent, produktivt team og hvordan slår ned på ineffektivitet og sløseri. Dette er et perfekt verktøy for å lage en forretningsplan for virksomhetens utvikling og vekst.

Ved å følge denne arbeidsboken, vil du forstå nøyaktig hvorfor mer enn 200 000 selskaper har brukt L. Ron Hubbards ledelsesprinsipper på sine virksomheter.

Du vil oppnå følgende ved å fullføre trinnene i denne arbeidsboken:

Lag din egen Organiseringstavle

L. Ron Hubbard oppdaget de nøyaktige handlingene som den universelle produksjonssyklusen består av – trinnene for å lage et produkt eller levere en tjeneste. Uavhengig av type virksomhet, kan handlinger utelatt fra denne syklusen forhindre at høykvalitetsprodukter produseres i et stort og levedyktig volum. Disse handlingene er lagt ut i et organisasjonskart som kalles en organiseringstavle eller “orgtavle” Det er et mønster som kan brukes på enhver organisasjon, fra tre personer til 100 000.

Denne organiseringstavlen er det første prinsippet du vil implementere i din bedrift ved å bruke arbeidsboken for Model of Admin Know-How, og ved å gjøre det kan du dramatisk effektivisere produksjonslinjer og øke produktiviteten.

Ledelse gjennom statistikk

Bruk av statistikk er den eneste måten å nøyaktig måle produksjonen på. Derfor er den andre handlingen å føre statistikk på alle posisjoner og funksjoner i aktiviteten din. Statistikk viser nøyaktig hvor produksjonen er mangelfull og indikerer hvilken teknikk man bør bruke for å øke den. Med statistikk på plass kan man analysere all virksomhetsaktivitet og gjennomføre nødvendige tiltak for å forbedre den.

Opprette et firma som er økonomisk stabilt

Deretter implementerer du L. Ron Hubbards anerkjente finanspolitikk, et enkelt system som gir deg en stø kurs mot økonomisk uavhengighet og som sikrer finansiell stabilitet for firmaet ditt.

Implementering av et standard kommunikasjonssystem

L. Ron Hubbard skrev en gang: “Kraften til en organisasjon er direkte proporsjonal med partikkelflyt-hastighet …”
Dermed er den neste viktige handlingen å etablere Hubbard kommunikasjonssystem. Dette inkluderer en kommunikasjonsstasjon for alle ansatte med nøyaktige regler for hvordan man kommuniserer for å få organisasjonen til å summe av produksjon.

Opplæring av ansatte ved bruk av den administrative teknologien til Hubbard

Å lære opp ansatte i ledelsesystemet til Hubbard er grunnleggende for vekst og stabilitet. Personale som kjenner dette systemet kan bygge en organisasjon som vet hva den gjør, er i stand til raskt og effektivt å korrigere seg selv, og der de ansatte av egen vilje fører strategien videre.

Den mest effektive og kostnadsbesparende måten å lære opp ansatte på er ved å bruke et internt opplæringsprogram. Arbeidsboken i Model of Admin Know-How beskriver hvordan du kan opprette et slikt internt opplæringsprogram.

Den profesjonelle

Det finnes et tilleggsprogram for eiere av virksomhet og/eller fagpersoner som driver for seg selv. Det er designet for å implementere det samme grunnlaget som ovenfor, men er skreddersydd for selvstendig næringsdrivende.

Hubbard administrative bibliotek

Det er viktig at hvert WISE-medlem har et bibliotek med kildemateriale tilgjengelig for sine ansatte til enhver tid. Med dette på plass kan alle organisatoriske spørsmål raskt besvares uten fortolkning, slik at selskapet virkelig kan høste fordelene ved denne teknologien.