Pracovní sešit Model of Admin Know-How (model administrativního know-how)

Pracovní sešit Model of Admin Know-How (model administrativního know-how) vám ukazuje, jak do vašeho podnikání implementovat zásady organizace a managementu L. Ron Hubbarda.

Obsahuje: jak optimalizovat podnikání pro maximální výrobu a zisk, jak inteligentně delegovat pracovní zátěž, jak vytvořit kompetentní, produktivní tým a jak potlačit neefektivnost a plýtvání. Jedná se o perfektní nástroj k vytvoření obchodního plánu pro rozvoj a růst vaší společnosti.

Když budete mít tento pracovní sešit v ruce, pochopíte, proč více než 200 000 společností uplatnilo ve svém podnikání principy managementu L. Ron Hubbarda.

Díky dokončení jednotlivých kroků v pracovním sešitě, můžete:

Vytvořit svoje vlastní organizační schéma

L. Ron Hubbard přesně popsal funkce, které tvoří univerzální výrobní cyklus – kroky vedoucí k vytvoření produktu nebo poskytnutí služby. Bez ohledu na obor podnikání, pokud v tomto cyklu vynecháte nějaké funkce, zabráníte tak produkci velmi kvalitních produktů ve velkém a životaschopném množství. Tyto funkce jsou popsány v organizačním tabulce, známé jako organizační schéma nebo „Org board“. Jedná se o vzorec který lze aplikovat na jakoukoli organizaci, od tří po 100 000 zaměstnanců.

Toto organizační schéma je prvním principem, který pomocí pracovního sešitu Model of Admin Know-How ve vaší společnosti implementujete, a tím zásadně urychlíte výrobní linky a zvýšíte efektivitu.

Provádět management podle statistik

Použití statistik je jediným způsobem, jak přesně měřit produkci. Druhou akcí je tedy přiřazení statistik ke každé pozici a funkci ve vašem podnikání. Statistiky přesně ukazují, kde zaostává výroba, a ukazují, která technika by se měla použít pro její zvýšení. Díky existujícím statistikám lze analyzovat jakoukoli obchodní činnost a podniknout nezbytné kroky k jejímu zlepšení.

Vytvořit finančně stabilní společnost

Dále implementujete věhlasné finanční zásady L. Ron Hubbarda, jednoduchý systém, který vás nasměruje k finanční nezávislosti a který zajistí finanční stabilitu vaší společnosti.

Implementovat standardní komunikační systém

L. Ron Hubbard jednou napsal: „Síla organizace je přímo úměrná rychlosti toku jednotlivých částí…“

Další zásadní akcí je tedy vytvoření Hubbardova komunikačního systému. To zahrnuje komunikační stanici pro všechny zaměstnance s přesnými pravidly komunikačního protokolu, díky kterým bude vaše organizace fungovat, jako nikdy předtím.

Školit zaměstnance pomocí Hubbardovy administrativní technologie

Školení zaměstnanců v systému managementu podle Hubbarda je zásadní pro růst a stabilitu. Zaměstnanci, kteří znají tento systém, mohou vybudovat organizaci, která ví, co dělá, je schopna se rychle a efektivně sama napravit a jejíž zaměstnanci, ze své vlastní vůle, směřují společně kupředu.

Nejúčinnějším a nákladově nejefektivnějším způsobem školení zaměstnanců je použití interního školení. V pracovním sešitu Model of Admin Know-How (model administrativního know-how) se dozvíte, jak takové interní školení připravit.

Profesionál v oboru

Pro individuální podnikatele nebo profesionály v oboru existuje jiný program. Je navržen tak, aby implementoval stejné, výše uvedené základy, ale je přizpůsoben pro nezávislé profesionály v oboru.

Hubbardova administrativní knihovna

Je nezbytné, aby každý člen WISE měl pro své zaměstnance k dispozici knihovnu materiálů pro okamžité použití. Díky tomu mohou být všechny organizační dotazy snadno zodpovězeny, a to bez interpretace, což vaší společnosti umožní skutečně těžit z výhod této technologie.