Model of Admin Know-How-arbejdsbog

Model of Admin (administrativ) Know-How-arbejdsbog viser dig, hvordan du implementerer L. Ron Hubbards organisatoriske og ledelsesprincipper i din virksomhed.

Den dækker, hvordan man optimerer en virksomhed til maksimal produktion og overskud, hvordan man intelligent delegerer arbejdsmængder, hvordan man skaber et kompetent, produktivt team, og hvordan man udrydder ineffektivitet og spild. Dette er et perfekt værktøj til at skabe en forretningsplan for din virksomheds udvikling og vækst.

Ved at følge denne arbejdsbog, vil du forstå nøjagtigt, hvorfor mere end 200.000 virksomheder har anvendt L. Ron Hubbards ledelsesprincipper på deres virksomheder.

Du vil udføre det følgende ved at udføre trinene i denne arbejdsbog:

Skabe din egen organiseringstavle

L. Ron Hubbard opdagede de nøjagtige funktioner, der udgør den universelle produktionscyklus – trinnene til at skabe et produkt eller levere en service. Uanset forretningstypen kan udeladte funktioner fra denne cyklus forhindre, at produkter af høj kvalitet produceres i en stor og levedygtig mængde. Disse funktioner er opstillet i et organisationsdiagram, der kaldes en organiseringstavle eller ”orgtavle”. Det er et mønster, der kan anvendes på enhver organisation, fra tre personer til 100.000.

Denne organiseringstavle er det første princip, du vil implementere i din virksomhed ved hjælp af Model of Admin Know-How-arbejdsbogen, og ved at gøre det kan du dramatisk optimere produktionslinjer og øge effektiviteten.

Ledelse ud fra statistikker

Brug af statistikker er den eneste måde, hvorpå man nøjagtigt kan måle produktionen. Den anden handling er således at tildele en statistik til enhver position og funktion i din aktivitet. Statistikker viser præcist, hvor produktionen mangler, og angiver, hvilken teknik man skal anvende for at øge den. Med statistikker på plads kan man analysere enhver forretningsaktivitet og tage de nødvendige handlinger for at forbedre den.

Oprettelse af et finansielt stabilt selskab

Derefter implementerer du L. Ron Hubbards berømte finanspolitik, et simpelt system, der sætter dig på en kurs mod økonomisk uafhængighed og som sikrer din økonomiske stabilitet.

Implementering af et standard kommunikationssystem

L. Ron Hubbard skrev engang: ”En organisations styrke er direkte proportional med hastigheden af dens partikelflow …”

Den næste vigtige handling er således at etablere Hubbard kommunikationssystemet. Dette inkluderer en kommunikationsstation for alle medarbejdere med nøjagtige regler for kommunikationsprotokol for at få din organisation til at summe af produktion.

Medarbejderuddannelse ved hjælp af Hubbard administrativ teknologi

Uddannelse af medarbejdere i Hubbard managementsystemet er grundlæggende for vækst og stabilitet. Medarbejdere, der kender dette system, kan opbygge en organisation, der ved, hvad den gør, er i stand til hurtigt og effektivt at korrigere sig selv, og hvis medarbejdere selvstændigt alle fremmer virksomhedsstrategier.

Den mest effektive og omkostningseffektive måde at træne medarbejdere på er at bruge et internt træningsprogram. Model of Admin Know-How-arbejdsbogen beskriver, hvordan man opretter et sådant internt træningsprogram.

Den professionelle

Der findes et ekstra program for den enkelte virksomhedsejer og/eller professionelle. Det er designet til at implementere det samme grundlæggende fundament som ovenfor, men er skræddersyet til uafhængige erhvervsfolk.

Hubbard administrative bibliotek

Det er vigtigt, at hvert WISE-medlem har et bibliotek med materiale til rådighed for hans/hendes medarbejdere for øjeblikkelig reference. Med dette på plads kan alle organisatoriske spørgsmål let besvares uden fortolkning, så din virksomhed virkelig kan høste fordelene ved denne teknologi.