Pracovná knižka pre model administratívneho know-how

Pracovná knižka pre model administratívneho know-how vám ukazuje, ako zaviesť organizačné a riadiace princípy L. Rona Hubbarda do vášho podniku.

Popisuje, ako optimalizovať podnikanie pre maximálnu výrobu a zisk, ako inteligentne delegovať pracovné zaťaženie, ako vytvoriť kompetentný, produktívny tím a ako potlačiť neefektívnosť a plytvanie. Je to dokonalý nástroj na vytvorenie podnikateľského plánu pre rozvoj a rast vašej spoločnosti.

Po vypracovaní tejto pracovnej knižky pochopíte, prečo viac ako 200 000 spoločností uplatnilo princípy riadenia L. Ron Hubbarda na svoje podnikanie.

Dokončením krokov v tejto pracovnej knižke dosiahnete nasledujúce:

Vytvorte si svoju vlastnú organizačnú tabuľu

L. Ron Hubbard objavil presné funkcie, ktoré tvoria univerzálny výrobný cyklus – kroky na vytvorenie produktu alebo poskytnutie služby. Bez ohľadu na druh podnikania môže vynechanie funkcií z tohto cyklu zabrániť výrobe vysokokvalitných výrobkov vo veľkom a životaschopnom objeme. Tieto funkcie sú rozpísané v organizačnej schéme známej ako organizačná tabuľa alebo „org. tabuľa“. Je to usporiadanie, ​​ktoré sa dá aplikovať na akúkoľvek organizáciu, od troch po 100 000 ľudí.

Táto organizačná tabuľa je prvým princípom, ktorý zavediete vo svojej spoločnosti pomocou pracovnej knižky pre model administratívneho know-how, a tým môžete dramaticky zefektívniť výrobné linky a zvýšiť efektivitu.

Štatistické riadenie

Použitie štatistík je jediný spôsob presného merania výroby. Preto druhým krokom je priradenie štatistík každej pozícii a funkcii vo vašej činnosti. Štatistiky presne ukazujú, kde sú nedostatky vo výrobe, a naznačujú, ktorá technika by sa mala použiť na jej zvýšenie. So zavedenými štatistikami je možné analyzovať akúkoľvek obchodnú činnosť a podniknúť potrebné kroky na jej zlepšenie.

Vytvorenie finančne stabilnej spoločnosti

Ďalej zavediete renomovanú finančnú politiku L. Rona Hubbarda, čo je jednoduchý systém, ktorý vás navedie na cestu finančnej nezávislosti a zabezpečí finančnú stabilitu vašej spoločnosti.

Zavedenie štandardného komunikačného systému

L. Ron Hubbard raz napísal: „Sila organizácie je priamo úmerná jej rýchlosti toku častíc…“

Ďalším dôležitým krokom je preto zavedenie Hubbardovho komunikačného systému. Zahŕňa to komunikačnú stanicu pre všetkých zamestnancov s presnými pravidlami komunikačného protokolu, aby vo vašej organizácii výroba išla ako po masle.

Školenie zamestnancov pomocou Hubbardovej administratívnej technológie

Školenie zamestnancov v Hubbardovom riadiacom systéme je základom rastu a stability. Pracovníci, ktorí poznajú tento systém, môžu vybudovať organizáciu, ktorá vie, čo robí, je schopná rýchlo a efektívne sa opraviť a ktorej zamestnanci z vlastnej vôle posúvajú stratégiu dopredu.

Najúčinnejším a nákladovo najefektívnejším spôsobom školenia zamestnancov je použitie vnútropodnikového školiaceho programu. V pracovnej knižke pre model administratívneho know-how sa dozviete, ako zorganizovať taký školiaci program na pracovisku.

Profesionál

Pre samostatného majiteľa podniku alebo profesionála existuje ďalší program. Je navrhnutý tak, aby zavádzal rovnaké základy ako vyššie, ale je prispôsobený nezávislému podnikateľovi.

Hubbardova administratívna knižnica

Je nevyhnutné, aby každý člen WISE mal k dispozícii pre svojich zamestnancov knižnicu materiálov na okamžité použitie. Keď je toto zavedené, potom je možné na všetky organizačné otázky ľahko odpovedať bez interpretácie, čo vašej spoločnosti umožní skutočne ťažiť z výhod tejto technológie.