Cookiebeleid

Dit Cookiebeleid regelt het gebruik van cookies en plug-ins voor sociale media door het World Institute of Scientology Enterprises als onderdeel van uw bezoek aan onze www.wise.org -website (hierna: “Website”). Zie artikel 2 voor meer informatie over wat cookies en plug-ins voor sociale media zijn.

Door onze website te blijven gebruiken nadat u op de hoogte bent van ons gebruik van cookies en plug-ins voor sociale media, erkent u dat u alle informatie over dat gebruik hebt gelezen en dat u ondubbelzinnig akkoord gaat met dit gebruik zoals uiteengezet in dit Cookiebeleid hieronder.

Als u meer (algemene) informatie wilt over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken anders dan via cookies en plug-ins voor sociale media, ook met betrekking tot uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media of met betrekking tot uw bestelling of aankoop, wordt u vriendelijk verwezen naar ons Privacybeleid.

1. WIE ZIJN WIJ?

1.1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming door het World Institute of Scientology Enterprises, 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, Verenigde Staten van Amerika (hierna: “WISE”, “wij”, “ons”, “onze”). U kunt contact met ons opnemen via e-mail op privacy@wise.org.

1.2. Waar in dit Cookiebeleid wordt verwezen naar wet- of regelgeving, worden eventuele wijzigingen in deze wet- of regelgeving impliciet opgenomen.

1.3. We behouden ons het recht voor om dit Cookiebeleid op eigen initiatief te wijzigen en aan te passen. In dat geval worden die wijzigingen en aanpassingen ten minste twee weken voordat deze wijzigingen en aanpassingen van toepassing worden via onze Website aan u meegedeeld. Elk verder gebruik van onze website is onderworpen aan het gewijzigde cookiebeleid.

2. WAT ZIJN COOKIES EN SOCIAL MEDIA-PLUGINS?

2.1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie of persoonlijke gegevens bevatten.

2.2. Plug-ins voor sociale media zijn kleine stukjes software die zijn ontwikkeld en geleverd door serviceproviders voor sociale media (zoals Facebook en LinkedIn), waardoor we sociale media op onze website kunnen integreren.

3. WELKE COOKIES EN SOCIAL MEDIA-PLUGINS GEBRUIKEN WE?

3.1. Wanneer u onze website bezoekt, worden er een aantal cookies op uw apparaat geplaatst en worden social media-plug-ins gebruikt. Deze stellen ons in het algemeen in staat u te identificeren. We gebruiken deze gegevens om inzicht te krijgen in hoe u en anderen onze website gebruiken door statistische en gebruiksgegevens te verzamelen, waardoor we onze website, materialen en diensten kunnen verbeteren om u een betere gebruikerservaring te bieden. Als u ons gebruik van cookies niet goed vindt, raadpleeg dan artikel 7.

3.2. We kunnen het volgende type cookies gebruiken:

· Strikt noodzakelijke cookies die nodig zijn voor de werking van onze website;

· Functionele cookies die worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website;

· Prestatieverhogende cookies die worden gebruikt om het aantal bezoekers van onze website te herkennen en te tellen en om te analyseren hoe bezoekers zich op onze website verplaatsen;

·Promotiecookies die worden gebruikt om uw bezoek aan onze website, de pagina’s die u heeft bezocht en de links die u hebt gevolgd vast te leggen.

3.3. Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Deze webanalyse-service, aangeboden door Google Inc., maakt gebruik van analytische cookies. Deze dienst helpt ons om bezoekersinformatie te verzamelen en te analyseren (zoals browsergebruik, nieuwe bezoekersaantallen, reactie op marketingactiviteit en browsetijden) om onze website en uw ervaring te verbeteren en om onze marketingcampagnes relevant te maken.

De informatie die via Google Analytics-cookies wordt verzameld over uw gebruik van onze website, wordt samen met uw IP-adres verzonden naar en opgeslagen door Google. Google kan deze informatie bijvoorbeeld gebruiken voor de volgende doeleinden:

· Advertentieactiviteitsrapporten verstrekken aan adverteerders en websites die de promotionele informatie hosten en ervoor zorgen dat die website-uitgevers worden betaald;

· Detectie en bestrijding van fraude en andere veiligheidsrisico’s om gebruikers en partners te beschermen;

· Haar wettelijke verplichtingen nakomen;

· De materialen te verbeteren;

· Hulp aan website- en app-eigenaren die Google Analytics gebruiken om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met hun sites of apps.

Voor al deze activiteiten, met uitzondering van het laatste opsommingsteken, treedt Google op als de gegevensbeheerder en de verwerking van de gegevens die het verzamelt over uw gebruik van de website, vindt plaats onder zijn verantwoordelijkheid. Meer informatie over het gebruik van cookies op Google Analytics op websites.

U kunt echter op de volgende manieren bepalen welke informatie naar Google wordt verzonden:

· Als u niet wilt dat Google Analytics in uw browser wordt gebruikt, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren. Meer informatie over Google Analytics en privacy.

· Als u bent aangemeld bij uw Google-account, kunt u – afhankelijk van uw accountinstellingen – bepaalde gegevens bekijken en bewerken die Google verzamelt van sites en apps die u bezoekt.

· Met de incognitomodus in Chrome kunt u op internet surfen zonder dat webpagina’s en bestanden in uw browsergeschiedenis zijn opgenomen. Cookies worden verwijderd nadat u alle incognitovensters en tabbladen hebt gesloten. Uw bladwijzers en instellingen worden bewaard totdat u ze verwijdert.

· Met advertentie-instellingen kunt u beheren welke Google-advertenties u op internet ziet. U kunt ontdekken hoe advertenties voor u worden geselecteerd, u afmelden voor personalisatie van advertenties en specifieke adverteerders blokkeren. Meer informatie over advertenties.

3.4. In onderstaande tabel geven wij u een overzicht van de cookies en social media plugins die wij op onze website gebruiken.

NAAM TYPE UITLEG / DOEL OPSLAGPERIODE
1. _ga Cookie (prestatieverbeterend)

Cookies van Google Analytics om ons te helpen meten hoe gebruikers omgaan met de inhoud van onze website (zie artikel 3.3).

Meer informatie over het gebruik van cookies op Google Analytics op websites.

2 jaar
2. _gat Cookie (prestatieverbeterend) 1 minuut
3. _gat_additional Cookie (prestatieverbeterend) 1 minuut
4. _gid Cookie (prestatieverbeterend) 24 uur
5. _utma Cookie (prestatieverbeterend) 2 jaar vanaf set / update
6. _utmc Cookie (prestatieverbeterend) Einde van browsersessie
7. _utmz Cookie (prestatieverbeterend) 6 maanden vanaf set / update

 

4. AAN WIE STUREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

4.1. We vertrouwen op derden, bijvoorbeeld:

· Om u onze website te bieden (zoals een hostingprovider); of

· Om onze promotionele informatie te targeten (zoals een marketingbedrijf); of

· Om uw bestelling te verwerken (zoals een transportbedrijf om u de materialen te bezorgen); of

· Om uw betaling te verwerken (zoals een betalingsdienstaanbieder of een kredietcontrolebureau).

Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen namens ons en op onze uitdrukkelijke schriftelijke instructie verwerken. We garanderen ook dat al deze derden met de nodige zorg worden geselecteerd en dat we ons inzetten om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

4.2. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de Church of Scientology International en andere nationale, regionale of lokale organisaties van de Scientology Kerk, zoals lokale kerken, missies, sociale verbetering en humanitaire programma’s, WISE-lidmaatschapskantoren of Hubbard Management Consultants. Zo delen wij bijvoorbeeld de persoonsgegevens die u ons verstrekt en uw contactgegevens met een Hubbard Management Consultant als u daarom vraagt via ons contactformulier. We zullen er echter voor zorgen dat alle Scientology organisaties er zorgvuldig voor zorgen dat alle verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming is met wat is uiteengezet in dit Cookiebeleid.

4.3. We zijn mogelijk wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met bevoegde wetshandhavers of vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, inclusief bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals uiteengezet in artikel 3 hierboven.

4.4. We sturen uw persoonlijke gegevens niet op een identificeerbare manier naar een andere derde dan de in de artikelen 4.1, 4.2 en 4.3 genoemde zonder uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen. We kunnen echter geanonimiseerde gegevens sturen naar andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken voor het verbeteren van materialen en diensten en voor het op maat maken van de marketing, weergave en verkoop van die materialen en diensten.

5. WAAR VERWERKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

5.1. We verwerken uw persoonsgegevens zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief in de VS. Om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in artikel 3 hierboven zijn uiteengezet, kunnen we uw persoonsgegevens ook overdragen aan derden die namens ons verwerken buiten de EER. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om passende waarborgen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor WISE zijn dergelijke waarborgen het gevolg van het feit dat we direct gebonden zijn aan de naleving van de EU-wetgeving in het kader van de bescherming van persoonsgegevens. Voor derden kunnen dergelijke waarborgen het gevolg zijn van:

· Het ontvangende land met wetgeving die als gelijkwaardig aan de binnen de EER geboden bescherming kan worden beschouwd; of

· Een contractuele afspraak tussen ons en die entiteit; of

· Een goedgekeurd certificatiemechanisme, zoals het EU-VS-privacyschildbesluit dat op 12 juli 2016 door de Europese Commissie is aangenomen.

5.2. We kunnen geanonimiseerde en / of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Mocht een dergelijke overdracht plaatsvinden, dan zullen wij ervoor zorgen dat er waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen en alle rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die u mogelijk geniet onder de toepasselijke dwingende wetgeving.

6. AAN WELKE KWALITEITSBORGINGEN HOUDEN WE ONS?

6.1. We doen ons uiterste best om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de onder artikel 3 genoemde doeleinden te bereiken.

6.2. Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de doeleinden genoemd in artikel 3 hierboven te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Uw intrekking van uw toestemming kan inhouden dat u onze website niet meer geheel of gedeeltelijk kunt gebruiken. We zullen uw persoonlijke gegevens de-identificeren als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden beschreven in artikel 3 hierboven, tenzij er:

· Een doorslaggevend belang van WISE of een andere derde partij om onze persoonsgegevens identificeerbaar te houden; of

· Een wettelijke of regelgevende verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat ons verhindert ze te de-identificeren.

6.3. U begrijpt dat een essentieel aspect van onze marketinginspanningen betrekking heeft op het relevanter maken van ons marketingmateriaal. We doen dit door uw unieke profiel aan te passen op basis van relevante kenmerken en dit profiel vervolgens te gebruiken om u te voorzien van communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere promotionele informatie over materialen en diensten die u mogelijk interesseren.

6.4. We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal, evenals per ongeluk manipulatie of vernietiging van verlies. Toegang door onze personeelsleden of door personeel van derden is alleen op basis van need-to-know en onderhevig aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gegarandeerd.

6.5. Als u bent geregistreerd voor het ontvangen van promotionele informatie, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e-mail of andere persoonlijke communicatiekanalen van persoon tot persoon, kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van dergelijke promotionele informatie wijzigen door op de opt-out te klikken link in dergelijke promotionele informatie.

6.6. Als u geregistreerd bent om papieren promotionele informatie te ontvangen, zoals tijdschriften, communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van verdere promotionele informatie op papier door een verzoek in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming in overeenstemming met artikel 8.8 van dit Cookiebeleid.

7. WAT ALS U NIET VAN COOKIES HOUDT?

7.1. Om te voorkomen dat er cookies op uw apparaat worden geplaatst, moet u uw browserinstellingen configureren. Hoe u deze instellingen kunt aanpassen, cookies kunt verwijderen en uw toestemming voor ons gebruik van cookies kunt intrekken, hangt af van de browser die u gebruikt. Houd er echter rekening mee dat het wijzigen van deze instellingen of het verwijderen van cookies ertoe kan leiden dat bepaalde functies van deze website niet meer goed werken. Klik hieronder op de browser die u gebruikt voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen:

· Internet Explorer

· Chrome

· Safari

8. WAT ZIJN UW RECHTEN?

8.1. U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt en die betrekking hebben op u. We behouden ons het recht voor om een redelijke administratieve vergoeding in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om toegang die duidelijk zijn ingediend voor het veroorzaken van overlast of schade voor ons. Elk verzoek moet specificeren voor welke verwerkingsactiviteit u uw recht op toegang wilt uitoefenen en moet specificeren tot welke gegevenscategorieën u toegang wilt krijgen.

8.2. U heeft het recht op rectificatie, d.w.z. om te vragen dat alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u een verzoek tot correctie indient, moet uw verzoek vergezeld gaan van bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd.

8.3. U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

8.4. U hebt het recht om te wissen, d.w.z. om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist als deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Houd er echter rekening mee dat een verzoek tot verwijdering door ons wordt beoordeeld op:

 

· Onze belangen en die van derden die uw belangen kunnen overschrijven; of

· Wettelijke of regelgevende verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die in strijd kunnen zijn met een dergelijke verwijdering.

8.5. U heeft het recht op beperking in plaats van verwijdering, d.w.z. om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als:

· We controleren de juistheid van uw persoonlijke gegevens; of

· De verwerking is onrechtmatig en u bent tegen het verwijderen van uw persoonlijke gegevens; of

· U heeft uw persoonlijke gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, terwijl we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden vermeld in artikel 3 hierboven; of

· We controleren of onze legitieme belangen voorrang hebben op uw belangen als u uw recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met artikel 8.6.

8.6. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als:

· De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang; en

· U kunt bewijzen dat er in uw specifieke situatie ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die een dergelijk bezwaar rechtvaardigen; en

· Onze legitieme belangen overschrijven uw belangen niet.

Als de beoogde verwerking echter kwalificeert als direct marketing, hebt u het recht om kosteloos en zonder rechtvaardiging bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking.

8.7. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dwz om van ons in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat alle persoonlijke gegevens te ontvangen die u ons heeft verstrekt als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of een contract met u.

8.8. Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar privacy@wise.org. Een e-mail die vraagt om een recht uit te oefenen, zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens dan nodig is om uw verzoek te behandelen. Een dergelijk verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

·· Geef duidelijk aan welk recht u wilt uitoefenen; en

· Vermeld duidelijk de redenen voor het uitoefenen van uw recht indien dit vereist is; en

· Uw verzoek moet gedateerd en ondertekend zijn; en

· Uw verzoek moet vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Als u het contactformulier gebruikt, kunnen we u om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs vragen.

We zullen u zo spoedig mogelijk informeren over het ontvangen van uw verzoek. Als het verzoek aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en geldig blijkt te zijn, zullen wij het zo snel als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van uw verzoek honoreren.

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar privacy@wise.org. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.