Cookiepolicy

Denna Cookiepolicy styr användning av cookies, sociala medie-plugins och andra liknande teknologier av World Institute of Scientology Enterprises som en del av ditt besök på vår webbplats www.wise.org (hädanefter: ”Webbplats”). För mer information om vad cookies och sociala medie-plugins är, se Artikel 2.

Genom att du fortsätter använda vår Webbplats efter att ha blivit informerad om vår användning av cookies och sociala medie-plugins, bekräftar du att du har läst all information om denna användning och att du otvetydigt samtycker till användningen, så som det anges i denna Cookiepolicy nedan.

Om du vill ha mer (allmän) information om hur vi behandlar dina personuppgifter på annat sätt än genom cookies och sociala medie-plugins, bland annat i förhållande till din kommunikation med oss via e-post, telefon, fax och sociala medier eller i förhållande till din beställning eller ditt köp, hänvisar vi dig vänligen till vår Integritetspolicy.

1. VILKA ÄR VI?

1.1. Dina personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning av World Institute of Scientology Enterprises, 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, USA (hädanefter: ”WISE”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). Du kan kontakta oss via e-post på privacy@wise.org.

När det i denna Cookiepolicy hänvisas till lagar eller förordningar, är det underförstått att eventuella ändringar av dessa lagar eller förordningar inkluderas.

Vi förbehåller oss rätten att förändra och anpassa denna Cookiepolicy på vårt eget initiativ. I sådana fall kommer dessa ändringar och anpassningar att meddelas dig via vår Webbplats minst två veckor innan ändringarna och anpassningarna blir gällande. Vidare användning av vår Webbplats kommer att omfattas av den ändrade Cookiepolicyn.

2. VAD ÄR COOKIES OCH PLUGINS FÖR SOCIALA MEDIER?

2.1.Cookies är små textfiler som lagras på din enhets hårddisk som innehåller viss information eller personlig information.

2.2. Plugins för sociala medier är små programdelar som utvecklats och tillhandahålls av leverantörer av sociala medier (som Facebook och LinkedIn), som gör att vi kan integrera sociala medier på vår webbplats.

3. VILKA COOKIES OCH PLUGINS FÖR SOCIALA MEDIER ANVÄNDER VI?

3.1. När du besöker vår webbplats placeras ett antal cookies på din enhet och plugins för sociala medier används. Dessa gör att vi i allmänhet kan identifiera dig. Vi använder dessa data för att få insikt i hur du och andra använder vår webbplats genom att samla in statistik- och användningsdata, så att vi kan förbättra vår webbplats, material och tjänster för att ge dig en bättre användarupplevelse. Om du inte gillar vår användning av cookies, se artikel 7.

3.2. Vi kan använda följande typ av kakor:

· Absolut nödvändiga cookies som krävs för drift av vår webbplats;

· Funktionella cookies som används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats;

· Prestandaförbättrande cookies som används för att känna igen och räkna antalet besökare på vår webbplats och analysera hur besökare rör sig runt vår webbplats;

· Kampanjcookies som används för att registrera ditt besök på vår webbplats, de sidor du har besökt och länkarna du har följt.

3.3. Vår webbplats använder Google Analytics. Denna webbanalystjänst, som tillhandahålls av Google Inc., använder analytiska cookies. Den här tjänsten hjälper oss att samla in och analysera besökarinformation (som webbläsaranvändning, nya besökarnummer, svar på marknadsaktivitet och surftider) för att förbättra vår webbplats och din upplevelse och för att göra våra marknadsföringskampanjer relevanta.

 

Informationen som samlas in via Google Analytics-cookies om din användning av vår webbplats skickas till och lagras av Google tillsammans med din IP-adress. Google kan till exempel använda denna information för följande ändamål:

· Tillhandahålla annonseringsaktivitetsrapporter till annonsörer och webbplatser som är värd för reklaminformationen och se till att dessa webbplatsutgivare betalas för;

· Upptäcka och bekämpa bedrägerier och andra säkerhetsrisker för att skydda användare och partners;

· Fullgöra sina rättsliga förpliktelser;

· Förbättra sitt material;

· Hjälpa webbplats- och appägare som använder Google Analytics att förstå hur besökare interagerar med dess webbplatser eller appar.

 

För alla dessa aktiviteter, med undantag för den senaste punkten, fungerar Google som datakontrollanten och ansvarar för behandlingen av de uppgifter som Google samlar in om din användning av webbplatsen. Läs mer om användning av cookies av Google Analytics på webbplatser.

Men du kan kontrollera vilken information som skickas till Google på följande sätt:

Du kan dock styra vilken information som skickas till Google på följande sätt:

 

· Om du inte vill att Google Analytics ska användas i din webbläsare kan du installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out. Läs mer om Google Analytics och sekretess.

· Om du är inloggad på ditt Google-konto kan du – beroende på dina kontoinställningar – visa och redigera vissa data som Google samlar in från webbplatser och appar du besöker.

· Med inkognitoläget i Chrome kan du surfa på Internet utan att webbsidor och filer spelas in i din webbläsarhistorik. Cookies raderas när du har stängt alla inkognitofönster och flikar. Dina bokmärken och inställningar sparas tills du tar bort dem.

· Med annonsinställningar kan du hantera vilka Google-annonser du ser på Internet. Du kan ta reda på hur annonser väljs för dig, avsluta prenumerationen på annonsanpassning och blockera specifika annonsörer.  Läs mer om annonser.

3.4. I tabellen nedan ger vi dig en översikt över cookies och plugins för sociala medier som vi använder på vår webbplats.

NAMN TYP FÖRKLARING / SYFTE LAGRINGSTID
1. _ga Cookie (prestandaförbättrande)

Cookies som tillhandahålls av Google Analytics för att hjälpa oss mäta hur användare interagerar med vår webbplats innehåll (se artikel 3.3).

Läs mer om användning av cookie på Google Analytics på webbplatser.

2 år
2. _gat Cookie (prestandaförbättrande) 1 minut
3. _gat_additional Cookie (prestandaförbättrande) 1 minut
4. _gid Cookie (prestandaförbättrande) 24 timmar
5. _utma Cookie (prestandaförbättrande) 2 år från uppsättning / uppdatering
6. _utmc Cookie (prestandaförbättrande) Slutet av webbläsarsessionen
7. _utmz Cookie (prestandaförbättrande) 6 månader från uppsättning / uppdatering

 

4. TILL VILKA SKICKAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1. Vi kan förlita oss på tjänsteleverantörer, till exempel för att:

· ställa vår Webbplats till ditt förfogande (t.ex. ett webbhotell); eller

· rikta vår marknadsföringsinformation (såsom ett marknadsföringsföretag); eller

· behandla din beställning (såsom ett transportföretag som levererar material till dig); eller

· behandla din betalning (såsom ett företag som levererar betalningstjänst eller ett kreditupplysningsföretag).

Dessa tredjeparter får endast behandla dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra skriftliga instruktioner. Vi garanterar också att alla dessa tredjeparter väljs ut med vederbörlig omsorg och att de har åtagit sig att respektera säkerheten och integriteten av dina personuppgifter.

4.2. Dina personuppgifter kan komma att delas med Scientology Kyrkan samt mellan nationella, regionala eller lokala anslutna organisationer inom Scientology Kyrkan, t.ex. lokala Kyrkor, missioner och samhälleliga och humanitära program, WISE-medlemskapscenter eller Hubbard Management Consultants. Till exempel kan vi dela personliga uppgifter du försett oss med och dina kontaktuppgifter med en Hubbard Management Consultant om du har bett oss göra det via vårt kontaktformulär. Vi kommer däremot att se till att alla Scientology-organisationer tar vederbörlig omsorg för att all behandling av dina personuppgifter är i enlighet med vad som anges i denna cookiepolicy.

4.3. Vi kan vara rättsligt skyldiga att dela dina personuppgifter med behöriga brottsbekämpande myndigheter eller representanter, rättsliga myndigheter, statliga myndigheter eller organ, vilket inbegriper behöriga dataskyddsmyndigheter, för att uppfylla rättslig förpliktelse så som beskrivs i artikel 3 ovan.

4.4. Vi skickar inte dina personuppgifter på ett identifierbart sätt till annan tredje part än de som nämns i artiklarna 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4 utan ditt uttryckliga samtycke. Det kan dock tänkas att vi skickar anonymiserade uppgifter till andra organisationer som kan använda dessa uppgifter för att förbättra material och tjänster, liksom för att anpassa marknadsföring, skyltning och försäljning av detta material och dessa tjänster.

5. VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

5.1. Vi behandlar dina personuppgifter både inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive i USA. För att behandla dina personuppgifter för de syften som anges ovan i artikel 3, kan vi också överföra dina personuppgifter till tredjeparter, vilka behandlar för vår räkning utanför EES. Varje enhet utanför EES som behandlar dina personuppgifter är skyldig att säkerställa adekvata skyddsåtgärder avseende behandling av dina personuppgifter. För WISE är sådana skyddsåtgärder ett resultat av att vi är direkt förpliktade att följa EU-lagstiftning som avser skydd av personuppgifter. För tredjeparter kan sådana skyddsåtgärder vara konsekvensen av:

· Att mottagarlandet har lagstiftning som kan anses motsvara det skydd som erbjuds inom EES; eller

· Ett avtalsarrangemang mellan oss och den entiteten; eller

· En godkänd certifieringsmekanism, såsom EU-US Privacy Shield-beslutet, som antogs av Europeiska kommissionen den 12 juli 2016.

5.2. Vi kan överföra anonymiserade och/eller sammanställda uppgifter till organisationer utanför EES. Om sådan överföring äger rum, kommer vi att se till att det finns skyddsåtgärder för att garantera säkerheten och integriteten för dina uppgifter och alla rättigheter med avseende på dina personuppgifter som du kan åtnjuta i enlighet med gällande föreskriven lagstiftning.

6. VILKA KVALITETSFÖRSÄKRINGAR FÖLJER VI?

6,1. Vi gör vårt yttersta för att enbart behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå de syften som anges ovan.

6.2. Dina personuppgifter behandlas endast så länge det behövs för att uppnå de syften som anges ovan eller till dess du återkallar ditt samtycke till att behandla dem. Om du återkallar ditt samtycke kan det innebära att du inte längre kan använda hela eller en del av vår Webbplats. Vi kommer att avidentifiera dina personuppgifter när de inte längre behövs för de syften som anges i artikel 3 ovan, såvida det inte föreligger:

· Ett intresse att behålla dina personuppgifter identifierbara hos WISE, eller annan tredje part, som väger tyngre; eller

· En rättslig förpliktelse eller ett domstolsavgörande eller ett administrativt beslut som hindrar oss från att avidentifiera dem.

6.3. Du förstår att en viktig aspekt av våra marknadsföringsansträngningar har att göra med att göra vårt marknadsföringsmaterial mer relevant för dig. Vi gör detta genom att anpassa din unika profil baserat på relevanta karaktärsdrag och sedan använda denna profil för att förse dig med kommunikationer, reklam, erbjudanden, informationsblad och annan marknadsföringsinformation om material och tjänster som skulle kunna intressera dig.

6.4. Vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla dina personuppgifter skyddade från obehörig åtkomst eller stöld samt från oavsiktliga förluster, manipulering och förstörelse. Åtkomst till dina personliga uppgifter av våra anställda eller tredje parts personal kommer endast att förekomma på en behöver-veta-basis och vara föremål för strikta sekretessförpliktelser. Vi hoppas dock att du förstår att trygghet och säkerhet i bästa fall är ansträngningar och förpliktelser som aldrig kan garanteras.

6.5. Om du är registrerad till att erhålla marknadsföringsinformation, såsom kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad via e-post eller andra person-till-person-kanaler för elektronisk kommunikation, kan du ändra dina inställningar angående att erhålla sådan marknadsföringsinformation genom att klicka på den opt-out-länk som tillhandahålles i sådan marknadsföringsinformation.

6.6. Om du är registrerad till att erhålla marknadsföringsinformation i pappersform, såsom tidskrifter, kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad, kan du invända mot att erhålla ytterligare marknadsföringsinformation i pappersform genom att skicka in en begäran till vårt dataskyddsombud i enlighet med artikel 8.8 av denna cookiepolicy.

7. VAD GÖR DU OM DU INTE GILLAR COOKIES?

7.1. För att förhindra att cookies placeras på din enhet måste du konfigurera dina webbläsarinställningar. Hur du justerar dessa inställningar, tar bort cookies och drar tillbaka ditt samtycke till vår användning av cookies beror på webbläsaren du använder. Tänk dock på att ändring av dessa inställningar eller radering av cookies kan leda till att vissa funktioner på denna webbplats inte längre fungerar korrekt. Klicka på webbläsaren du använder nedan för att få mer information om hur du justerar cookie-inställningarna:

· Internet Explorer

· Chrome

· Safari

8. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

8.1. Du har rätten att begära åtkomst till alla personuppgifter som har med dig att göra och som hanterats av oss. Vi förbehåller oss rätten att debitera en rimlig administrativ avgift för flera på varandra följande önskemål om tillgång som tydligt har skickats in för att orsaka oss besvär eller skada. Varje begäran måste specificera vilka uppgiftskategorier du önskar få tillgång till och för vilka behandlingsaktiviteter.

8.2. Du har rätten till rättelse, dvs. att be om att alla personuppgifter som har med dig att göra och är felaktiga, rättas utan kostnad. Om du skickar in en begäran om rättelse, måste din begäran åtföljas av bevis på den bristfälliga beskaffenheten hos de uppgifter för vilka rättelse begärs.

8.3. Du har rätten att återkalla ditt tidigare givna samtycke till behandling av dina personuppgifter.

8.4. Du har rätten att begära radering, dvs. att personuppgifter som har med dig att göra tas bort, ifall dessa uppgifter inte längre behövs mot bakgrund av de syften som anges ovan eller om du återkallar ditt samtycke för behandling. Tänk dock på att en begäran om radering kommer att utvärderas av oss mot:

· Våra och en tredje parts intressen som kan väga tyngre än dina intressen; eller

· Rättsliga skyldigheter, domstolsavgöranden eller administrativa beslut som kan stå i strid med sådan radering.

8.5. Du har rätten till begränsning istället för radering, dvs. att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om:

· Vi verifierar riktigheten av dina personuppgifter; eller

· Behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av dina personuppgifter; eller

· Du begär dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk, om vi inte längre behöver dina personuppgifter i de syften som anges i artikel 3 ovan; eller

· Vi verifierar huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen om du utövar din rätt att invända enligt artikel 8.6.

8.6. Du har rätten att invända mot behandling av personuppgifter om:

· Behandlingen är baserad på vårt berättigade intresse; och

· Du kan bevisa att det finns berättigade skäl i samband med din specifika situation som motiverar en sådan invändning; och

· Våra berättigade intressen inte väger tyngre än dina intressen.

Om den avsedda hanteringen kvalificerar som direkt marknadsföring, har du rätten att invända mot sådan hantering utan kostnad och utan berättigande.

8.7. Du har rätt till dataportabilitet, dvs. att från oss erhålla i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, alla personuppgifter som du har gett oss, ifall behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller ett avtal med dig.

8.8. Om du önskar lämna in en begäran om att utöva en eller flera av de rättigheter som angetts ovan, kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@wise.org. En begäran via e-post att utöva en rättighet kommer inte att tolkas som samtycke till behandling av dina personuppgifter utöver vad som krävs för att hantera din begäran. En sådan begäran skall uppfylla följande krav:

· Klart och tydligt ange vilken rättighet du vill utöva; och

· Klart och tydligt ange anledningarna till att du utövar din rättighet, om detta krävs; och

· Din begäran skall dateras och undertecknas; och

· Din begäran skall åtföljas av en digital skanning av ditt giltiga id-kort som bevisar din identitet. Om du använder kontaktformuläret är det möjligt att vi ber dig om en undertecknad bekräftelse och bevis på din identitet.

Vi kommer omedelbart att informera dig när vi har mottagit din begäran. Om din begäran uppfyller villkoren ovan och visar sig vara giltig, kommer vi att tillmötesgå din begäran så snart det rimligen är möjligt och senast trettio (30) dagar efter det att vi har mottagit din begäran.

Om du har några klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, kan du alltid kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@wise.org. Om du förblir missnöjd med vårt svar, kan du lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten.