Predpis o cookies

Tento predpis o cookies riadi použitie súborov cookies a doplnkov sociálnych médií Svetovým inštitútom scientologických podnikov v rámci vašej návštevy našej webovej stránky www.wise.org (ďalej len „webová stránka“). Ďalšie informácie o cookies a doplnkoch sociálnych médií nájdete v článku 2.

Pokračovaním v používaní našej webovej stránky potom, čo ste boli informovaní o našom používaní cookies a doplnkov sociálnych médií, potvrdzujete, že ste si prečítali všetky informácie o tomto použití a že s týmto použitím jednoznačne súhlasíte, ako je uvedené v tomto predpise o cookies nižšie.

Ak chcete viac (všeobecných) informácií o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje okrem cookies a doplnkov sociálnych médií, a to aj vo vzťahu k vašej komunikácii s nami prostredníctvom emailu, telefónu, faxu a sociálnych médií alebo vo vzťahu k vašej objednávke alebo nákupu, láskavo si pozrite náš predpis o ochrane súkromia.

1. KTO SME?

1.1. Vaše osobné údaje spracúva na základe platných právnych predpisov o ochrane údajov Svetový inštitút scientologických podnikov, 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, Spojené štáty americké (ďalej len: „WISE“, „my“, „nás“, „náš“). Môžete nás kontaktovať emailom na adrese privacy@wise.org.

1.2. Ak sa v tomto predpise o cookies odkazuje na zákony alebo predpisy, sú do nich implicitne zahrnuté možné úpravy týchto zákonov alebo predpisov.

1.3. Vyhradzujeme si právo zmeniť a prispôsobiť tento predpis o cookies z vlastnej iniciatívy. V takom prípade sa tieto zmeny a úpravy oznámia prostredníctvom našej webovej stránky najmenej dva týždne predtým, ako sa tieto zmeny a úpravy začnú uplatňovať. Akékoľvek ďalšie použitie našej webovej stránky bude podliehať upravenému predpisu o cookies.

2. ČO SÚ TO COOKIES A DOPLNKY SOCIÁLNYCH MÉDIÍ?

2.1. Cookies sú malé textové súbory uložené na pevnom disku zariadenia, ktoré obsahujú určité informácie alebo osobné údaje.

2.2. Doplnky sociálnych médií sú malé kúsky softvéru vyvinutého a poskytovaného poskytovateľmi sociálnych médií (ako napríklad Facebook a LinkedIn), ktoré nám umožňujú integrovať sociálne médiá na našu webovú stránku.

3. KTORÉ COOKIES A DOPLNKY SOCIÁLNYCH MÉDIÍ POUŽÍVAME?

3.1. Keď navštívite našu webovú stránku, do vášho zariadenia sa uloží niekoľko cookies a použijú sa doplnky sociálnych médií. Tieto nám vo všeobecnosti umožňujú vás identifikovať. Tieto údaje používame na získanie prehľadu o tom, ako vy a druhí používate našu webovú stránku zhromažďovaním štatistických údajov a údajov o používaní, čo nám umožňuje vylepšiť našu webovú stránku, materiály a služby, aby sme vám mohli poskytnúť lepšiu používateľskú skúsenosť. Ak sa vám nepáči naše používanie cookies, pozrite si článok 7.

3.2. Môžeme použiť nasledujúci typ cookies:

· Nevyhnutne nutné cookies, ktoré sú potrebné na fungovanie našej webovej stránky,

· Funkčné cookies, ktoré sa používajú na to, aby vás poznali pri návrate na našu webovú stránku,

· Cookies na zvýšenie výkonu, ktoré sa používajú na rozpoznávanie a počítanie počtu návštevníkov našej webovej stránky a na analýzu, ako sa návštevníci pohybujú po našej webovej stránke,

· Propagačné cookies, ktoré slúžia na zaznamenanie vašej návštevy našej webovej stránky, navštívených stránok a odkazov, ktoré ste použili.

3.3. Naša webová stránka používa Google Analytics. Táto služba na analýzu webu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc., používa analytické cookies. Táto služba nám pomáha zhromažďovať a analyzovať informácie o návštevníkoch (ako napríklad používanie prehliadača, nové počty návštevníkov, odozva na marketingovú aktivitu a časy prehliadania), aby sme zlepšili našu webovú stránku a vaše skúsenosti a aby boli naše marketingové kampane relevantné.

Informácie zhromaždené prostredníctvom cookies služby Google Analytics o vašom používaní našej webovej stránky sa odosielajú spoločnosti Google, ktorá ich ukladá spolu s vašou adresou IP. Spoločnosť Google môže tieto informácie napríklad použiť na nasledujúce účely:

· Poskytovanie správ o reklamnej činnosti inzerentom a webovým stránkam, ktoré sú hostiteľmi propagačných informácií, a zabezpečiť, aby títo vydavatelia webových stránok boli platení,

· Odhaľovanie a boj proti podvodom a iným bezpečnostným rizikám s cieľom chrániť používateľov a partnerov,

· Plnenie svojich zákonných povinností,

· Zlepšenie svojich materiálov,

· Pomoc vlastníkom webových stránok a aplikácií pomocou služby Google Analytics pri pochopení, ako návštevníci narábajú s ich stránkami alebo aplikáciami.

Pri všetkých týchto činnostiach, s výnimkou posledného bodu, spoločnosť Google vystupuje ako správca údajov a spracovanie údajov o vašom používaní webovej stránky, ktoré zhromažďuje, sa uskutočňuje v rámci jej zodpovednosti. Prečítajte si viac o používaní cookies Google Analytics na webových stránkach.

Vy však môžete určiť, ktoré informácie sa odosielajú spoločnosti Google nasledujúcimi spôsobmi:

· Ak nechcete, aby sa vo vašom prehliadači používala služba Google Analytics, môžete si nainštalovať doplnok prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics. Prečítajte si viac o službe Google Analytics a ochrane súkromia.

· Ak ste prihlásení do svojho účtu Google, môžete – v závislosti od nastavení účtu – zobraziť a upraviť určité údaje, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje z navštívených webových stránok a aplikácií.

· Režim inkognito v prehliadači Chrome vám umožňuje prehľadávať internet bez toho, aby boli webové stránky a súbory zaznamenané v histórii prehliadača. Cookies sa vymažú po zatvorení všetkých okien a kariet inkognito. Vaše záložky a nastavenia budú uložené, kým ich nevymažete.

· Nastavenia reklamy vám umožňujú riadiť, ktoré reklamy Google sa zobrazujú na internete. Môžete zistiť, ako sa pre vás vyberajú reklamy, odhlásiť sa z personalizácie reklám a blokovať konkrétnych inzerentov. Prečítajte si viac o reklamách.

3.4. V tabuľke nižšie uvádzame prehľad cookies a doplnkov sociálnych médií, ktoré používame na našich webových stránkach.

NÁZOV TYP VYSVETLENIE/ÚČEL DOBA UCHOVÁVANIA
1. _ga Cookie (na zlepšenie výkonu)

Cookies poskytované službou Google Analytics, ktoré nám pomáhajú merať, ako používatelia narábajú s obsahom našej webovej stránky (pozri článok 3.3).

Prečítajte si viac o používaní cookies Google Analytics na webových stránkach.

2 roky
2. _gat Cookie (na zlepšenie výkonu) 1 minúta
3. _gat_additional Cookie (na zlepšenie výkonu) 1 minúta
4. _gid Cookie (na zlepšenie výkonu) 24 hodín
5. _utma Cookie (na zlepšenie výkonu) 2 roky od nastavenia/aktualizácie
6. _utmc Cookie (na zlepšenie výkonu) Koniec relácie prehliadača
7. _utmz Cookie (na zlepšenie výkonu) 6 mesiacov od nastavenia/aktualizácie

4. KOMU POSIELAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

4.1. Spoliehame sa na tretie strany, aby napríklad:

· poskytli vám našu webovú stránku (ako napríklad poskytovateľ hostingu), alebo

· zacielili naše propagačné informácie (ako napríklad marketingová spoločnosť), alebo spracovali vašu objednávku (ako napríklad dopravná spoločnosť, ktorá vám doručí materiály), alebo

· spracovali vašu platbu (napríklad poskytovateľ platobných služieb alebo agentúra na kontrolu úveru).

Tieto tretie strany môžu spracúvať vaše osobné údaje len v našom mene a na základe nášho výslovného písomného pokynu. Zaručujeme tiež, že všetky tieto tretie strany sú vybrané s náležitou starostlivosťou a sú odhodlané dodržiavať bezpečnosť a integritu vašich osobných údajov.

4.2. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s medzinárodnou scientologickou cirkvou a ďalšími národnými, regionálnymi alebo miestnymi organizáciami scientologickej cirkvi, ako sú miestne kostoly, misie, programy sociálneho zlepšenia a humanitárne programy, členské úrady WISE alebo poradcovia v oblasti Hubbardovho riadenia. Napríklad osobné údaje, ktoré nám poskytnete, a vaše kontaktné údaje zdieľame s poradcom v oblasti Hubbardovho riadenia, ak o to požiadate prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Zaistíme však, aby všetky scientologické organizácie venovali náležitú pozornosť tomu, aby bolo akékoľvek spracovanie vašich osobných údajov v súlade s tým, čo je stanovené v tomto predpise o cookies.

4.3. Môžeme byť zo zákona povinní zdieľať vaše osobné údaje s príslušnými agentmi alebo zástupcami orgánov činných v trestnom konaní, súdnych orgánov, vládnych agentúr alebo orgánov, vrátane príslušných orgánov na ochranu údajov, aby sme splnili zákonnú povinnosť ustanovenú v článku 3 vyššie.

4.4. Vaše osobné údaje neposielame identifikovateľným spôsobom žiadnej tretej strane, ktorá nie je uvedená v článkoch 4.1, 4.2 a 4.3 bez vášho výslovného súhlasu. Môžeme však poslať anonymizované údaje iným organizáciám, ktoré ich môžu použiť na zlepšenie materiálov a služieb, ako aj na prispôsobenie marketingu, zobrazovania a predaja týchto materiálov a služieb.

5. KDE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

5.1. Vaše osobné údaje spracúvame v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) aj mimo neho, a to aj v USA. S cieľom spracovať vaše osobné údaje na účely uvedené v článku 3 vyššie môžeme vaše osobné údaje preniesť aj tretím stranám, ktoré ich spracúvajú v našom mene mimo EHP. Každý subjekt mimo EHP, ktorý spracúva vaše osobné údaje, bude povinný dodržiavať primerané záruky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov. Pokiaľ ide o WISE, takéto záruky vyplývajú zo skutočnosti, že sme priamo viazaní dodržiavaním právnych predpisov EÚ v súvislosti s ochranou osobných údajov. Pre tretie strany môžu byť takéto záruky dôsledkom nasledujúcich situácií:

· Prijímajúca krajina má zavedené právne predpisy, ktoré sa môžu považovať za rovnocenné s ochranou poskytovanou v rámci EHP, alebo

· Zmluvná dohoda medzi nami a týmto subjektom, alebo

· Schválený certifikačný mechanizmus, napríklad rozhodnutie o ochrane súkromia medzi EÚ a USA prijaté Európskou komisiou dňa 12. júla 2016.

5.2. Anonymizované alebo súhrnné údaje môžeme prenášať do organizácií mimo EHP. Ak dôjde k takémuto prenosu, zaistíme, aby existovali záruky na zaistenie bezpečnosti a integrity vašich údajov a všetky práva týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré by ste mohli mať podľa platných záväzných právnych predpisov.

6. AKÉ ZÁRUKY KVALITY PLNÍME?

6.1. Snažíme sa spracovávať len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 3 vyššie.

6.2. Vaše osobné údaje sa spracúvajú len dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 3 vyššie alebo dovtedy, kým neodvoláte súhlas s ich spracovaním. Vaše odvolanie súhlasu môže znamenať, že už nemôžete používať celú alebo časť našej webovej stránky. Vaše osobné údaje deidentifikujeme, keď už nebudú potrebné na účely uvedené v článku 3 vyššie, pokiaľ neexistuje:

· Prevažujúci záujem WISE alebo akejkoľvek inej tretej strany o identifikáciu našich osobných údajov, alebo

· Právna alebo regulačná povinnosť alebo súdny alebo správny príkaz, ktorý nám bráni v ich deidentifikácii.

6.3. Rozumiete, že základný aspekt nášho marketingového úsilia sa týka toho, aby boli naše marketingové materiály pre vás relevantnejšie. Robíme to tak, že váš jedinečný profil upravíme na základe relevantných charakteristík a potom tento profil použijeme na poskytovanie komunikácií, propagačných akcií, ponúk, informačných letákov a ďalších propagačných informácií o materiáloch a službách, ktoré vás môžu zaujímať.

6.4. Prijmeme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili pred neoprávneným prístupom alebo krádežou, ako aj pred náhodnou stratou, poškodením alebo zničením. Naši členovia alebo pracovníci tretích strán budú mať prístup k vašim osobným údajom len v prípade, že majú potrebu ich poznať, a budú podliehať prísnej povinnosti mlčanlivosti. Chápete však, že bezpečnosť a ochrana sú povinnosti, na ktoré sa síce vynakladá maximálne úsilie, no nikdy ich nemožno zaručiť.

6.5. Ak ste zaregistrovaní na prijímanie propagačných informácií ako sú komunikácie, propagačné akcie, ponuky a informačné letáky, prostredníctvom emailu alebo iných elektronických komunikačných kanálov medzi ľuďmi, môžete zmeniť svoje preferencie na prijímanie takýchto propagačných informácií kliknutím na odkaz na odhlásenie uvedený v týchto propagačných informáciách.

6.6. Ak ste zaregistrovaní na prijímanie propagačných informácií v papierovej forme, ako sú časopisy, oznámenia, propagačné akcie, ponuky a informačné letáky, môžete namietať proti prijímaniu ďalších propagačných informácií v papierovej forme podaním žiadosti nášmu pracovníkovi na ochranu údajov v súlade s článkom 7.8 tohto predpisu o cookies.

7. ČO AK SA VÁM NEPÁČIA COOKIES?

7.1. Ak chcete zabrániť ukladaniu cookies do zariadenia, musíte nakonfigurovať nastavenia prehliadača. Spôsob úpravy týchto nastavení, vymazanie cookies a odvolanie súhlasu s naším používaním cookies závisí od používaného prehliadača. Majte však na pamäti, že zmena týchto nastavení alebo vymazanie cookies môžu mať za následok, že niektoré funkcie tejto webovej stránky prestanú správne fungovať. Kliknutím na prehliadač, ktorý používate nižšie, získate ďalšie informácie o úprave nastavení cookies:

· Internet Explorer

· Chrome

· Safari

8. AKÉ MÁTE PRÁVA?

8.1. Máte právo požiadať o prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré sme spracovali, ktoré sa týkajú vás. Vyhradzujeme si právo účtovať primeraný administratívny poplatok za viacnásobné následné žiadosti o prístup, ktoré sú jasne podané s cieľom spôsobiť nám nepríjemnosti alebo ujmu. Každá žiadosť musí uvádzať, pre ktorú spracovateľskú činnosť chcete uplatniť svoje právo na prístup, a musí uvádzať, do ktorých kategórií údajov chcete získať prístup.

8.2. Máte právo na opravu, t. j. požiadať, aby všetky osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a sú nepresné, boli bezplatne opravené. Ak podáte žiadosť o opravu, musí byť k vašej žiadosti priložený dôkaz o chybnej povahe údajov, pre ktoré sa požaduje oprava.

8.3. Máte právo odvolať predtým udelený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

8.4. Máte právo na vymazanie, t. j. požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak tieto údaje už nie sú potrebné z hľadiska účelov alebo ak odvoláte súhlas s ich spracovaním. Musíte však pamätať, že žiadosť o vymazanie posúdime oproti:

· Našim záujmom a záujmom tretích strán, ktoré môžu prevážiť vaše záujmy, alebo

· Právnym alebo regulačným povinnostiam alebo správnym alebo súdnym príkazom, ktoré môžu byť v rozpore s takýmto vymazaním.

8.5. Máte právo na obmedzenie namiesto vymazania, t. j. požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

· Overujeme správnosť vašich osobných údajov, alebo

· Spracovanie je nezákonné a namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, alebo

· Vyžadujete, aby vaše osobné údaje preukázali, uplatnili alebo obhajovali právny nárok, zatiaľ čo my už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely uvedené v článku 3 vyššie, alebo

· Overujeme, či naše legitímne záujmy majú prednosť pred vašimi záujmami, ak uplatníte svoje právo namietať v súlade s článkom 8.6.

8.6. Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ak:

· Spracovanie je založené na našom legitímnom záujme, a

· Môžete preukázať, že existujú závažné a opodstatnené dôvody spojené s vašou konkrétnou situáciou, ktoré oprávňujú takúto námietku, a

· Naše legitímne záujmy neprevažujú vaše záujmy.

Ak sa však zamýšľané spracovanie kvalifikuje ako priamy marketing, máte právo proti takémuto spracovaniu namietať bezplatne a bez odôvodnenia.

8.7. Máte právo na prenosnosť údajov, t. j. získať od nás v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, ak je spracovanie založené na vašom súhlase alebo zmluve s vami.

8.8. Ak chcete podať žiadosť o uplatnenie jedného alebo viac práv uvedených vyššie, môžete sa obrátiť na nášho pracovníka na ochranu údajov zaslaním emailu na adresu privacy@wise.org. Email požadujúci uplatnenie práva sa nebude vykladať ako súhlas so spracovaním vašich osobných údajov nad rámec toho, čo je potrebné na vybavenie vašej žiadosti. Takáto žiadosť by mala spĺňať nasledujúce podmienky:

· State clearly which right you wish to exercise; and

· State clearly the reasons for exercising your right if such is required; and

· Your request should be dated and signed; and

· Your request should be accompanied by a digitally scanned copy of your valid identity card proving your identity. If you use the contact form, we may ask you for your signed confirmation and proof of identity.

We will promptly inform you of having received your request. If the request meets the conditions above and proves valid, we will honor it as soon as reasonably possible and at the latest thirty (30) days after having received your request.

If you have any complaints regarding the processing of your personal data by us, you may always contact our Data Protection Officer by sending an e-mail to privacy@wise.org. If you remain unsatisfied with our response, you are free to file a complaint with the competent data protection authority.

Chcem vo svojom podniku použiť Hubbardovu administratívnu technológiu. Čo mám robiť?

Odpoveď je jasná:

Získajte povolenie na použitie Hubbardovej administratívnej technológie vo vašom podniku tak, že sa stanete súčasťou celosvetovej rastúcej sily rovnako zmýšľajúcich profesionálov používajúcich technológiu prosperity.

Staňte sa členom na rozšírenie podnikania.

Pridajte sa k WISE.

Úspešné príbehy

V roku 2015 sme zaviedli program modelu administratívneho know-how (MAKH) z WISE v našej spoločnosti. Okamžite sme zvýšili produkciu, našu dodávku, našu kvalitu služieb a produktov, náš profesionalizmus, spokojnosť našich zákazníkov a našu životaschopnosť. Od tých čias dosahujeme najvyššie úrovne produktivity každý rok. WISE nám umožnila vybudovať lepšiu a lepšiu organizáciu.

Nedávno sme urobili prieskum medzi zamestnancami a tí povedali: „Naučil som sa tu nové veci, zdokonalil som sa a mám väčšiu sebadôveru. Toto je solídna spoločnosť s dobrou organizáciou a príjemnými kolegami.“

Od zavedenia MAKH každý rok získavame oficiálne ceny za dobré financie, ceny za rozširovanie a za remeselníkov roka.

Spolu s manželkou sme mohli byť mimo spoločnosti na dlhšie obdobia za posledný rok, no spoločnosť aj tak zaznamenala doteraz najvyšší obrat a solventnosť za posledný rok. Taktiež sme mohli zvýšiť naše filantropické snahy viac než kedy predtým vďaka našej zvýšenej solventnosti.

Vedenie podniku je väčšia zábava, keď sa zvyšuje organizácia a dochádza k rozširovaniu.

– David Frykman, DM TAK Štokholm

„Vedenie podniku s pracovníkmi a klientmi niekedy môže vo vás zanechať pocit brzdenia, únavy a frustrácie. No odkedy som do našej spoločnosti zaviedol základy Hubbardovej administratívnej technológie, sme oveľa úspešnejší s oveľa menším úsilím a takmer žiadnymi problémami. To nám umožňuje sústrediť sa na dodávanie skvelej služby našim klientom a pracovať na dosahovaní cieľa nášho podniku. Podstatné je, že program modelu administratívneho know-how odstraňuje z podniku starosti a prináša zábavu a nadšenie tak, ako v prvý deň otvorenia podniku.“

– John Nesbit, generálny riaditeľ The Customer Factory

„Nástroj modelu administratívneho know-how dáva ľuďom presný program na riadenie všetkého od štatistiky cez organizačnú tabuľu, po podmienky a administratívne stupnice.

„V našej spoločnosti používame tento nástroj veľmi úspešne, a tam, kde sme zaviedli program modelu administratívneho know-how, sme zaznamenali exponencionálny rast. Dôkaz je v štatistike. Rozšírili sme sa 30-násobne a to ešte len začíname!

– Rafferty Pendery, zakladateľ Studio98

V roku 2004 sme si založili realitnú spoločnosť len s dvomi partnermi.

Teraz máme tím 13 ľudí a naše vysoko špecializované produkčné kancelárie sme presunuli do miestnej známej výškovej budovy. Pokračujeme v rozširovaní, teraz sme v našom meste známi a pravidelne dostávame ocenenia a uznania za našu prácu – tri známe odborné časopisy nám nedávno každý udelili cenu „najlepší v priemysle“.

Naše príjmy vlani boli najvyššie v histórii a tohto roku sme na ceste, že aj toto prekonáme. Tento program je súčasťou nášho rozširovania.

– Franz Speiler, Spieler & Seeberger Immobilien

V roku 1985 som si založil prax len spolu s manželkou. Dnes pre nás pracuje 52 ľudí – a neustále pokračujeme v rozširovaní a dokonca budujeme ďalšie priestory, aby sme mohli prijať ďalších technikov.

Technológia nám pomohla zaviesť rozsiahle propagačné kampane v našej komunite, ktoré prilákali veľké množstvo nových klientov, a teraz sme pomerne dobre známi po celom meste.

Teraz pracujeme na kúpe niekoľkých ďalších praxí a vytvoríme z nich sieť s vysoko kvalitnými službami, ktoré budú dodávané po celom meste.

Výhody z WISE mi pomohli výrazne zlepšiť kvalitu riadenia našej praxe a vybudovať tímy výkonných pracovníkov, ktorí presne vedia, čo robiť, čo je a čo nie je úspešné.

– Dr. Thomas Röder

Využili sme výhody WISE na rast nášho jedného „rodinného“ podniku na teraz už štyri spoločnosti – všetky rastúce a úspešné. Kedysi sme hodne pracovali do noci, práca sa kopila, veľa sme riešili a nemali sme dosť peňazí na platenie účtov. Teraz sme všetko dohonili, celá výroba beží načas a štatistiky sa zvyšujú za plnej finančnej kontroly. Okrem toho teraz približne polovicu roka cestujeme po svete a pravidelne sa zúčastňujeme viacerých dobrovoľníckych aktivít pre našu komunitu a našu cirkev.

Práca bez tejto technológie by bola ako kráčanie v púšti naslepo. Vďaka WISE je teraz „práca“ zábavná a prospešná.

– M. H.

Začal som podnikať od nuly v roku 2010. Pomocou výhod členstva vo WISE sa mi podarilo vybŕdnuť z neexistencie správnym uplatnením technológie. Pomocou organizačnej tabule a štatistického riadenia som bol schopný urobiť správne rozhodnutia a nájsť úspešné kroky pre môj podnik.

So všetkými týmito nástrojmi a týmito údajmi som rozšíril moju spoločnosť z 1 na 9 pracovníkov a stále sa rozširujeme – teraz zaznamenávame dlhodobý trend blahobytu.

Všetku túto technológiu som používal na to, aby som si teraz našiel čas na rozšírenie a vytvorenie ďalšej novej spoločnosti – Hubbardova administratívna technológia mi to všetko pomohla dosiahnuť.

– C.G.