Policy for informasjonskapsler

Denne policyen for informasjonskapsler regulerer bruken av informasjonskapsler og pluginmoduler for sosiale medier av the World Institute of Scientology Enterprises som en del av ditt besøk på vårt nettsted www.wise.org (heretter; “nettsted”). For mer informasjon om hva informasjonskapsler og pluginmoduler for sosiale medier er, se punkt 2.

Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt etter å ha blitt informert om vår bruk av informasjonskapsler og pluginmoduler for sosiale medier, bekrefter du at du har lest all informasjon om den bruken, og at du entydig er enig i denne bruken, som beskrevet nedenfor i denne policyen for informasjonskapsler.

Dersom du ønsker mer (generell) informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger annet enn gjennom informasjonskapsler og pluginmoduler for sosiale medier, inkludert i forbindelse med den kommunikasjon med oss via epost, telefon, faks og andre sosiale medier eller i forhold til din ordre eller kjøp, henviser vi deg til vår Personvernerklæring.

1. HVEM ER VI?

1.1. Personopplysningene dine behandles på grunnlag av relevant personvernlovgivning fra the World Institute of Scientology Enterprises, 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, United States of America (heretter: “WISE”, “vi”, “oss”, “våre”). Du kan kontakte oss via epost på privacy@wise.org.

1.2. Når det refereres til lover eller forskrifter i denne Policyen for informasjonskapsler, er mulige endringer til disse lovene eller forskriftene underforstått inkludert.

1.3. Vi forbeholder oss retten til å endre og tilpasse denne Policyen for informasjonskapsler på eget initiativ. Isåfall vil de endringene og tilpasningene bli kommunisert til deg via vårt nettsted minst to uker før de endringene og tilpasningene kommer til anvendelse. All videre bruk av vårt nettsted vil være underlagt den tilpassede Policyen for informasjonskapsler.

2. HVA ER INFORMASJONSKAPSLER OG PLUGINMODULER FOR SOSIALE MEDIER?

2.1. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på harddisken til enheten din som inneholder en viss informasjon eller personopplysninger.

2.2. Pluginmoduler for sosiale medier er små biter av programvare som er utviklet og anskaffet av tjenesteleverandører til sosiale medier (som Facebook og LinkedIn), som tillater oss å integrere sosiale medier på nettstedet vår.

3. HVILKE INFORMASJONSKAPSLER OG PLUGINMODULER FOR SOSIALE MEDIER BRUKER VI?

3.1. Når du besøker vår nettside, blir et antall informasjonskapsler plassert på din enhet og pluginmoduler for sosiale medier blir benyttet. Disse lar oss stort sett identifisere deg. Vi bruker denne informasjonen til å få innsikt i hvordan du og andre bruker vårt nettsted ved å samle statistikk og brukerdata, som lar oss forbedre nettstedet vårt, materiale og tjenester for å kunne tilby deg en bedre brukeropplevelse. Dersom du ikke liker vår bruk av informasjonskapsler, se avsnitt 7.

3.2. Vi kan benytte følgende typer informasjonskapsler:

· Helt nødvendige informasjonskapsler som er nødvendige for driften av nettstedet vårt.

· Funksjonelle informasjonskapsler som benyttes til å kjenne deg igjen når du kommer tilbake til nettstedet vårt.

· Prestasjonsfremmende informasjonskapsler som benyttes til å kjenne igjen og telle antall besøkende til nettstedet vårt, og analysere hvordan besøkende beveger seg rundt på nettstedet vårt.

· Reklame-informasjonskapsler som benyttes til å lagre besøket ditt på nettstedet vårt, sidene du har besøkt og lenkene du har fulgt.

3.3. Nettstedet vårt bruker Google Analytics. Denne nettanalyse-tjenesten, tilbudt av Google Inc., bruker analytiske informasjonskapsler. Denne tjenesten hjelper oss med å samle og analysere informasjon om besøkende (som bruk av nettleser, antall nye besøkende, respons på markedsføringsaktivitet og tidsbruk) for å forbedre nettstedet vårt og din opplevelse, og for å lage markedskampanjene våre relevante.

Informasjonen som blir samlet gjennom Google Analytics informasjonskapsler om hvordan du bruker nettstedet vårt, blir sendt til og lagret av Google, sammen med din IP-adresse. Google kan, for eksempel, bruke denne informasjonen til følgende formål:

· Sørge for aktivitetsrapporter til annonsører og nettsteder som er vert for reklamemateriale, og forsikre at utgiverne av disse nettstedene blir betalt for.

· Oppdage og bekjempe svindel og andre sikkerhetsrisikoer for å beskytte brukere og partnere.

· Innfri dens juridiske plikt.

· Forbedre dens materiale.

· Hjelpe nettstedet og app-eiere som bruker Google Analytics til å forstå hvordan besøkende bruker sidene sine eller appene.

For alle disse aktivitetene, med unntak av det siste punktet, fungerer Google som behandlingsansvarlig og behandlingen av informasjonen de samler inn om din bruk av nettstedet skjer under deres ansvar. Lær mer om Google Analytics bruk av informasjonskapsler på nettsteder.

Du kan derimot kontrollere hvilken informasjon som sendes til Google på følgende måter:

· Dersom du ikke ønsker at Google Analytics skal brukes i din nettleser, kan du installere nettlesertillegget for bortvelging av Google Analytics. Lær mer om Google Analytics og personvern.

· Hvis du er logget inn på din Google-konto, kan du – avhengig av innstillingene dine – se og endre bestemte data som Google samler inn fra sider og apper du besøker.

· Inkognitomodus i Chrome lar deg surfe på Internett uten at nettsider og filer bli lagret i din nettleserlogg. Informasjonskapsler blir slettet etter at du har lukket alle inkognitovinduer og faner. Bokmerkene og innstillingene dine lagres til du sletter dem.

· Annonseinnstillinger lar deg styre hvilke Google-annonser du får se på Internett. Du kan finne ut hvordan annonser velges for deg, slå av personlig tilpassede annonser og blokkere bestemte annonsører. Lær mer om annonser.

3.4. I tabellen nedenfor gir vi deg en oversikt over informasjonskapsler og plugins for sosiale medier som vi bruker på nettstedet vårt.

NAVN TYPE FORKLARING / FORMÅL LAGRINGSPERIODE
1. _ga Cookie (ytelsesfremmende)

Informasjonskapsler (prestasjonsfremmende)

Informasjonskapsler som leveres av Google Analytics for å hjelpe oss med å måle hvordan brukere benytter seg av innholdet på vårt nettsted (se punkt 3.3)

 

Lær mer om hvordan Google Analytics bruker informasjonskapsler på nettsteder.

2 år
2. _gat Cookie (ytelsesfremmende) 1 minutt
3. _gat_additional Cookie (ytelsesfremmende) 1 minutt
4. _gid Cookie (ytelsesfremmende) 24 timer
5. _utma Cookie (ytelsesfremmende) 2 år fra sett / oppdatering
6. _utmc Cookie (ytelsesfremmende) Slutt på nettleserøkten
7. _utmz Cookie (ytelsesfremmende) 6 måneder fra sett / oppdatering

 

4. TIL HVEM SENDER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

4.1. Vi er avhengige av tredjeparter, for eksempel:

· For å gi deg nettstedet vårt (som vertsleverandør), eller

· For målrettet reklamemateriale (f.eks. et markedføringselskap), eller

· For å behandle ordren din (f.eks. et transportfirma for å levere materialet til deg), eller

· For å behandle betalingen din (f.eks. en leverandør av betalingstjenester eller et firma som foretar kredittsjekk).·

Disse tredjepartene har kun tillatelse til å behandle personopplysningene dine på vegne av oss og etter vår eksplisitte skriftlige instruksjon. Vi garanterer også at alle disse tredjepartene er valgt ut med stor omhu og har forpliktet seg til å overholde sikkerheten og integriteten til dine personopplysninger.

4.2. Vi kan komme til å dele personopplysningene dine med Church of Scientology International og andre nasjonale, regionale eller lokale organisasjoner innenfor Scientology Kirken, som lokale kirker, misjoner, samfunnforbedrende og humanitære programmer, WISE medlemskontorer eller Hubbard ledelseskonsulenter. For eksempel deler vi personopplysningene du gir oss og kontaktinformasjonen din med en Hubbard ledelseskonsulent dersom du ber om det på kontaktskjemaet ditt. Vi sørger imidlertid for at alle Scientologi-organisasjoner er forsiktige med all behandling av dine personopplysninger på lik linje med det som er beskrevet i denne policyen for informasjonskapsler.

4.3. Vi kan være juridisk forpliktet til å dele dine personopplysninger med kompetente håndhevingsapparat eller representanter, rettslige myndigheter, statlige instanser eller grupper, inkludert kompetente personvernmyndigheter for å rette oss etter juridiske forpliktelser som beskrevet i punkt 3.

4.4. Vi sender ikke dine personopplysninger på en identifiserbar måte til noen annen tredjepart andre enn de som er nevnt i punkt 4.1, 4.2 og 4.3 uten at du eksplisitt har samtykket til det. Vi kan imidlertid sende anonymisert informasjon til andre organisasjoner som kan bruke denne informasjonen til å forbedre materiale og tjenester så vel som å skreddersy markedsføringen, demonstrasjon og salg av disse materialene og tjenestene.

5. HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

5.1. Vi behandler dine personopplysninger både innenfor og utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), inkludert USA. For å kunne behandle dine personopplysninger for det formålet som er beskrevet i punkt 3 ovenfor, kan vi også komme til å overføre dine personopplysninger til tredjepart som behandler på vegne av oss utenfor EØS. Hver enhet utenfor EØS som behandler dine personopplysninger vil bli nødt til å gjennomføre tilstrekkelige sikkerhetstiltak med hensyn til behandling av dine personopplysninger. For WISE er slike sikkerhetstiltak et resultat av at vi er direkte underlagt EU-lovgivning i forbindelse med vern av personopplysninger. For tredjeparter kan slike sikkerhetstiltak være et resultat av:

· Mottakslandet har på plass lovgivning som kan anses å tilsvare vernet som tilbys innen EØS, eller

· en avtalefestet ordning mellom oss og den enheten, eller

· en godkjent sertifiseringsmekanisme, lik Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA som ble innført av Europakommisjonen 12. juli 2016.

5.2. Vi kan komme til å overføre anonymisert og/eller oppsamlet informasjon til organisasjoner utenfor EØS. Skulle slik overføring finne sted, vil vi garantere at det er sikkerhetstiltak på plass for å garantere for sikkerheten og integriteten til din informasjon og alle rettigheter med hensyn til personopplysningene dine som du vil være i besittelse av under gjeldende ufravikelige lov.

6. HVILKE KVALITETSSIKRINGER RETTER VI OSS ETTER?

6.1. Vi gjør vårt aller beste for å behandle kun de personopplysningene som er nødvendige for å oppnå formålene listet i punkt 3 ovenfor.

6.2. Dine personopplysninger blir kun behandlet for så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet listet under punkt 3 ovenfor eller opp til det tidspunktet du trekker tilbake ditt samtykke for behandling av dem. Din tilbaketrekking av samtykke kan medføre at du ikke lenger kan benytte deg av hele eller deler av nettstedet vårt. Vi vil av-identifisere personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for formålet beskrevet i punkt 3 ovenfor, så fremt det ikke er:

· En overordnet interesse for WISE eller en hver annen tredjepart, for å beholde personopplysningene dine identifiserbare, eller

· En juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse eller en rettslig eller administrativ ordre som forhindrer oss fra å av-identifisere dem.

6.3. Du forstår at et vesentlig aspekt ved vår innsats på markedsføring handler om å gjøre markedsføringsmaterialet mer relevant for deg. Vi gjør dette ved å spesialtilpasse din unike profil basert på relevante karakteristikker og så bruke denne profilen til å gi deg meddelelser, reklame, tilbud og nyhetsbrev, og annen reklame om materiale og tjenester som kan være interessante for deg.

6.4. Vi vil ta nødvendige tekniske og organisatoriske forhåndsregler for å holde personopplysningene dine trygge for uautorisert tilgang eller tyveri så vel som utilsiktet tap, tukling med eller ødeleggelse. Tilgang til dine personopplysninger av våre ansatte eller tredjeparts personell vil kun bli på grunnlag av need-to-know, og være underlagt strenge forpliktelser om konfidensialitet. Du forstår derimot at sikkerhet og trygghet er forpliktelser man gjør så godt man kan, men som aldri kan garanteres.

6.5. Dersom du er registrert for å motta reklamemateriell, som meddelelser, reklame, tilbud og nyhetsbrev, via epost eller andre elektroniske kommunikasjonskanaler fra person-til-person, kan du endre innstillingene dine for å motta slikt reklamemateriell ved å klikke på velg bort-lenken som kommer med slikt reklamemateriell.

6.6. Dersom du er registrert for å motta reklamemateriell, som meddelelser, reklame, tilbud og nyhetsbrev, kan du motsette deg å motta videre reklamemateriell på papir ved å sende en forespørsel til vår Personvernansvarlige i henhold til punkt 8.8 i denne Policyen for informasjonskapsler.

7. HVA OM DU IKKE LIKER INFORMASJOSKAPSLER?

7.1. For å unngå at det plasseres informasjonskapsler på enheten din, må du konfigurere innstillingene i nettleseren din. Hvordan du endrer disse innstillingene, hvordan du fjerner informasjonskapsler og hvordan du trekker tilbake samtykke om bruk av informasjonskapsler avhenger av nettleseren du benytter. Husk imidlertid at å endre disse innstillingene eller fjerne informasjonskapsler kan medføre at enkelte funksjoner på dette nettstedet ikke lenger virker skikkelig. Klikk på nettleseren du bruker nedenfor for å få mer informasjon om hvordan justere innstillingene for informasjonskapsler.

· Internet Explorer

· Chrome

· Safari

8. HVA ER DINE RETTIGHETER

8.1. Du har rett til å be om tilgang til alle personopplysninger vi har behandlet angående deg. Vi forbeholder oss retten til å kreve en rimelig administrasjons-godtgjørelse for flere etterfølgende forespørsler om tilgang som helt klart har blitt sendt inn for å irritere eller skade oss. Hver forespørsel må spesifisere for hvilken behandlingsaktivitet du ønsker å utøve din rett til å få tilgang, og må spesifisere hvilke informasjonskategorier du ønsker tilgang til.

8.2. Du har rett til korrigering, f.eks. å be om å at enhver personopplysning tilhørende deg som er unøyaktig, blir korrigert kostnadsfritt. Dersom du sender inn en forespørsel om korreksjon, må du i din forespørsel legge ved bevis for det feilaktige ved opplysningene som bes endret.

8.3. Du har rett til å trekke tilbake ditt tidligere gitte samtykke for behandling av dine personopplysninger.

8.4. Du har rett til å slettes, det vil si å be om at personopplysninger tilhørende deg skal slettes dersom disse opplysningene ikke lenger er nødvendige i lys av formålene eller dersom du trekker tilbake dit samtykke til behandling av dem. Du må imidlertid huske at din forespørsel om å bli slettet vil bli vurdert av oss mot:

· Våre og tredjeparts interesser som kan overgå dine interesser, eller

· En juridisk forpliktelse eller en rettslig eller administrativ ordre som kan komme til å motsi en slik sletting.

8.5. Du har rett til begrensning istedet for sletting, altså å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger dersom:

· Vi verifiserer nøyaktigheten av dine personopplysninger.

· Behandlingen er ulovlig og du motsetter deg slettingen av dine personopplysninger.

· Du behøver dine personopplysninger for å opprette, utøve eller forsvare et rettskrav, mens vi ikke lenger behøver dine personopplysninger for formålene listet under punkt 3 ovenfor.

·Vi verifiserer om våre legitime interesser overgår dine interesser dersom du utøver din rett til å motsi i henhold til punkt 8.6.

8.6. Du har rett til å motsi deg behandlingen av personopplysninger dersom:

· Behandlingen er basert på våre legitime interesser, og

· du kan bevise at det er alvorlige og beviselige grunner forbundet med din bestemte situasjon som berettiger slik motsetning, og

· våre legitime interesser ikke overgår dine interesser.

Dersom den tilsiktede behandlingen derimot kvalifiserer som direkte markedsføring, har du rett til å motsi deg slik behandling kostnadsfritt og uten begrunnelse.

8.7. Du har rett til dataportabilitet, det vil si å motta fra oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, alle personopplysninger du har gitt til oss dersom behandlingen er basert på ditt samtykke eller en kontrakt med deg.

8.8. Dersom du ønsker å sende inn en forespørsel om å utøve noen av rettighetene listet ovenfor, kan du kontakte vår Personvernansvarlige ved å sende en epost til privacy@wise.org. En epost med forespørsel om å utøve en slik rett vil ikke bli tolket som samtykke til behandlingen av dine personopplysninger utover det som er nødvendig for å behandle din forespørsel. En slik forespørsel bør oppfylle følgende vilkår:

· Oppgi tydelig hvilke rettigheter du ønsker å utøve, og

· oppgi tydelig årsaken til at du vil utøve din rett dersom det er påkrevd, og

· din forespørsel bør være datert og signert, og

· din forespørsel bør ha vedlagt en digitalt skannet kopi av et gyldig identitetskort som beviser hvem du er. Dersom du benytter kontaktskjemaet kan det hende vi ber om signert bekreftelse og legitimasjon.

Vi vil umiddelbart informere deg om at en slik forespørsel har blitt mottatt. Dersom forespørselen oppfyller kravene ovenfor og viser seg å være gyldig, vil vi se på den så fort som rimelig mulig, og minst tretti (30) dager etter å ha mottatt forespørselen din.

Dersom du har klager angående behandlingen av personopplysningene dine av oss, kan du alltid kontakte vår Personvernansvarlige ved å sende en epost til privacy@wise.org. Dersom du fortsatt ikke er tilfredsstilt med vårt svar, så kan du sende en klage til det rettmessige datatilsynet.