Cookie nyilatkozat

Ez a Cookie nyilatkozat az irányadó a World Institute of Scientology Enterprises cookie- és közösségi média bővítmény használatát illetően, ami része az Ön www.wise.org honlapunkon tett látogatásának (a későbbiekben: „Honlap”). További információkért azzal kapcsolatban, hogy mik a cookie-k és közösségi média bővítmények, lássa a 2. záradékot.

Ha tovább használja Honlapunkat azután, hogy tájékoztattuk cookie- és közösségi média bővítmény használatunkat illetően, ezzel elismeri, hogy elolvasta az összes ezzel kapcsolatos információt, és határozottan elfogadja ezek használatát ahogy azokat e jelen Cookie nyilatkozatban az alábbiakban részleteztük.

Ha további (általános) tájékoztatást szeretne azzal kapcsolatban, hogy hogyan dolgozzuk fel személyes adatait a cookie-kon és a közösségi média bővítményeken túlmenően, beleértve az Ön velünk folytatott kommunikációját e-mailben, telefonon, faxon és közösségi médián keresztül, valamint az Ön megrendeléseivel és vásárlásaival kapcsolatosan, akkor tisztelettel megkérjük, látogassa meg Adatvédelmi nyilatkozat oldalukat.

1. KIK VAGYUNK?

1.1. Az Ön adatait a World Institute of Scientology Enterprises, 6331 Hollywood Boulevard, Suite 701, Los Angeles, CA 90028, USA (a továbbiakban: „WISE”, „mi”, „minket”, „nekünk”) dolgozza fel az erre vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében. E-mailben a privacy@wise.org címen veheti fel velünk a kapcsolatot.

1.2. Ahol hivatkozások szerepelnek különféle törvényekre és jogszabályokra ebben az Cookie nyilatkozatban, ott e törvények és jogszabályok esetleges módosításait érvényesnek tekintjük anélkül, hogy ezeket külön megneveznénk.

1.3. Fenntratjuk a jogot, hogy a jelen Cookie nyilatkozatot saját elhatározásunkból megváltoztassuk vagy módosítsuk. Ilyen esetben honlapunkon értesíteni fogjuk a változásokról legaláb két héttel a változtatások és módosítások érvénybe lépését megelőzően. Ha utána tovább használja Honlapunkat, akkor arra a módosított Cookie nyilatkozat lesz érvényben.

2. MIK A COOKIE-K ÉS A KÖZÖSSÉGI MÉDIA BŐVÍTMÉNYEK?

2.1. A cookiek kisméretű szövegfájlok, amelyeket az Ön eszköze merevlemezén tárolunk, és amelyek bizonyos információkat vagy személyes adatokat tratalmaznak.

2.2. A közösségi média bővítmények kisméretű számítógépes programok, amelyeket közösségi média szolgáltatók (mint például a Facebook és a LinkedIn) fejlesztenek ki és bocsájtanak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik közösségi média beépítését Honlapunkba.

3. MELY COOKIE-KAT ÉS A KÖZÖSSÉGI MÉDIA BŐVÍTMÉNYEKET HASZNÁLJUK?

3.1. Amikor meglátogatja Honlapunkat, több cookie-t is elhelyezünk eszközén, és használunk közösségi média bővítményeket. Általánosságban véve ezek lehetővé teszik számunkra, hogy beazonosítsuk Önt. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy statisztikai és használati adatok gyűjtésével betekintést nyerjünk abba, hogy Ön és mások hogyan használják Honlapunkat, lehetővé téve számunkra, hogy javísunk Honlapunkat, anyagainkat és szolgáltatásainkat annak érdekében, hogy jobb felhasználói élményt tudjunk bizosítani Önnek. Ha nem szeretné, hogy cookie-kat használjunk, tekintse meg a 7. Pontot.

3.2. A következő fajta cookie-kat használhatjuk:

· Elengedhetetlenül szükséges cookie-kat, amelyek szükségesek a Honlap működéséhez;

· Funkcionális cookie-kat, amelyeket arra használunk, hogy felismerjük Önt, amikor visszalátogat Honlapunkra;

· Teljesítményjavító cookie-kat, amelyeket Honlapunk látogatóinak felismerésére és számon tartására, valamint a látogatók Honlapunkon való mozgásának elemzésére használunk;

· Reklámcélú cookie-kat, amelyeket arra használunk, hogy feljegyzést készítsünk az Ön Honlapunkon tett látogatásáról, az Ön által meglátogatott oldalakról, és az Ön által igénybe vett hivatkozásokról.

3.3. Honlapunk a Google Analytics-t használja. Ez a Google Inc. által kínált honlapelemző szolgáltatás elemző cookie-kat használ. Ez a szolgáltatás segít nekünk látogatóinkkal kapcsolatban információkat (mint például böngészőhasználat, új látogatók száma, válasz reklámtevékenységekre és böngészéssel eltöltött idő) gyűjteni és kielemezni, hogy javítani tudjuk Honlapunkat és az Ön élményét, valamint hogy reklámkampányainkat jobban az Ön igényeihez tudjuk igazítani.

A Google Analytics cookie-jai által az Ön, mi Honlapunkon történő honlaphasználatával kapcsolatban összegyűjtött információkat a Google fogadja és tárolja, együtt az Ön IP címével. A Google például a következő célokra használhatja ezeket az információkat:

· Készít a hírdetők és a reklémcélú információkat megjelenítő honlapok számára reklámtevékenységekre vonatkozó jelentéseket, és gondoskodik arról, hogy a hírdetéseket honlapjukon megjelentetők megkapják fizetségüket;

· Felderít csalásokat és egyéb biztonságot fenyegető tényezőket és küzd azok ellen a felhasználói és partnerei védelme érdekében;

· Eleget tesz jogszabályok által előírt kötelezettségeinek;

· Javítja anyagai minőségét;

· Segít a Google Analytics-t használó honlap- és alkalmazástulajdonosoknak megértést szerezni arról, hogy látogatóik milyen módon érintkeznek honlapjaikkal és alkalmazásaikkal.

Az utolsó pont kivételével az összes fenti tevékenységre igaz, hogy a Google tölti be az adatok kezelőjének szerepét, és az általa az Ön honlaphasználatáról gyűjtött adatokat saját kezdeményezésére és felelősségére elemzi ki. Tudjon meg többet a Google Analytics cookie-használatáról honlapokon.

Ön azonban képes azt befolyásolni, hogy milyen információk legyenek elküldve a Google-nak, a következő módokon:

· Ha nem szeretné, hogy a böngészőjében használják a Google Analytics-t, telepíítheti a Google Analytics Opt-out (Leiratkozás a Google Analytics-ről) böngésző bővítményt. Tudjon meg többet az adatvédelemről a Google Analytics-el kapcsolatban.

· Ha be van jelentkezve a Google fiókjába, akkor fiókja beállításaitól függően képes lehet megtekinteni és módosítani bizonyos adatokat, amiket a Google gyűjt be az Ön által meglátogatott oldalakról és alkalmazásoktól.

· A Chrome inkognitómódja lehetővé teszi az Ön számára, hogy anélkül böngéssze az Internetet, hogy az Ön által meglátogatott oldalak és fájlok bejegyzésre kerülnének böngészési előzményeibe. A cookie-k kitörlődnek, mihelyt bezárta a legutolsó inkognitó ablakokat és lapokat. A könyvjelzőit és beállításait elmenti a rendszer, amíg Ön azokat ki nem törli.

· A Hírdetési beállítások lehetővé teszik az Ön számára, hogy megválassza, milyen Google hírdetéseket lásson az Interneten. Itt megtudhatja, hogyan választanak ki hírdetéseket az Ön számára, kiiratkozhat a hírdetések személyreszabásából és letilthat meghatározott hírdetőket. Tudjon meg többet hírdetésekről.

3.4. Az alábbi táblázatban áttekintést adunk Önnek az általunk a Honlapunkon felhasznált cookie-kkal és közösségi média bővítményekkel kapcsolatban.

NÉV FAJTA MAGYARÁZAT / CÉL TÁROLÁS IDŐTARTAMA
1. _ga Cookie (teljesítményjavító)

A Google Analytics által arra célra rendelkezésünkre bocsájtott cookie-k, hogy segítsenek nekünk mérni, milyen módon érintkeznek a felhasználók Honlapunk tartalmával (lásd a 3.3. Pontot)

Tudjon meg többet a Google Analytics cookie-használatáról honlapokon.

2 év
2. _gat Cookie (teljesítményjavító) 1 perc
3. _gat_additional Cookie (teljesítményjavító) 24 óra
4. _gid Cookie (teljesítményjavító) 24 óra
5. _utma Cookie (teljesítményjavító) Elhelyezés/módosítás után 2 év
6. _utmc Cookie (teljesítményjavító) Böngésző ülés vége
7. _utmz Cookie (teljesítményjavító) Elhelyezés/módosítás után 6 hónap

 

4. KINEK KÜLDJÜK EL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

4.1. Harmadik feleket veszünk igénybe például:

· a Honlapunk biztosítására Ön felé (például egy tárhely szolgáltatót), vagy

· reklámcélú információink célzására (például egy marketinges céget), vagy

· megrendelése feldolgozására (például egy szállítási vállalatot az anyagok eljuttatására Önhöz), vagy

· fizetési megbízása feldolgozására (például egy fizetési szolgáltatót vagy egy hitelképességet ellenőrző intézetet).

Ezek a harmadik felek csak és kizárólag a mi nevünkben dolgozhatják fel az Ön személyes adatait, és csakis a mi határozott, írásban kiadott utasításunkra. Azt is garantáljuk, hogy ezeket a harmadik feleket kellő körültekintéssel választottuk ki, és mind el van kötelezve az Ön személyes adatai biztonsága és sértetlensége megőrzése mellett.

 

4.2. Megoszthatjuk személyes adatait a Church of Scientology International-el és a Szcientológia Egyház más országos, térségi vagy helyi szervezeteivel, mint például helyi Egyházakkal, Missziókkal, társadalomjbbító és emberbaráti programokkal, WISE Tagsági Irodákkal és Hubbard Menedzsment Konzultánsokkal. Például megosztjuk az Ön által számunkra megadott személyes adatait egy Hubbard Menedzsment Konzultánssal, ha ezt Ön ezt kéri tőlünk a kapcsolatfelvételi űrlapunkon. Viszont gondoskodunk arról, hogy az összes Szcientológia szervezet kellő körültekintéssel kezelje az Ön személyes adatait, és mindig a jelen Cookie nyilatkozatban foglaltak értelmében.

4.3. Törvény kötelezhet minket az Ön személyes adatainak megosztására illetékes rendfenntartó szervekkel és azok képviselőivel, igazságügyi hatóságokkal, kormányzati szervekkel és testületekkel, beleértve az illetékes adatgyűjtő hatóságokat, eleget téve törvényes kötelezettségeinknek, amint az a fenti 3. Pontban szerepel.

4.4. Nem küldjük el személyes adatait beazonosítható formában az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül semmilyen harmadik félnek, azok kivételével, akiket a 4.1., 4.2. és 4.3. Pontokban megemlítettünk. Azonban küldhetünk névtelenített adatokat más szervezeteknek, akik felhasználhatják ezeket az adatokat anyagok és szolgáltatások javítására, valamint ezen anyagok és szolgáltatások marketingjének, bemutatásának és forgalmazásának jobban a célhoz igazítására.

5. HOL DOLGOZZUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

5.1. Mi az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen belül is, és azon kívül is (beleértve az USA-t) dolgozzuk fel. Továbbá az Ön személyes adatainak a fenti 3. Pontban felsorolt célok szerinti feldolgozásához át is küldhetjük azokat a mi nevünkben az EGT-n kívül adatokat feldolgozó harmadik felekhez. Minden ilyen, az Ön személyes adatait az EGT-n kívü feldolgozó entitás kötelezve lesz megfelelő biztonsági óvintézkedések folyamatos betartására az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatosan. A WISE esetében az ilyen biztonsági óvintézkedések eredete az a tény, hogy mi közvetlenül vagyunk kötelezve az EU-s törvények betartására a személyes adatok védelmét illetően. Harmadik felek esetében az ilyen óvintézkedések a következőkből eredhetnek:

· Ha a befogadó országban létezik érvényes, az EGT-ben biztosított védelemmel egyenértékűnek tekinthető jogszabály, vagy

· Köztünk és az entitás között szerződéses megállapodás áll fenn, vagy

· Egy olyan, hivatalosan elfogadott tanúsítási mechanizmusból, mint például az EU-US Magánéleti Védőpajzs nevű, az Európai Bizottság által 2016. július 12-én elfogadott határozat.

5.2. Küldhetünk névtelenített vagy összesített adatokat az EGT-n kívüli szervezetekhez. Ha ilyen adatküldésre kerülne sor, gondoskodni fogunk arról, hogy legyenek az Ön adatainak biztonságát és sértetlenségét, valamint a hatályos törvények alapján Önt megillető, személyes adataira vonatkozó összes jogát biztosító óvintézkedések.

6. MILYEN MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYOZÁSOKAT KÖVETÜNK?

6.1. Megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy csak olyan személyes adatokat dolgozzunk fel, amelyek szükségesek a 3. Pontban felsorolt célok megvalósításához.

6.2. Az Ön személyes adatait csak addig dolgozzuk fel, ameddig az szükséges a fenti 3, Pontban felsorolt célok eléréséhez, vagy amíg Ön vissza nem vonja a feldolgozásukhoz való hozzájárulását. Hozzájárulásának visszavonása jelentheti azt, hogy a továbbiakban nem lesz képes Honlapunk egészének, vagy valamely részének használatára. Névtelenítjük személyes adatait, mihelyt azok már nem szükségesek a fenti 3. Pontban körvonalazott célok eléréséhez, hacsak nem létezik:

· A WISE-nak, vagy bármely más harmadik félnek valamilyen, fontosságában minden mást felülmúló, a rendelkezésünkre álló személyes adatok azonosíthatóságának megőrzését megkívánó érdeke, vagy

· Valamely törvény vagy jogszabály által előírt kötelezettség, vagy igazságügyi vagy kormányzati rendelkezés, amely meggátolja, hogy névtelenítsük azokat.

6.3. Ön tudomásul veszi, hogy marketing célú erőfeszítéseink egyik elengedhetetlenül fontos része a marketinges anyagaink Önhöz egyre közelebb állóvá tételére irányul. Ezt azzal érjük el, hogy módosítjuk az Ön egyedi profilját Önre vonatkozó sajátosságok alapján, majd ezt a profilt arra használjuk, hogy eljuttassunk Önhöz az érdeklődésére esetlegesen számot tartható anyagokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban közléseket, promóciókat, ajánlatokat, hírleveleket és egyéb reklámcélú információkat.

6.4. Meg fogjuk tenni az ahhoz szükséges technikai és szervezeti lépéseket, hogy biztosítsuk az Ön személyes adatait feljogosítatlan hozzáférés és lopás, valamint azok véletlenszerű elvesztése vagy manipulálása ellen. Munkatársaink és harmadik felek alkalmazottai csakis a „szükséges ismeret” elve alapján kapnak hozzáférést , szigorú titoktartási megállapodás elfogadásának függvényében. Azonban Ön tudomásul veszi, hogy a biztonság és a védelem a „legnagyobb gondosság elvén” alapuló kötelezettségek, és nem lehet értük szavatosságot vállalni.

6.5. Ha feliratkozott reklámcélú információk, például közlések, promóciók, ajánlatok és hírlevelek fogadására e-mailben és más, közvetlen személyes elektronikus kommunikációs csatornán keresztül, módosíthatja az ilyen reklámcélú közlések fogadásával kapcsolatos felhasználói beállításait az ezekben található leiratkozási hivatkozásra kattintva.

6.6. Ha feliratkozott nyomtatott reklámcélú információk, például folyóiratok, közlések, promóciók, ajánlatok és hírlevelek fogadására, jelezheti nyomtatott reklámcélú információk jövőbeni fogadása elleni tiltakozását az erre vonatkozó igénye benyújtásával Adatvédelmi Tisztünkhöz a jelen Cookie nyilatkozat 8.8. Pontja szerint.

7. MI VAN, HA ÖN NEM SZERETNE COOKIE-KAT?

7.1. Ha szeretné, hogy ne legyenek cookie-k elhelyezve az eszközén, módosítania kell böngészője beállításait. Hogy hogyan kell módosítani ezeket a beállításokat, hogyan kell törölni cookie-kat és hogyan tudja visszavonni tőlünk a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését, az függ az Ön által használt böngészőtől. Azt azonban tudnia kell, hogy ha módosítja ezeket a beállításokat vagy kitöröl cookie-kat, lehet, hogy a Honlap bizonyos részei nem fognak megfelelően működni. Ha további információkat szertetne arról, hogy hogyan kell módosítani a cookie-kra vonatkozó beállításokat, kattintson itt alul az Ön által használt böngészőre:

· Internet Explorer

· Chrome

· Safari

8. MIK AZ ÖN JOGAI?

8.1. Joga van hozzáférés kéréséhez az általunk Önnel kapcsolatban feldolgozott összes személyes adatához. Fenntartjuk a jogot arra, hogy méltányos adminisztrációs díjat számoljunk fel több, sorban egymás után benyújtot hozzáféréskérés esetén, ha egyértelmű, hogy a kérések célja kellemetlenség vagy kár okozása a számunkra. Minden egyes kérésnél meg kell határoznia, hogy mely feldolgozási tevékenységgel kapcsolatosan szeretné hoizzáférési jogát érvényesíteni, és jeleznie kell, az adatok mely kategóriáihoz kíván hozzáférni.

8.2. Joga van kiigazításhoz, vagyis kérheti az Önre vonatkozó bármely pontatlan személyes adat díjmentes kijavítását. Ha beküld egy kijavítási kérelmet, kéréséhez mellékelnie kell valamely, a helyesbíteni kívánt adat valótlanságát igazoló bizonyítékot.

8.3. Joga van visszavonni korábban megadott hozzájárulását személyes adatai feldolgozását illetően.

8.4. Joga van adatai törléséhez, vagyis kérheti, hogy töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha azokra a célok értelmében tovább már nincs szükség, vagy ha visszavonja a feldolgozásukra vonatkozó hozzájárulását. Azt azonban tudnia kell, hogy adattörlésre vonatkozó kérése elbírálásánál a következőket fogjuk figyelembe venni:

· A mi érdekeinket, vagy valamely harmadik fél érdekeit, amelyek fontosságukban felülmúlhatják az Ön érdekeit, vagy

· Törvények vagy jogszabályok által előírt kötelezettségeket, vagy igazságügyi vagy kormányzati rendelkezéseket, ha azok megtiltják az adatok ilyen módon való törlését

8.5. Joga van az adatok korlátozásra a törlésük helyett, vagyis kérheti, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását, ha:

· Épp ellenőrizzük személyes adatai helyességét, vagy

· Az adatok feldolgozása törvénybe ütközik, Ön pedig ellenzi személyes adatainak törlését, vagy

· Önnek szüksége van személyes adataira valamely jogi követelés megállapításához, érvényesítéséhez vagy megvédéséhez, annak ellenére, hogy nekünk már nincs szükségünk az Ön személyes adataira a fenti 3. Pontban felsorolt célok eléréséhez, vagy

· Épp ellenőrizzük, hogy a mi jogos érdekeink felülmúlják-e fontosságukban az Ön érdekeit, ha a 8.6. Pont szerinti tiltakozási jogát érvényesíti.

8.6. Joga van tiltakozni személyes adatai feldolgozása ellen, ha:

· Az adatfeldolgozás a mi jogos érdekünk alapján történik, és

· Képes bizonyítékkal alátámasztani, hogy az Ön sajátos helyzetével kapcsolatosan komoly és indokolható okok léteznek az ilyen tiltakozására, és

· A mi jogos érdekeink nem múlják felül fontosságukban az Ön érdekeit.

Ha azonban a tervezett adatfeldolgozás direkt marketingnek tekinthető, joga van tiltakozni az ilyen adatfeldolgozás ellen költségmentesen bármiféle indokolás nélkül.

8.7. Joga van az adatai hordozhatóságához, vagyis hogy megkapja tőlünk az összes, Ön által számunkra megadott személyes adatát valamely struktúrált, közhasználatú és számítógép által beolvasható formátumban, ha az adatok feldolgozása az Ön beleegyezése vagy az Önnel kötött szerződés alapján történik.

8.8. Ha szeretne benyújtani egy igénylést< egy vagy több joga érvényesítésére a fent felsoroltak közül, felveheti a kapcsolatot Adatvédelmi Tisztünkkel e-mailben a privacy@wise.org címen. Jogok érvényesítését igénylő e-mailt nem tekintünk a személyes adatok feldolgozásához való hozzárjárulásnak az igény feldolgozásához szükséges adatokon túlmenően. Ilyen igénylésnek a következő feltételeknek kell eleget tennie:

· Világosan meg kell jelölnie, mely jogát szeretné érvényesíteni, és

· Világosan meg kell jelölnie a joga érvényesítése alapjául szolgáló okokat, ahol ez szükséges, és

· Igénylését el kell látnia dátummal és aláírásával, és

· Igényléséhez mellékelnie kell a személyazonosságát igazoló érvényes személyazonosító kártyája dgitálisan szkennelt másolatát. Ha a kapcsolatfelvételi űrlapot használja, kérhetünk Öntől egy aláírásával ellátott megerősítést és személyazonosságát igazoló okmányt.

Azonnal értesítjük, mihelyt megkapjuk igénylését. Ha az igénylés eleget tesz a fenti feltételeknek és megalapozottnak bizonyul, teljesítjük, amilyen hamar csak lehetséges a józan ész határain belül, de legkésőbb harminc (30) nappal igénylése kézhezvétele után.

Ha bármilyen panasza van személyes adatainak általunk történő feldolgozásával kapcsolatban, bármikor felveheti a kapcsolatot Adatvédelmi Tisztünkkel e-mailben a privacy@wise.org címen. Ha továbbra sem elégedett válaszunkkal, panaszt tehet az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

Sikerbeszámolók

2015-ben bevezettük cégünkben a WISE Admin know-how mintaképe (MAKH) programját. És ezzel azonnal megemeltük a termékeink és szolgáltatásaink mennyiségét, a szolgáltatások és termékek minőségét, professzionalizmusunkat, vásárlóink elégedettségét és életképességünket. Azóta is évről évre rendre a valaha létező legmagasabb szintű termelést érjük el. A WISE lehetővé tette számunkra, hogy felépítsünk egy olyan szervezetet, ami egyre csak jobbá és jobbá válik.

Készítettünk egy felmérést nemrég az alkalmazottaink között, akik ezt mondták:
„Itt rendre új dolgokat tudok tanulni, sokat fejlődtem és magabiztosabbnak érzem magam. A cég nagyon stabil, jól van megszervezve és a munkatársak nagyon kellemesek.”

Amióta bevezettük az MAKH-t, évente rendre kapunk hivatalos elismeréseket jó számvitelünkért, továbbá terjeszkedésért- és az év kézműveseinek járó díjakat.

A nejem és én megengedhettük magunknak, hogy tavaly több alkalommal is hosszabb időre távol legyünk a cégtől, de a cég még így is a valaha létező legjobb eredményeket produkálta mind a forgalmat, mind a fizetőképességet illetően. Továbbá képesek voltunk fokozni jótékonysági célú erőfeszítéseinket minden korábbi szentet felülmúlóra, köszönhetően megnövekedett fizetőképességünknek.

A cég irányítása annál nagyobb élvezetet jelentett, minél jobban megszerveztük, és minél jobban terjeszkedtünk.

David Frykman
DM TAK Stockholm

"Olyan üzleti vállalkozás irányítása során, ahol foglalkoznunk kell munkatársakkal is és ügyfelekkel is, néha érezhetjük magunkat úgy, hogy nem jutunk egyről a kettőre, és fáradtak meg csalódottak vagyunk. Azonban amióta bevezettük cégünkben a Hubbard Adminisztratív Technológia alapjait, sokkal jobb anyagi helyzetbe kerültünk, jóval kevesebb erőfeszítéssel, és gyakorlatilag bármiféle fejfájás nélkül. Így képesek vagyunk figyelmünket arra irányítani, hogy ügyfeleinknek magas színvonalú szolgáltatást nyújtsunk, és dolgozni cégünk céljainak megvalósításán. Ha a lényeget akarnám összefoglalni, az Admin know-how mintaképe program kiiktatja az aggodalmat az üzleti életből, és annyira élvezetessé teszi azt, mint a legelső napon, amikor megnyitottuk kapuinkat."

John Nesbit
Vezérigazgató
The Customer Factory

"Az Admin know-how mintaképe eszközei precíz programmal látják el az embereket, amivel irányítani tudnak bármit, kezdve statisztikáikkal és Szervezési tábláikkal, egészen Állapotaikig és Admin skálájukig.

Saját cégünkben nagy sikerrel használjuk ezeket az eszközöket, és ahogy egyre jobban megvalósítottuk az Admin know-how mintaképe programot, annak arányában exponenciálisan növekedtünk. A bizonyíték: a statisztikák. 30-szorosra növekedtünk, és ez még csak a kezdet!"

Rafferty Pendery
A Studio98 Alapítója

2004-ben indítottuk ingatlanos vállalkozásunkat, mindössze két üzlettárssal.

Mára 13 fős csapattá nőttünk, és erősen szakosodott termelésünk székhelyét növekedésünk eredményeként egy helyi nevezetességnek számító irodaépületbe költöztettük. Folyamatosan tovább növekedtünk, és közismertté váltunk városunkban, és rendszeresen kapunk munkánkért díjakat és elismeréseket: csak most nemrég három közismert szakmai magazin ítélte nekünk „az iparág legjobbjának” járó díjait.

Tavaly elértük minden idők legmagasabb bevételét, idén pedig minden úgy áll, hogy még ennél is jobban fogunk teljesíteni. Ez a program része növekedésünknek.

Franz Spieler
Spieler & Seeberger Immobilien

1985-ben alapítottam praxisomat, ami kezdetben csak feleségemből és jómagamból állt. Mára 52 ember dolgozik velünk, és továbbra is megállás nélkül növekszünk, és építkezéssel bővítjük helységeinket, hogy további technikusokat tudjunk felvenni.

A technológia segített széleskörű reklámkampányok megvalósításában a helyi köszösségünkben, ami nagy számú új ügyfelet hozott, és mára közismertté váltunk városunkban.

Most pedig azon dolgozunk, hogy felvásároljunk több más praxist, amiket hálózattá fogunk kiépíteni, és magas színvonalú szolgáltatásokat fogunk nyújtni városszerte.

A WISE-tól kapott előnyök jelentős mértékben hozzásegítettek ahhoz, hogy feljavítsam praxisunkban az adminisztráció minőségét, és létrehozzak egy olyan vezetőtestületet, amelynek tagjai pontosan tudják, mi a teendő, mi sikeres és mi nem az.

Dr. Thomas Röder

A WISE-tól kapott előnyöket arra használtuk, hogy egyetlen, „férjből és feleségből álló” cégünket immáron négy növekvő és sikeres céggé növeljük. Nagyon sokszor kellett fenn maradnunk késő éjszakáig, nagyon sok volt a hátralék, rengeteg „tűzoltás”, és nem elegendő pénz a számláink fizetésére. Mára az összes hátralékot felszámoltuk, a termelésünk egésze jelenbeli igények kielégítésére irányul, statisztikáink pedig növekednek, és a pénzügyek pedig teljesen kézben vannak tartva. Ráadásul jelenleg az évnek nagyjából felét utazással töltjük szerte a világban, és rendszeresen veszünk részt önkéntes tevékenységekben közösségünk és egyházunk javára.

E nélkül a technológia nélkül dolgozni olyan lenne, mintha valaki vakon vágna neki egy sivatagnak gyalog. A WISE-nak köszönhetően mára a „munka” már élvezetes és sikerélménnyel teli.

M. H.

2010-ben indítottam vállalkozásom nulláról. A WISE-tagságommal járó előnyöket használva képes voltam túljutni a Nemléten a technológia helyes alkalmazásával. A szervezési táblát és a statisztikán alapuló menedzsmentet használva képes voltam meghozni a helyes döntéseket és megtalálni a sikeres akciókat vállalkozásom számára.

Cégemet ezekkel az eszközökkel és adatokkal felépítettem 1-fősről immáron 9-fősre, és egyre csak növekszünk: jelenlegi trendünk hosszútávú Bőség.

Most pedig e technológia használatának eredményeként képes vagyok időt szakítani arra, hogy tovább terjeszkedjek és létrehozzak egy újabb céget: a Hubbard Adminisztratív Technológia segített hozzá mindennek eléréséhez.

C.G.