Privacybeleid

Dit privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door het World Institute of Scientology Enterprises als onderdeel van uw bezoek aan onze website https://www.wise.org, (hierna : “Website”), of uw communicatie met ons via e-mail, telefoon en fax.

Als u meer informatie wilt over hoe we persoonsgegevens verwerken via cookies, sociale plug-ins en andere soorten trackingtechnologie, wordt u vriendelijk verwezen naar ons Cookiebeleid.

1. WIE ZIJN WIJ?

1.1. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming door het World Institute of Scientology Enterprises, 6331 Hollywood Boulevard, Suite 701, Los Angeles, CA 90028, Verenigde Staten van Amerika (hierna:” WISE “,” we “,” Ons “,” onze “). U kunt contact met ons opnemen via e-mail op [email protected]. Ons uiteindelijke doel is een ethische, gezonde en welvarende beschaving.

1.2. Waar in dit privacybeleid wordt verwezen naar wet- of regelgeving, worden mogelijke wijzigingen van deze wet- of regelgeving impliciet opgenomen.

1.3. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op eigen initiatief te wijzigen en aan te passen. In dat geval worden die wijzigingen en aanpassingen ten minste twee weken voordat deze wijzigingen en aanpassingen van toepassing worden via onze Website aan u meegedeeld. Elk verder gebruik van onze website is onderworpen aan het gewijzigde privacybeleid.

2. WELKE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

2.1. Wanneer u onze website gebruikt, verwerken we:

· Technische informatie, zoals informatie over uw apparaat, IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;

· Browsegedrag, zoals de duur van uw bezoek, de links waarop u klikt, de pagina’s die u bezoekt en de frequentie waarmee u een pagina bezoekt.

2.2. Wanneer u met ons communiceert door het invullen van een contactformulier op onze website of via e-mail, telefoon of fax, verwerken wij:

· Identiteitsinformatie die u ons verstrekt, zoals uw voornaam, achternaam en taal;

· Contactgegevens die u ons verstrekt, zoals uw e-mailadres, postadres, land, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer;

· Inhoud van de communicatie, zoals uw verzoek of vraag;

· Technische informatie van de communicatie, zoals met wie u communiceert aan ons einde, datum en tijd van de communicatie;

· Technische informatie om ervoor te zorgen dat u een echte persoon bent en geen robot;

· Publiek beschikbare informatie over u, zoals informatie die publiekelijk beschikbaar is op uw sociale media-profiel;

· Alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.

2.3. Wanneer u zich registreert op onze website, verwerken we:

· Identiteitsinformatie die u ons verstrekt, zoals uw titel, voornaam, achternaam, taal, geslacht, beroep, het (type) bedrijf waarvoor u werkt, foto’s, voorkeuren en interesses;

· Contactgegevens die u ons verstrekt, zoals uw e-mailadres, postadres, land, continentale zone, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer;

· Technische informatie om ervoor te zorgen dat u een echt persoon bent en geen robot.

2.4. Wanneer u een aanvraag indient om lid van WISE te worden, verwerken we:

· Identiteitsinformatie die u ons verstrekt, zoals uw titel, voornaam, achternaam, functie, taal, geslacht, geboortedatum, voorkeuren en interesses, foto’s;

· Contactgegevens die u ons verstrekt, zoals uw e-mailadres, postadres, land, continentale zone, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer;

· Technische informatie om ervoor te zorgen dat u een echte persoon bent en geen robot;

· Informatie met betrekking tot uw bedrijf, zoals de naam van uw bedrijf, aantal werknemers, website, postadres, land en continentale zone;

· Betalingsgegevens, zoals uw creditcardnummer;

· Alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoals uw opmerkingen, of u nu een charterlid bent, een hardcopy planner, uw opleiding en ervaring en uw sociale of vrijwilligersorganisaties.

2.5. Wanneer u een ticket voor een WISE-conventie koopt, verwerken we:

· Identiteitsinformatie die u ons verstrekt, zoals uw voor- en achternaam;

· Contactgegevens die u ons verstrekt, zoals uw e-mailadres, postadres, land, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer;

·Bestelgegevens, zoals het ticket dat u hebt gekocht of de datum en tijd van de bestelling;

· Betalingsgegevens, zoals het bedrag dat u voor uw aankoop heeft betaald.

2.6. We ontvangen de meeste van uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u, maar het kan voorkomen dat we aanvullende informatie over uw voorkeuren en browsegedrag ontvangen van partners zoals Google. Als u meer informatie wenst over de persoonsgegevens die deze partijen over u verwerken en aan anderen beschikbaar stellen, wordt u vriendelijk verzocht hun respectieve privacybeleid te raadplegen.

3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN WAT IS DE RECHTSGROND DAARVOOR?

3.1. In onderstaande tabel lichten wij toe voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrondslag wij dit doen. We vertrouwen op de volgende rechtsgrondslagen:

· Uw toestemming, waarin u wordt geïnformeerd over wat deze toestemming betekent voordat u vrijelijk uw toestemming geeft;

· een contract met u, om dat contract uit te voeren of om stappen te ondernemen voordat u een contract met ons aangaat;

· een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen;

· Ons legitieme belang, zoals voortdurende verbeteringen van onze website, socialemediakanalen, materialen en diensten om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring heeft, om ze te beschermen tegen misbruik en illegale activiteiten, om te verspreiden en ze te promoten en ze voor u beschikbaar te maken, inclusief de sociale verbetering en humanitaire programma’s van de Scientology Kerk.

DOEL LEGALE BASIS
1. We verwerken uw persoonsgegevens om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de materialen, diensten of informatie die u aanvraagt ​via onze website, e-mail, telefoon of fax. Ons legitiem belang
Een contract met u
2. Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen verwerken en om u de materialen of informatie te kunnen bezorgen die u vraagt ​​of om u de diensten te verlenen die u aanvraagt. Een contract met u
3. We verwerken uw persoonsgegevens om u promotionele informatie voor onze materialen en diensten te sturen, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e-mail of andere persoonlijke communicatiekanalen van persoon tot persoon als u expliciet toestemming gegeven voor het ontvangen van dergelijke promotionele informatie.

Uw toestemming

 

4. We verwerken uw persoonsgegevens om u promotionele informatie te sturen voor materiaal of diensten die vergelijkbaar zijn met die u eerder bij ons heeft gekocht of ontvangen, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e-mail of een andere persoon- persoonlijke elektronische communicatiekanalen. Ons legitiem belang
5. We verwerken uw persoonsgegevens voor andere marketingdoeleinden, zoals op papier, d.w.z. om u gerichte promotionele informatie te verstrekken, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven van WISE en zorgvuldig geselecteerde partners. Ons legitiem belang
6. In het kader van het sturen van promotionele informatie, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e-mail of andere persoonlijke communicatiekanalen van persoon tot persoon, verwerken we uw persoonsgegevens om informatie te verzamelen om onze promotionele informatie te analyseren, zoals welke van onze inhoud in die promotionele informatie u hebt geopend of op welke links in die promotionele informatie u heeft geklikt (bijvoorbeeld via trackingtechnologieën zoals webbakens in onze e-mails). Uw toestemming
7. We verwerken uw persoonlijke gegevens om een uniek profiel van u te maken om uw ervaring te verbeteren op basis van uw locatie, de informatie met betrekking tot uw bedrijf en uw lidmaatschapsniveau. Uw toestemming
8. We verwerken uw persoonsgegevens:
· Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan we moeten voldoen, of
· te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde wetshandhavers of vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, inclusief bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, of
· Om uw persoonlijke gegevens  over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten op eigen initiatief als bewijs of als we vermoedens van een onwettige handeling of misdaad door u hebben gerechtvaardigd door uw gebruik van onze website, onze sociale mediakanalen of andere communicatiekanalen.
Een wettelijke verplichting
9. We verwerken uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren om onze website, promotionele informatie, materialen en diensten te kunnen verbeteren of om nieuwe materialen en diensten te ontwikkelen. Ons legitiem belang
10. We verwerken uw persoonlijke gegevens om onze legitieme belangen te beschermen of om de legitieme belangen van een derde partij te beschermen in het geval dat uw gebruik van onze website of andere communicatiekanalen kan worden overwogen:
· Een schending van toepasselijke gebruiksvoorwaarden van onze website of de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van ons of een derde partij, of
· Een gevaar of bedreiging voor de veiligheid of integriteit van onze website, onze sociale mediakanalen of andere communicatiekanalen of een van onze, onze geselecteerde partners’ of de IT-systemen van een derde partij als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of andere vorm van kwaadaardige code, of
· Op een of andere manier hatelijk, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op een andere manier ongepast of illegaal is.
Ons legitiem belang

 

4. AAN WIE STUREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

4.1. We vertrouwen op derden, bijvoorbeeld:

· Om u onze website te bieden (zoals een hostingprovider); of

· Om onze promotionele informatie te targeten (zoals een marketingbedrijf); of

· Om uw bestelling te verwerken (zoals een transportbedrijf om u de materialen te bezorgen); of

· Om uw betaling te verwerken (zoals een betalingsdienstaanbieder of een kredietcontrolebureau).

Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen namens ons en op onze uitdrukkelijke schriftelijke instructie verwerken. We garanderen ook dat al die derde partijen zorgvuldig worden geselecteerd en dat we ons inzetten om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

4.2. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de Church of Scientology International en andere nationale, regionale of lokale organisaties van de Scientology Kerk, zoals lokale kerken, missies, sociale verbetering en humanitaire programma’s, WISE-lidmaatschapskantoren of Hubbard Management Consultants. Zo delen wij bijvoorbeeld de persoonsgegevens die u ons verstrekt en uw contactgegevens met een Hubbard Management Consultant als u daarom vraagt ​​via ons contactformulier. We zullen er echter voor zorgen dat alle Scientology organisaties ervoor zorgen dat alle verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming is met wat is uiteengezet in dit privacybeleid.

4.3. We zijn mogelijk wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met bevoegde wetshandhavers of vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, inclusief bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals uiteengezet in artikel 3 hierboven.

4.4. We sturen uw persoonlijke gegevens niet op een identificeerbare manier naar een andere derde dan de in de artikelen 4.1, 4.2 en 4.3 genoemde zonder uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen. We kunnen echter geanonimiseerde gegevens sturen naar andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken voor het verbeteren van materialen en diensten en voor het op maat maken van de marketing, weergave en verkoop van die materialen en diensten.

5. WAAR VERWERKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

5.1. We verwerken uw persoonsgegevens zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief in de VS. Om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in artikel 3 hierboven zijn uiteengezet, kunnen we uw persoonsgegevens ook overdragen aan derden die namens ons verwerken buiten de EER. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om passende waarborgen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor WISE zijn dergelijke waarborgen het gevolg van het feit dat we direct gebonden zijn aan de naleving van de EU-wetgeving in het kader van de bescherming van persoonsgegevens. Voor derden kunnen dergelijke waarborgen het gevolg zijn van:

· Het ontvangende land met wetgeving die als gelijkwaardig aan de binnen de EER geboden bescherming kan worden beschouwd; of

· Een contractuele afspraak tussen ons en die entiteit; of

· Een goedgekeurd certificatiemechanisme, zoals het EU-VS-privacyschildbesluit dat op 12 juli 2016 door de Europese Commissie is aangenomen.

5.2. We kunnen geanonimiseerde en / of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Mocht een dergelijke overdracht plaatsvinden, dan zullen wij ervoor zorgen dat er waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen en alle rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die u mogelijk geniet onder de toepasselijke dwingende wetgeving.

6. WELKE KWALITEITSBORGINGEN ZORGEN WE?

6.1. We doen ons uiterste best om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de onder artikel 3 genoemde doeleinden te bereiken.

6.2. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zo lang als nodig is om de doeleinden genoemd in artikel 3 hierboven te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Uw intrekking van uw toestemming kan inhouden dat u onze website niet meer geheel of gedeeltelijk kunt gebruiken. We zullen uw persoonlijke gegevens de-identificeren als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden beschreven in artikel 3 hierboven, tenzij er:

· Een doorslaggevend belang van WISE of een andere derde partij om onze persoonsgegevens identificeerbaar te houden; of

· Een wettelijke of regelgevende verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat ons ervan weerhoudt ze te de-identificeren.

6.3. U begrijpt dat een essentieel aspect van onze marketinginspanningen betrekking heeft op het relevanter maken van ons marketingmateriaal. We doen dit door uw unieke profiel aan te passen op basis van relevante kenmerken zoals uiteengezet in artikel 2 van dit privacybeleid en vervolgens dit profiel te gebruiken om u te voorzien van communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere promotionele informatie over materialen en diensten die u mogelijk interesseren.

6.4. We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal, evenals per ongeluk manipulatie of vernietiging van verlies. Uw creditcardgegevens worden bijvoorbeeld beveiligd met Secure Sockets Layer (SSL) -coderingstechnologie en de toegang tot uw persoonlijke gegevens door onze medewerkers of personeel van derden is alleen op een need-to-know-basis en onder strikte vertrouwelijkheid verplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gegarandeerd.

6.5. Als u geregistreerd bent om promotionele informatie, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e-mail of andere persoonlijke communicatiekanalen van persoon tot persoon te ontvangen, kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van dergelijke promotionele informatie wijzigen door op de opt-out te klikken link in dergelijke promotionele informatie.

6.6. Als u geregistreerd bent om papieren promotionele informatie te ontvangen, zoals tijdschriften, communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van verdere promotionele informatie op papier door een verzoek in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming in overeenstemming met artikel 7.8 van dit privacybeleid .

7. WAT ZIJN UW RECHTEN?

7.1. U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt en die betrekking hebben op u. We behouden ons het recht voor om een ​​redelijke administratieve vergoeding in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om toegang die duidelijk zijn ingediend voor het veroorzaken van overlast of schade voor ons. Elk verzoek moet specificeren voor welke verwerkingsactiviteit u uw recht op toegang wilt uitoefenen en moet specificeren tot welke gegevenscategorieën u toegang wilt krijgen.

7.2. U heeft het recht op rectificatie, d.w.z. om te vragen dat alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u een verzoek tot correctie indient, moet uw verzoek vergezeld gaan van bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd.

7.3. U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

7.4. U heeft het recht om te wissen, dat wil zeggen dat uw persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwijderd als deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden uiteengezet in artikel 3 hierboven of als u uw toestemming intrekt om deze verwerken. Houd er echter rekening mee dat een verzoek tot verwijdering door ons wordt beoordeeld op basis van:

7.5. U heeft het recht op beperking in plaats van verwijdering, d.w.z. om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als:

· We controleren de juistheid van uw persoonlijke gegevens; of

· De verwerking is onrechtmatig en u bent tegen het verwijderen van uw persoonlijke gegevens; of

· U hebt uw persoonlijke gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, terwijl we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden vermeld in artikel 3 hierboven; of

· We controleren of onze legitieme belangen voorrang hebben op uw belangen als u uw recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met artikel 7.6.

7.6. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als:

· De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang onder artikel 3 hierboven; en

· U kunt bewijzen dat er in uw specifieke situatie ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die een dergelijk bezwaar rechtvaardigen; en

· Onze legitieme belangen overschrijven uw belangen niet.

Als de beoogde verwerking echter kwalificeert als direct marketing, hebt u het recht om kosteloos en zonder rechtvaardiging bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking.

7.7. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dwz om van ons in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat alle persoonlijke gegevens te ontvangen die u ons heeft verstrekt als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of een contract met u aangaan op grond van artikel 3 hierboven.

7.8. Als u een verzoek wilt indienen om een ​​of meer van de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar [email protected]. Een e-mail die vraagt ​​om een ​​recht uit te oefenen, zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens dan nodig is om uw verzoek te behandelen. Een dergelijk verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

· Duidelijk aangeven welk recht u wilt uitoefenen; en

· Vermeld duidelijk de redenen voor het uitoefenen van uw recht indien dit vereist is; en

· Uw verzoek moet gedateerd en ondertekend zijn; en

· Uw verzoek moet vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Als u het contactformulier gebruikt, kunnen we u om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs vragen.

We zullen u zo spoedig mogelijk informeren over het ontvangen van uw verzoek. Als het verzoek aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en geldig blijkt te zijn, zullen wij het zo snel als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van uw verzoek honoreren.

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar [email protected]. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, staat het u vrij om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Succesverhalen

In 2015 hebben we het Model of Admin Know-How (MAKH) -programma van WISE in ons bedrijf geïmplementeerd. Onmiddellijk verhoogden we de productie, onze levering, onze kwaliteit van service en product, onze professionaliteit, onze klanttevredenheid en onze levensvatbaarheid. Sinds die tijd hebben we elk jaar de hoogste productieniveaus ooit bereikt. WISE heeft ons in staat gesteld een steeds betere organisatie op te bouwen.

We hebben onlangs onze werknemers ondervraagd en zij zeiden: "Ik leer hier nieuwe dingen, ik ben geëvolueerd en heb meer zelfvertrouwen gekregen. Dit is een solide bedrijf met een goede organisatie en prettige collega's. ”

Sinds de implementatie van de MAKH hebben we elk jaar officiële prijzen ontvangen voor goede financiën, prijzen voor uitbreiding en handwerkslieden van het jaar.

Mijn vrouw en ik hebben het afgelopen jaar langere tijd bij het bedrijf weg kunnen zijn, maar het bedrijf deed het vorig jaar sowieso het beste ooit op omzet en solvabiliteit. Dankzij onze toegenomen solvabiliteit hebben we onze inspanningen op het gebied van filantropie zelfs meer dan ooit kunnen vergroten.

Het runnen van het bedrijf was leuker naarmate er meer organisatie binnenkomt en er uitbreiding plaatsvindt.

- David Frykman, DM TAK Stockholm

“Als je een bedrijf runt met personeel en klanten, kun je je soms verzand, moe en gefrustreerd voelen. Sinds we de basis van de Hubbard-beheertechnologie in ons bedrijf hebben gestopt, zijn we echter veel welvarender geworden met veel minder inspanning en bijna geen overstuur. Zo kunnen we ons concentreren op het leveren van geweldige service aan onze klanten en werken aan het bereiken van het doel van ons bedrijf. Het komt erop neer dat het Model of Admin Know How Programma de zorgen uit de zaken haalt en het net zo leuk en spannend maakt als de eerste dag dat we openden. ”

- John Nesbit, CEO van The Customer Factory

"Het model van Admin Know-How-tools biedt mensen een exact programma om alles te beheren, van hun statistieken en organisatiekaart tot voorwaarden en beheersschalen.

"We hebben deze tool zeer succesvol gebruikt in ons eigen bedrijf en voor zover we het Model of Admin Know-How-programma hebben geïmplementeerd, zijn we exponentieel gegroeid. Bewijs zit in de statistieken. We hebben meer dan 30x uitgebreid en we zijn nog maar net begonnen!"

- Rafferty Pendery, oprichter van Studio98

We begonnen onze vastgoedactiviteiten in 2004 met slechts twee partners.

Nu zijn we een team van 13 en hebben we onze hooggespecialiseerde productiekantoren uitgebreid tot een lokale markante hoogbouw. We zijn doorgegaan met uitbreiden en zijn nu bekend in onze stad en ontvangen regelmatig prijzen en erkenningen voor ons werk - drie bekende vakbladen hebben ons onlangs een prijs toegekend als 'beste in de industrie'.

Ons inkomen was vorig jaar het hoogst in de geschiedenis en dit jaar ligt op schema om dat zelfs te verslaan. Dit programma maakt deel uit van onze uitbreiding.

- Franz Speiler, Spieler & Seeberger Immobilien

In 1985 richtte ik mijn praktijk op, beginnend met alleen mijn vrouw en mezelf. Vandaag hebben we 52 mensen die bij ons werken - en blijven voortdurend uitbreiden en bouwen nog meer gebouwen om extra technici aan te nemen.

De technologie heeft ons geholpen brede promotiecampagnes te implementeren in onze gemeenschap, die een groot aantal nieuwe klanten heeft aangetrokken, en we zijn nu vrij bekend in de hele stad.

We zijn nu bezig om verschillende andere praktijken te kopen en zullen deze vormen tot een netwerk met hoogwaardige diensten die door onze hele stad worden geleverd.

De voordelen van WISE hebben me aanzienlijk geholpen om de kwaliteit van de administratie in onze praktijk te verbeteren en een team van leidinggevenden op te bouwen die precies weten wat ze moeten doen, wat succesvol is en wat niet.

- Dr. Thomas Röder

We hebben de voordelen van WISE gebruikt om ons enige 'man en vrouw'-bedrijf uit te breiden tot vier bedrijven, die allemaal groeien en succesvol zijn. We deden veel late nachten, veel achterstanden, veel coping en niet genoeg geld om de rekeningen te betalen. Nu we de achterstanden hebben weggenomen, is alle productie actueel en nemen de statistieken toe met volledige financiële controle. Bovendien reizen we nu ongeveer een half jaar de wereld rond en nemen we regelmatig deel aan verschillende vrijwilligersactiviteiten voor onze gemeenschap en onze kerk.

Werken zonder deze technologie is als blind lopen in een woestijn. Dankzij WISE is het "werk" nu leuk en lonend.

- M. H.

Ik begon mijn bedrijf helemaal opnieuw in 2010. Door gebruik te maken van de voordelen van mijn WISE-lidmaatschap, kon ik me een weg banen uit het niet-bestaan met de juiste toepassing van de technologie. Door gebruik te maken van de organiserende raad en statistisch management, kon ik de juiste beslissingen nemen en de succesvolle acties voor mijn bedrijf vinden.

Met al deze tools en deze gegevens heb ik mijn bedrijf opgebouwd van 1 tot nu 9 medewerkers en we zijn blijven uitbreiden - we zitten nu in een langdurige welvaartstrend.

Ik heb al deze technologie gebruikt om nu de tijd te vinden om uit te breiden en een nieuw bedrijf op te richten - de Hubbard Administrative Technology heeft me geholpen dat allemaal te bereiken.

- C.G.