Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují zpracování vašich osobních údajů s ohledem na evropské všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) organizací World Institute of Scientology Enterprises v rámci vaší návštěvy našeho webu https://www.wise.org, (dále jen: „Web“) nebo naší komunikace s vámi prostřednictvím e-mailu, telefonu a faxu.

Pokud potřebujete další informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje prostřednictvím souborů „cookie“, modulů plug-in pro sociální sítě a dalších druhů sledovacích technologií, přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie.

1. KDO JSME?

1.1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě platných zákonů o ochraně osobních údajů institucí World Institute of Scientology Enterprises, 6331 Hollywood Boulevard, Suite 701, Los Angeles, CA 90028, Spojené státy americké (dále jen: „WISE“, „my“, „nás“, „naše“). Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese [email protected]. Naším hlavním cílem je etická, zdravě prosperující civilizace.

1.2. Tam, kde se tyto Zásady ochrany soukromých údajů odvolávají na zákony nebo předpisy, jsou implicitně zahrnuty i všechny případné dodatky těchto zákonů a předpisů.

1.3. Vyhrazujeme si právo změnit nebo upravit tyto Zásady ochrany soukromých údajů z vlastní iniciativy. V takovém případě vám budou tyto změny a úpravy sděleny prostřednictvím našeho webu minimálně dva týdny předtím, než nabudou platnosti. Veškeré další používání našeho webu bude podléhat novelizovaným Zásadám ochrany soukromých údajů.

2. KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. Když použijete náš web, zpracováváme:

· Technické informace, např. informace o vašem přístroji, IP adrese, typu prohlížeče, zeměpisné poloze a operačním systému;

· Chováni na webu, např. délku vaší návštěvy, odkazy, na které kliknete, stránky, které navštívíte, a frekvenci, s jakou danou stránku navštěvujete.

2.2. Když s námi komunikujete vyplněním kontaktního formuláře na našem webu nebo prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo faxu, zpracováváme:

· Identifikační informace, které nám poskytnete, např. jméno, příjmení a jazyk;

· Kontaktní údaje, které nám poskytnete, např. vaši e-mailovou adresu, poštovní adresu, zemi, telefonní číslo a mobilní telefonní číslo;

· Obsah komunikace, např. váš požadavek nebo dotaz;

· Technické informace o komunikaci, např. s kým komunikujete na naší straně, datum a čas komunikace;

· Technické informace zajišťující, že jste skutečný člověk a nikoli robot;

· Veřejně dostupné informace o vás, např. informace veřejně dostupné ve vašem profilu sociálních médií;

· Všechny ostatní osobní údaje, které nám poskytnete.

2.3. Když se zaregistrujete na našem webu, zpracováváme:

· Identifikační informace, které jste nám poskytli, např. váš titul, jméno, příjmení, jazyk, pohlaví, profesi, typ společnosti, pro kterou pracujete, fotografie, preference a zájmy;

· Kontaktní údaje, které jste nám poskytli, například vaši e-mailovou adresu, poštovní adresu, zemi, kontinent, telefonní číslo a číslo mobilního telefonu;

· Technické informace zajišťující, že jste skutečný člověk a ne robot.

2.4. Když se přihlásíte za člena WISE, zpracováváme:

· Identifikační informace, které jste nám poskytli, např. váš titul, jméno, příjmení, pozici, jazyk, pohlaví, datum narození, preference a zájmy, fotografie;

· Kontaktní údaje, které jste nám poskytli, například vaši e-mailovou adresu, poštovní adresu, zemi, kontinent, telefonní číslo a číslo mobilního telefonu;

· Technické informace zajišťující, že jste skutečný člověk a ne robot;

· Informace týkající se vašeho podniku, např. název vašeho podniku, počet zaměstnanců, web, poštovní adresu, zemi a kontinent;

· Platební údaje, např. číslo vaší kreditní karty;

· Všechny ostatní osobní údaje, které jste nám poskytli, např. vaše komentáře, zda jste zakladatelským členem nebo ne, tištěný plánovač, vaše vzdělání a zkušenosti a vaše společenské nebo dobrovolnické organizace.

2.5. Když si zakoupíte vstupenku na sjezd WISE, zpracováváme:

· Identifikační informace, které jste nám poskytli, např. jméno a příjmení;

· Kontaktní údaje, které jste nám poskytli, například vaši e-mailovou adresu, poštovní adresu, zemi, telefonní číslo a číslo mobilního telefonu;

· Podrobnosti objednávky, např. jakou vstupenku jste si koupili a datum a čas objednávky;

· Platební údaje, například kolik jste za nákup zaplatili.

2.6. Většinu vašich osobních údajů získáváme přímo od vás, ale může se stát, že dostaneme další informace o vašich preferencích a chování na webu od partnerů, jako je Google. Pokud potřebujete další informace o osobních údajích, které tyto strany o vás zpracovávají a zpřístupňují ostatním, přečtěte si prosím jejich zásady na ochranu soukromí.

3. ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ?

3.1. V níže uvedené tabulce vysvětlujeme důvody, proč zpracováváme vaše osobní údaje a na jakém právním základě. Spoléháme se na tato právní zdůvodnění:

· Váš souhlas, ve kterém jste informování o tom, co souhlas znamená předtím, než jej dobrovolně poskytnete;

· Smlouva s vámi uzavřená za účelem plnění smlouvy nebo podniknutí kroků před uzavřením smlouvy;

· Právní závazek, který musíme dodržet;

· Náš legitimní zájem, např. trvalé zlepšování našeho webu, kanálů sociálních médií, materiálů a služeb, abychom zajistili, že máte tu nejlepší zkušenost, abychom je ochránili před zneužíváním a nelegálními aktivitami, abychom je šířili a propagovali a abychom vám je zpřístupnili, včetně sociálních a humanitárních programů Scientologické církve.

ÚČEL PRÁVNÍ ZÁKLAD
1. Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vám poskytli (personalizovaným a efektivním způsobem) materiály, služby a informace, které si vyžádáte prostřednictvím našeho webu, e-mailem, telefonem nebo faxem. Náš legitimní zájem
Smlouva s vámi
2. Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom byli schopni zpracovat vaši objednávku a poskytnout vám materiály nebo informace, které si vyžádáte, nebo které poskytujeme se službami, o které požádáte. Smlouva s vámi
3. Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vám posílali propagační informace o našich materiálech a službách, např. sdělení, akce, nabídky a letáky, e-mailem nebo jinými osobními elektronickými komunikačními kanály, pokud jste výslovně souhlasili s jejich příjmem.

Váš souhlas

 

4. Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vám zasílali propagační informace o materiálech a službách podobných těm, které jste si předtím zakoupili, nebo které jste od nás dostali, např. sdělení, akce, nabídky a letáky, e-mailem nebo jinými osobními elektronickými komunikačními kanály. Náš legitimní zájem
5. Vaše osobní údaje zpracováváme pro další marketingové účely, např. na papíru, tj. abychom vám nabídli cílené propagační informace, např. sdělení, reklamy, akce a letáky WISE a pečlivě vybraných partnerů. Náš legitimní zájem
6. V rámci zasílání propagačních informací, např. sdělení, reklam, akcí a letáků e-mailem nebo jinými osobními elektronickými komunikačními kanály, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem sběru informací k analýze našich propagačních informací, např. jaký náš obsah v těchto propagačních informacích jste si prohlíželi nebo na které odkazy v těchto propagačních informacích jste klikli (např. pomocí sledovacích technologií jako jsou webové signály v našich e-mailech). Váš souhlas
7. Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vytvořili váš jedinečný profil pro zlepšení vašich zkušeností na základě vaší lokality, informací týkajících se vašeho podnikání a úrovně vašeho členství. Váš souhlas
8. Vaše osobní údaje zpracováváme:
· pro splnění právních závazků, které musíme dodržovat, nebo
· pro splnění přiměřených požadavků odpovědných orgánů prosazujících právo a jejich zástupců a zprostředkovatelů, soudů, státních orgánů nebo agentur, včetně úřadů na ochranu údajů, nebo
· pro předání vašich osobních údajů policejním nebo justičním orgánům na základě naší vlastní iniciativy jako důkaz, nebo pokud máme oprávněné podezření, že jste spáchali nezákonný nebo trestný čin prostřednictvím našeho webu, našich kanálů sociálních médií nebo jiných komunikačních kanálů.
Zákonná povinnost
9. Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom prováděli statistické analýzy za účelem zlepšování našeho webu, propagačních informací, materiálů a služeb nebo za účelem vývoje nových materiálů a služeb. Náš legitimní zájem
10. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich legitimních zájmů nebo ochrany legitimních zájmů třetí strany v případě, že vaše používání našeho webu nebo jiných komunikačních kanálů může být považováno za:
· porušení jakýchkoli platných podmínek používání našeho webu nebo práv duševního vlastnictví nebo jiných práv našich nebo třetí strany, nebo
· nebezpečí nebo hrozbu bezpečnosti nebo integrity našeho webu, našich kanálů sociálních médií nebo jiných komunikačních kanálů nebo IT systémů našich, našich vybraných partnerů a třetích stran z důvodu virů, trojských koní, spywaru, malwaru nebo jiných forem škodlivých kódů, nebo
· jakýmkoli způsobem nenávistné, obscénní, diskriminující, rasistické, pomlouvačné, zlomyslné, ubližující nebo jiným způsobem nevhodné nebo nelegální.
Náš legitimní zájem

 

4. KOMU POSÍLÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

4.1. Spolupracujeme se třetími stranami, např.:

· Abychom vám poskytli náš web (poskytovatel hostingu); nebo

· Pro cílení našich propagačních informací (marketingová společnost); nebo

· Pro zpracování vaší objednávky (přepravní společnost, která vám doručí materiály); nebo

· Pro zpracování vaší platby (poskytovatel platebních služeb nebo agentura kontrolující úvěrové informace).

Tyto třetí strany smějí zpracovávat vaše osobní údaje pouze naším jménem a na základě našich výslovných písemných pokynů. Také zaručujeme, že všechny tyto třetí strany jsou vybírány s řádnou péčí a zavázaly se dodržovat bezpečnost a integritu vašich osobních údajů.

4.2. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s Church of Scientology International a dalšími národními, regionálními nebo místními organizacemi scientologické církve, jako jsou místní kostely, mise, sociální a humanitární programy, kanceláře členství WISE nebo konzultanti managementu podle Hubbarda. Osobní údaje a vaše kontaktní informace, které nám poskytnete, sdílíme například s konzultantem managementu podle Hubbarda, pokud jste nás o to požádali prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Zajistíme však, aby všechny scientologické organizace s řádnou péči zabezpečily, aby zpracování vašich osobních údajů bylo v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromých údajů.

4.3. Můžeme být ze zákona povinni sdílet vaše osobní údaje s kompetentními zástupci nebo zprostředkovateli orgánů prosazujících právo, soudy, vládními orgány nebo agenturami, včetně kompetentních úřadů na ochranu údajů, abychom dodrželi zákonné povinnosti uvedené v článku 3 výše.

4.4. Vaše osobní údaje nezasíláme v identifikovatelné podobě žádné jiné třetí straně než těm, které jsou uvedeny v článcích 4.1, 4.2 a 4.3 bez vašeho výslovného souhlasu. Anonymizované údaje však můžeme zaslat dalším organizacím, které je mohou použít pro zlepšování materiálů a služeb i pro přizpůsobení marketingu, zobrazení a prodeje těchto materiálů a služeb.

5. KDE ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

5.1. Vaše osobní údaje zpracováváme uvnitř Evropského hospodářského prostoru (EHP) i mimo něj, včetně USA. Abychom vaše osobní údaje zpracovali pro účely uvedené v článku 3 výše, můžeme je také převádět třetím stranám, které je naším jménem zpracovávají mimo EHP. Každý subjekt mimo EHP, který zpracovává vaše osobní údaje, je povinen dodržovat adekvátní ochranná opatření týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pro WISE jsou tato ochranná opatření výsledkem skutečnosti, že jsme přímo povinni dodržovat zákony EU v kontextu ochrany osobních údajů. Pro třetí strany mohou tato ochranná opatření vycházet z těchto skutečností:

· Země příjemce má zákony, které mohou být považovány za ekvivalentní ochranným opatřením nabízením v EHP; nebo

· Smluvní ujednání mezi námi a tímto subjektem; nebo

· Schválený certifikační mechanismus, např. rozhodnutí o štítu soukromí mezi EU a USA (EU-US Privacy Shield) přijaté Evropskou komisí dne 12. července 2016.

5.2. Anonymizované a/nebo agregované údaje můžeme převádět organizacím mimo EHP. Pokud k takovému převodu dojde, zajistíme, aby byla přijata bezpečnostní opatření zajišťující bezpečnost a integritu vašich údajů a všech práv ve vztahu k vašim osobním údajům, která můžete mít podle platného zákona.

6. JAKÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODRŽUJEME?

6.1. Snažíme se zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné k dosažení účelů uvedených v článku 3 výše.

6.2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze tak dlouho, jak je to nutné k dosažení účelů uvedených v článku 3 výše, nebo dokud neodvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Odvolání souhlasu se zpracováním může vést k tomu, že nebudete moci používat náš web nebo jeho část. Vaše osobní údaje deidentifikujeme, jakmile je už nebudeme potřebovat k účelům uvedeným v článku 3 výše, pokud se nejedná o:

· Primární WISE nebo jiné třetí strany nemají primární zájem na tom, aby vaše osobní údaje byly identifikovatelné; nebo

· Právní nebo regulační povinnost nebo soudní či správní příkaz, který nám zabraňuje v jejich deidentifikaci.

6.3. Rozumíte, že základním aspektem našich marketingových aktivit je snaha, aby naše marketingové materiály byly pro vás co nejrelevantnější. Děláme to tak, že uzpůsobujeme váš jedinečný profil na základě relevantních charakteristik uvedených v článku 2 těchto Zásad ochrany soukromých údajů a tento profil poté používáme k tomu, abychom vám zasílali komunikaci, propagaci, nabídky, letáky a další propagační informace o materiálech a službách, které by vás mohly zajímat.

6.4. Přijmeme vhodná technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje uchovali v bezpečí před neoprávněným přístupem nebo krádeží, případně náhodnou ztrátou, neoprávněným zásahem nebo zničením. Například informace o vaší kreditní kartě jsou zajištěny pomocí šifrovací technologie Secure Sockets Layer (SSL) a přístup k vašim osobním údajům našimi zaměstnanci nebo zaměstnanci třetích stran bude poskytován pouze podle potřeby a bude podléhat přísným požadavkům na zachování důvěrnosti. Rozumíte však tomu, že bezpečnost a zabezpečení jsou závazky, na jejichž dodržení vynakládáme veškeré úsilí, které však nikdy nemohou být stoprocentně zaručeny.

6.5. Pokud jste se zaregistrovali pro zasílání propagačních informací, např. sdělení, reklam, akcí a letáků e-mailem nebo jinými osobními elektronickými komunikačními kanály, můžete své preference ohledně zasílání těchto propagačních informací změnit kliknutím na odkaz výslovného nesouhlasu, který je obsažen v těchto propagačních informacích.

6.6. Pokud jste se zaregistrovali k zasílání papírových propagačních informací, např. časopisů, sdělení, reklam, akcí a letáků, můžete namítat proti dalšímu zasílání papírových propagačních informací předložením žádosti našemu pracovníkovi pro ochranu údajů podle článku 7.8 těchto Zásad na ochranu soukromých údajů.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

7.1. Máte právo vyžádat si přístup ke všem osobním údajům, které zpracováváme, a které se vás týkají. Vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený administrativní poplatek za vícečetné žádosti o přístup, které jsou zjevně předloženy s cílem nás obtěžovat nebo poškodit. Každá žádost musí konkrétně uvést, vůči které aktivitě zpracování si přejete uplatnit své právo na přístup, a musí specifikovat kategorie údajů, ke kterým chcete získat přístup.

7.2. Máte právo na opravu, to znamená, že můžete požádat, aby všechny osobní údaje, které se vás týkají a které jsou nepřesné, byly zdarma opraveny. Pokud předložíte žádost o opravu, musí k této žádosti být přiložen důkaz nesprávné povahy údajů, jejichž opravu požadujete.

7.3. Máte právo vzít zpět svůj dříve poskytnutý souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

7.4. Máte právo na výmaz, tj. můžete požádat, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly odstraněny, pokud již nejsou dále potřebné pro účely uvedené v článku 3 výše nebo pokud vezmete zpět svůj souhlas s jejich zpracováním. Musíte však mít na paměti, že žádost o výmaz vyhodnotíme ve vztahu k:

· Našim zájmům a zájmům třetích stran, které mohou převažovat nad vašimi zájmy; nebo

· Právním nebo regulačním závazkům či soudním nebo správním příkazům, které mohou být v rozporu s jejich odstraněním.

7.5. Máte právo na omezení namísto odstranění, tj. můžete požádat, abychom zpracování vašich osobních údajů omezili, pokud:

· Ověřujeme přesnost vašich osobních údajů; nebo

· Zpracování je nezákonné a vy nesouhlasíte s odstraněním vašich osobních údajů; nebo

· Požadujete své osobní údaje, abyste zřídili, uplatnili nebo obhájili právní nárok, když my vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely uvedené v článku 3 výše; nebo

· Ověřujeme, zda naše legitimní zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy, pokud uplatníte své právo namítat podle článku 7.6.

7.6. Máte právo namítat proti zpracování vašich osobních údajů, pokud:

· Zpracování je založeno na našich legitimních zájmech podle článku 3 výše; a

· Jste schopni prokázat, že s vaší situací jsou spjaty závažné a oprávněné důvody, které vaše namítání vysvětlují; a

· Naše legitimní zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy.

Pokud se však zamýšlené zpracování kvalifikuje jako přímý marketing, máte právo namítat proti takovému zpracování zdarma a bez odůvodnění.

7.7. Máte právo na přenositelnost údajů, tj. dostat od nás ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu všechny osobní údaje, které jste nám poskytli, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě s vámi podle článku 3 výše.

7.8. Pokud si přejete předložit žádost o uplatnění jednoho nebo více výše uvedených práv, můžete kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu údajů odesláním e-mailu na adresu [email protected]. E-mail požadující uplatnění práva nebude vykládán jako souhlas se zpracováním vašich osobních údajů nad rámec toho, co je vyžadováno pro zpracování vaší žádosti. Tato žádost musí splňovat následující podmínky:

· Musí jasně uvádět, které právo chcete uplatnit; a

· Musí jasně uvádět důvody pro uplatnění vašeho práva, pokud jsou vyžadovány; a

· Vaše žádost musí být podepsána a opatřena datem; a

· K vaší žádosti musí být přiložena digitálně oskenovaná kopie vašeho platného průkazu totožnosti prokazujícího vaši totožnost. Pokud použijete kontaktní formulář, můžeme vás požádat o podepsané potvrzení a důkaz totožnosti.

Budeme vás urychleně informovat o obdržení vaší žádosti. Pokud vaše žádost bude splňovat výše uvedené podmínky a prokáže se jako platná, vyhovíme jí co nejdříve to bude přiměřeně možné, a nejpozději do třiceti (30) dní po jejím obdržení.

V případě jakýchkoli stížností ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů se můžete vždy obrátit na našeho pracovníka pro ochranu údajů zasláním e-mailu na adresu [email protected]. Pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí, můžete podat žádost ke kompetentnímu orgánu pro ochranu údajů.

Chci ve své firmě používat Hubbardovu administrativní technologii. Co mám dělat?

Odpověď je jasná:

Získejte oprávnění používat Hubbardovu administrativní technologii ve svém podnikání tím, že se stanete součástí celosvětově rostoucí síly stejně smýšlejících obchodních profesionálů využívajících technologii prosperity.

Připojte se k členství pro rostoucí podniky.

Připojte se k WISE.

Příběhy úspěchu

V roce 2015 jsme v naší společnosti zavedli program Model of Admin Know-How (MAKH - model administrativního know-how) od WISE. Okamžitě se zvýšila výroba, dodávky, kvalita služeb a produktů, naše profesionalita, spokojenost zákazníků a naše životaschopnost. Od té doby jsme každý rok dosahovali nejvyšší úrovně produkce. WISE nám umožnila vybudovat stále se zlepšující organizaci.

Nedávno jsme u našich zaměstnanců provedli průzkum a zde je, co uváděli: „Zde se učím nové věci, rozvíjím se a zvyšuje se moje sebevědomí. Toto je solidní společnost s dobrou organizací a příjemnými kolegy.“

Od zavedení MAKH jsme každý rok obdrželi oficiální ocenění za dobré finance, ocenění za rozšiřování a ocenění pro řemeslníky roku.

Společně s mojí ženou jsme vloni mohli být delší dobu mimo společnost, ale společnost i tak dosáhla nejvyššího obratu a platební schopnosti. Díky naší zvýšené platební schopnosti jsme také byli schopni, ještě více než kdykoli předtím, zvýšit naše úsilí v oblasti filantropie.

Řízení podniku bylo zajímavější s tím, jak se zlepšovala organizace a docházelo k rozvoji.

- David Frykman, DM TAK Stockholm

„Vedení firmy se zaměstnanci a klienty může někdy způsobit, že se cítíte ztrápení, unavení a frustrovaní. Od uvedení základních principů Hubbardovy administrativní technologie do naší společnosti jsme však s vynaložením mnohem menšího úsilí lépe prosperovali a to téměř bez negativních výkyvů. To nám umožnilo soustředit se na poskytování skvělých služeb našim klientům a usilovat o dosažení účelu našeho podnikání. Pointa je, že Model of Admin Know How (MAKH) odstraňuje z podnikání starosti a dělá ho tak zábavným a vzrušujícím, jako v první den, kdy jsme otevřeli.“

- John Nesbit, generální ředitel zákaznické továrny

„Nástroje administrativního modelu know-how (Model of Admin Know-How) poskytují lidem přesný program pro komplexní vedení statistik, organizační schéma, podmínky a administrativní stupnice.

„Tento nástroj používáme s úspěchem ve vlastní společnosti a to do té míry, že poté, co jsme Model of Admin Know-How (model administrativního know-how) implementovali, došlo k exponenciálnímu růstu. Důkazem jsou statistiky. Rozšířili jsme se na více než třicetinásobek a to teprve začínáme!“

- Rafferty Pendery, zakladatel Studio98

Naše podnikání v oblasti realit jsme zahájili v roce 2004 jen se dvěma partnery.

V současné době je nás v týmu 13 a z našich vysoce specializovaných výrobních kanceláří jsme udělali místní ikony. Dále jsme se rozšiřovali a nyní jsme v našem městě dobře známí a pravidelně dostáváme ocenění a uznání za naši práci - tři známé průmyslové časopisy nám nedávno udělily ocenění „nejlepší v oboru“.

Náš příjem v loňském roce byl nejvyšší v historii a letos to vypadá, že bude ještě vyšší. Tento program je součástí naší expanze.

- Franz Speiler, Spieler & Seeberger Immobilien

V roce 1985 jsem společně jen s mojí ženou otevřel svou praxi. Dnes s námi spolupracuje 52 lidí - a pokračujeme v neustálém rozšiřování a stavíme další prostory, abychom mohli přijmout další technické síly.

Tato technologie nám pomohla realizovat rozsáhlé propagační kampaně v naší komunitě, které přilákaly velké množství nových klientů, a nyní jsme velmi dobře známí po celém městě.

Nyní pracujeme na odkoupení několika dalších praxí, ze kterých vytvoříme síť vysoce kvalitních služeb dostupných po celém městě.

Výhody WISE mi výrazně pomohly zlepšit kvalitu administrativy v naší praxi a vybudovat tým vedoucích pracovníků, kteří přesně vědí, co dělat, co je úspěšné a co ne.

- Dr. Thomas Röder

Výhody WISE jsme využili k tomu, abychom naši jednu malou rodinnou firmu rozšířili na současné čtyři firmy - všechny rostoucí a úspěšné společnosti. Dříve jsme často dělali přesčasy dlouho do noci, měli jsme spoustu restů, často jsme to nezvládali a měli jsme málo prostředku na placení účtů. Nyní jsme všechny resty odstranili, veškerá produkce je aktuální a statistiky se zvyšují s plnou finanční kontrolou. Kromě toho v současnosti zhruba polovinu roku cestujeme po světě a pravidelně se účastníme několika dobrovolnických aktivit pro naši komunitu a naši církev.

Práce bez této technologie byla jako chůze slepce na poušti. Díky WISE je „práce“ teď zábavná a obohacující.

- M. H.

Svůj podnik jsem v roce 2010 vybudoval z ničeho. Využitím výhod mého členství WISE jsem se, díky správnému používání technologie, dokázal vypracovat a začít jako podnik existovat. Pomocí organizačního schématu a statistického managementu jsem byl schopen učinit správná rozhodnutí a definovat úspěšné kroky pro mé podnikání.

Se všemi těmito nástroji a těmito údaji jsem vybudoval svou společnost od 1 k současným 9 zaměstnancům a dále rozšiřujeme - nyní jsme v dlouhodobém úspěšném trendu.

Pomocí této technologie jsem nyní našel čas na rozšíření a vytvoření další nové společnosti - toho všeho mi pomohla dosáhnout Hubbardova administrativní technologie.

- C. G.