Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger regulerer behandlingen af dine personlige data på grundlag af den europæiske almindelige databeskyttelsesforordning (GDPR) af World Institute of Scientology Enterprises som en del af dit besøg på vores websted https://www.wise.org, (i det følgende : ”Websted”), eller din kommunikation med os via e-mail, telefon og fax.

Hvis du ønsker mere information om, hvordan vi behandler personlige data via cookies, sociale plugins og andre typer sporingsteknologi, henvises du til vores Politik om cookies.

1. HVEM ER VI?

1.1. Dine personlige oplysninger behandles på grundlag af gældende databeskyttelseslovgivning af World Institute of Scientology Enterprises, 6331 Hollywood Boulevard, Suite 701, Los Angeles, CA 90028, USA (i det følgende: ”WISE”, ”vi”, ”os”, ”vores”). Du kan kontakte os via e-mail på [email protected]. Vores ultimative mål er en etisk, fornuftig og velstående civilisation.

1.2. Hvor der henvises i denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger til love eller forskrifter, er mulige ændringer af disse love eller forskrifter implicit inkluderet.

1.3. Vi forbeholder os ret til at ændre og tilpasse denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger efter eget initiativ. I dette tilfælde vil disse ændringer og tilpasninger blive kommunikeret til dig via vores websted mindst to uger før disse ændringer og tilpasninger bliver gældende. Enhver yderligere brug af vores websted er underlagt den ændrede Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

2. HVILKE AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER BEHANDLER VI?

2.1. Når du bruger vores websted, behandler vi:

· Tekniske oplysninger, såsom oplysninger om din enhed, IP-adresse, browsertype, geografisk placering og operativsystem;

· Browseadfærd, såsom længden på dit besøg, de links, du klikker på, de sider, du besøger, og hyppigheden, som du besøger en side.

2.2. Når du kommunikerer med os ved at udfylde en kontaktformular på vores websted, eller via e-mail, telefon eller fax, behandler vi:

· Identitetsoplysninger som du giver os, såsom dit fornavn, efternavn og sprog;

· Kontaktoplysninger som du giver os, såsom din e-mailadresse, postadresse, land, telefonnummer og mobiltelefonnummer;

· Indholdet af kommunikationen, såsom din anmodning eller spørgsmål;

· Teknisk information om kommunikationen, såsom med hvem du kommunikerer i vores ende, dato og tidspunkt for kommunikationen;

· Teknisk information for at sikre os, at du er en rigtig person og ikke en robot;

· Offentligt tilgængelige oplysninger om dig, såsom information offentligt tilgængelig på din sociale medieprofil;

· Eventuelle andre personlige data, du giver os.

2.3. Når du registrerer dig på vores websted, behandler vi:

· Identitetsoplysninger du giver os, såsom din titel, fornavn, efternavn, sprog, køn, erhverv, den (type) virksomhed, du arbejder for, fotografier, præferencer og interesser;

· Kontaktoplysninger du giver os, såsom din e-mailadresse, postadresse, land, kontinentale zone, telefonnummer og mobiltelefonnummer;

· Teknisk information for at sikre os, at du er en rigtig person og ikke en robot.

2.4. Når du ansøger om at blive et WISE-medlem, behandler vi:

· Identitetsoplysninger du giver os, såsom din titel, fornavn, efternavn, placering, sprog, køn, fødselsdato, præferencer og interesser, fotografier;

· Kontaktoplysninger du giver os, såsom din e-mailadresse, postadresse, land, kontinentale zone, telefonnummer og mobiltelefonnummer;

· Teknisk information for at sikre os, at du er en rigtig person og ikke en robot;

· Oplysninger relateret til din virksomhed, såsom din virksomheds navn, antal ansatte, websted, postadresse, land og kontinentale zone;

· Betalingsoplysninger, såsom dit kreditkortnummer;

· Alle andre personlige data, du giver os, såsom dine kommentarer, uanset om du er et chartermedlem, en hardkopi-planner, din uddannelse og erfaring og dine sociale eller frivillige organisationer.

2.5. Når du køber en billet til en WISE-konvention, behandler vi:

· Identitetsoplysninger du giver os, såsom dit fornavn og efternavn;

· Kontaktoplysninger du giver os, såsom din e-mailadresse, postadresse, land, telefonnummer og mobiltelefonnummer;

· Bestillingsoplysninger, såsom den billet, du har købt, eller dato og tidspunkt for ordren;

· Betalingsoplysninger, såsom det beløb, du betalte for dit køb.

2.6. Vi modtager de fleste af dine personlige data direkte fra dig, men det kan ske, at vi modtager yderligere oplysninger om dine præferencer og browseadfærd fra partnere som Google. Hvis du har brug for mere information om de personlige data, disse parter behandler om dig og stiller til rådighed for andre, beder vi dig om at konsultere deres respektive politikker om beskyttelse af personlige oplysninger.

3. FOR HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE PERSONLIGE DATA, OG HVAD ER DET RETSLIGE GRUNDLAG FOR DETTE?

3.1. I nedenstående tabel forklarer vi de formål, efter hvilke vi behandler dine personlige data, og på grundlag af hvilket retsgrundlag vi gør det. Vi beror på følgende retsgrundlag:

· Dit samtykke, hvor du bliver informeret om, hvad dette samtykke betyder, før du frit giver dit samtykke;

· En kontrakt med dig for at udføre denne kontrakt eller for at tage skridt inden vi indgår i en kontrakt med dig;

· En juridisk forpligtelse som vi skal overholde;

· Vores legitime interesse, såsom kontinuerlige forbedringer af vores websted, sociale mediekanaler, materialer og tjenester for at sikre, at du har den bedst mulige oplevelse, for at beskytte dem mod misbrug og ulovlig aktivitet, for at sprede og promover dem og gøre dem tilgængelige for dig, herunder Scientologi kirkens sociale forbedrings- og humanitære programmer.

FORMÅL RETSGRUNDLAG
1. Vi behandler dine personlige data for at give dig, på en personlig og effektiv måde,  de materialer, tjenester eller oplysninger, du anmoder om via vores websted, e-mail, telefon eller fax.

Vores legitime interesse

En kontrakt med dig

2. Vi behandler dine personlige data for at kunne behandle din ordre og være i stand til at levere til dig de materialer eller oplysninger, du anmoder om, eller for at give dig de tjenester, du anmoder om. En kontrakt med dig
3. Vi behandler dine personlige data for at sende dig salgsfremmende information for vores materialer og tjenester, såsom kommunikation, reklame, tilbud og nyhedsbreve, via e-mail eller andre person-til-person elektroniske kommunikationskanaler, hvis du eksplicit samtykker i at modtage sådanne salgsfremmende oplysninger.

Dit samtykke

 

4. Vi behandler dine personlige data for at sende dig salgsfremmende oplysninger for materialer eller tjenester, der ligner dem, du tidligere har købt eller modtaget fra os, såsom kommunikation, reklame, tilbud og nyhedsbreve, via e-mail eller anden person-til-person elektroniske kommunikationskanaler. Vores legitime interesse
5. Vi behandler dine personlige data for andre markedsføringsformål, f.eks. på papir, dvs. for at give dig målrettede salgsfremmende oplysninger, såsom kommunikation, reklame, tilbud og nyhedsbreve fra WISE og omhyggeligt udvalgte partnere. Vores legitime interesse
6. Inden for rammerne af at sende dig salgsfremmende information, såsom kommunikation, reklame, tilbud og nyhedsbreve, via e-mail eller andre elektroniske kommunikationskanaler fra person-til-person, behandler vi dine personlige data for at indsamle information for at analysere vores salgsfremmende information, såsom hvilket af vores indhold i de salgsfremmende oplysninger, du har set, eller på hvilke links i de salgsfremmende oplysninger, du har klikket (f.eks. via sporingsteknologier som web-beacons i vores e-mails). Dit samtykke
7. Vi behandler dine personlige data for at oprette en unik profil af dig for at forbedre din oplevelse baseret på din placering, oplysningerne relateret til din virksomhed og dit medlemsniveau. Dit samtykke
8. Vi behandler dine personlige data:
· for at overholde juridiske forpligtelser som vi er nødt til at overholde, eller
· for at imødekomme enhver rimelig anmodning fra kompetente retshåndhævelsesagenter eller repræsentanter, retslige myndigheder, statslige agenturer eller organer, herunder kompetente databeskyttelsesmyndigheder, eller
· for at overføre dine personlige data til politiet eller retsmyndighederne på vores eget initiativ som bevis, eller hvis vi har berettigede mistanker om en ulovlig handling eller forbrydelse begået af dig gennem din brug af vores websted, vores sociale mediekanaler eller andre kommunikationskanaler.
En juridisk forpligtelse
9. Vi behandler dine personlige data for at udføre statistiske analyser for at være i stand til at forbedre vores websted, salgsfremmende information, materiale og tjenester eller for at udvikle nyt materiale og tjenester. Vores legitime interesse
10. Vi behandler dine personlige data for at bevare vores legitime interesser eller for at bevare en tredjeparts legitime interesser i tilfælde af, at din brug af vores websted eller andre kommunikationskanaler kan betragtes som:
· en krænkelse af eventuelle relevante betingelser for brug af vores websted eller de intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre af vores eller en tredjeparts rettigheder, eller
· en fare eller trussel mod sikkerheden eller integriteten af vores websted, vores sociale mediekanaler eller andre kommunikationskanaler eller nogen af vores, vores udvalgte partnere eller en tredjeparts it-systemer på grund af vira, trojanske heste, spyware, malware eller andet form for ondsindet kode, eller
· på nogen måde hadefuld, uanstændig, diskriminerende, racistisk, bagvaskende, spydig, sårende eller på anden måde upassende eller ulovlig.
Vores legitime interesse

4. TIL HVEM SENDER VI DINE PERSONLIGE DATA?

4.1. Vi er afhængige af tredjeparter til, for eksempel:

· At give dig vores websted (såsom en hostingudbyder); eller

· At målrette vores salgsfremmende information (f.eks. et marketingfirma); eller

· At behandle din ordre (f.eks. et transportfirma, der leverer materialerne) eller

· For at behandle din betaling (f.eks. en udbyder af betalingstjenester eller et kreditkontrolagentur).

Disse tredjeparter har kun tilladelse til at behandle dine personlige data på vores vegne og efter vores udtrykkelige skriftlige instruks. Vi garanterer også, at alle disse tredjeparter vælges med omhu og er forpligtet til at overholde sikkerheden og integriteten af dine personlige data.

4.2. Vi deler muligvis dine personlige data med Den Internationale Scientologi Kirke og andre nationale, regionale eller lokale organisationer i Scientologi kirken, såsom lokale kirker, missioner, sociale forbedrings- og humanitære programmer, WISE-medlemskontorer eller Hubbard management konsulenter. For eksempel deler vi de personlige data, du giver os, og dine kontaktoplysninger med en Hubbard management konsulent, hvis du anmoder herom via vores kontaktformular. Vi vil dog sikre, at alle Scientologi organisationer tager behørigt omhu, at al behandling af dine personlige data er i overensstemmelse med det, der er beskrevet i denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

4.3. Vi kan være juridisk forpligtet til at dele dine personlige data med kompetente retshåndhævelsesagenter eller repræsentanter, retslige myndigheder, statslige agenturer eller organer, herunder kompetente databeskyttelsesmyndigheder, for at overholde en juridisk forpligtelse som beskrevet i artikel 3 ovenfor.

4.4. Vi sender ikke dine personlige data på en identificerbar måde til nogen anden tredjepart end dem der er nævnt i artikel 4.1, 4.2 og 4.3 uden dit udtrykkelige samtykke hertil. Vi kan dog sende anonymiserede data til andre organisationer, der muligvis bruger disse data til forbedring af materialer og tjenester samt til at skræddersy markedsføring, visning og salg af disse materialer og tjenester.

5. HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONLIGE DATA?

5.1. Vi behandler dine personlige data både inden for og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), inklusive i USA. For at behandle dine personlige data til de formål, der er beskrevet i artikel 3 ovenfor, kan vi også overføre dine personlige data til tredjepart, der behandler på vores vegne uden for EØS. Hver enhed uden for EØS, der behandler dine personlige data, er forpligtet til at overholde passende sikkerhedsforhold med hensyn til behandlingen af dine personlige data. For WISE er sådanne garantier resultatet af, at vi er direkte bundet af overholdelse af EU-lovgivningen i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger. For tredjeparter kan sådanne garantier være konsekvensen af:

· Modtagerlandet har lovgivning, der kan betragtes som ækvivalent med den beskyttelse, der tilbydes inden for EØS; eller

· En kontraktmæssig aftale mellem os og den enhed; eller

· En godkendt certificeringsmekanisme, såsom EU-USA’s privatlivsbeskyttelsesafgørelse vedtaget af Europa-Kommissionen den 12. juli 2016.

5.2. Vi overfører muligvis anonyme og/eller aggregerede data til organisationer uden for EØS. Såfremt en sådan overførsel finder sted, vil vi sikre, at der er beskyttelsesforanstaltninger for at sikre sikkerheden og integriteten af dine data og alle rettigheder med hensyn til dine personlige data, du måtte nyde i henhold til gældende obligatorisk lov.

6. HVILKE KVALITETSFORSIKRINGER OVERHOLDER VI?

6.1. Vi gør vores yderste for kun at behandle de personlige data, der er nødvendige for at nå de formål, der er anført under artikel 3 ovenfor.

6.2. Dine personlige oplysninger behandles kun så længe som nødvendigt for at nå de formål, der er anført i artikel 3 ovenfor eller indtil det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke til behandling af dem tilbage. Dit tilbagetrækning af samtykket kan betyde, at du ikke længere kan bruge hele eller dele af vores websted. Vi de-identificerer dine personlige data, når de ikke længere er nødvendige til de formål, der er beskrevet i artikel 3 ovenfor, medmindre der er:

· En altoverskyggende interesse fra WISE eller enhver anden tredjepart om at holde vores personlige data identificerbare; eller

· En juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse eller en retslig eller administrativ ordre, der forhindrer os i at de-identificere dem..

6.3. Du forstår, at et væsentligt aspekt af vores marketingindsats vedrører at gøre vores markedsføringsmateriale mere relevant for dig. Vi gør dette ved at tilpasse din unikke profil baseret på relevante egenskaber som beskrevet i artikel 2 i denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og derefter bruge denne profil til at give dig kommunikation, kampagner, tilbud, nyhedsbreve og anden salgsfremmende information om materialer og tjenester, der kan interessere dig.

6.4. Vi vil tage passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang eller tyveri samt utilsigtet manipulation eller ødelæggelse. F.eks. er dine kreditkortoplysninger sikret ved hjælp af SSL-krypteringsteknologi (Secure Sockets Layer), og vores medarbejderes eller tredjepersoners adgang til dine personlige data vil kun være på et behov-for-at-vide grundlag og være underlagt streng fortrolighedsforpligtelser. Du forstår dog, at sikkerhed og tryghed er bestræbelser, som aldrig kan garanteres helt.

6.5. Hvis du er registreret til at modtage salgsfremmende oplysninger, såsom kommunikation, reklame, tilbud og nyhedsbreve, via e-mail eller andre elektroniske kommunikationskanaler fra person-til-person, kan du ændre dine præferencer for at modtage sådanne salgsoplysninger ved at klikke på opt-out linket leveret i sådanne salgsfremmende oplysninger.

6.6. Hvis du er registreret til at modtage salgsfremmende information på papir, såsom magasiner, kommunikation, kampagner, tilbud og nyhedsbreve, kan du gøre indsigelse mod at modtage yderligere salgsfremmende oplysninger på papir ved at indsende en anmodning til vores databeskyttelsesansvarlig i overensstemmelse med artikel 7.8 i denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

7. HVAD ER DINE RETTIGHEDER?

7.1. Du har retten til at anmode om adgang til alle personlige data behandlet af os, der vedrører dig. Vi forbeholder os ret til at opkræve et rimeligt administrativt gebyr for flere efterfølgende anmodninger om adgang, der klart indsendes for at forårsage gener eller skade for os. Hver anmodning skal angive, hvilken behandlingsaktivitet du ønsker at udøve din ret til adgang til og skal specificere hvilke datakategorier du ønsker at få adgang til.

7.2. Du har retten til rettelse, dvs. at bede om, at personlige oplysninger, der vedrører dig, som er unøjagtige, rettes gratis. Hvis du indsender en anmodning om korrektion, skal din anmodning ledsages af bevis for, at de data, som korrektionen anmodes om, er fejlagtige.

7.3. Du har ret til at trække dit tidligere givne samtykke tilbage for behandling af dine personlige data.

7.4. Du har ret til sletning, dvs. at anmode om, at personoplysninger, der vedrører dig, slettes, hvis disse data ikke længere er påkrævet i lyset af de formål, der er beskrevet i artikel 3 ovenfor, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage til behandling af dem. Du skal dog huske, at en anmodning om sletning vil blive evalueret af os mod:

· Vores og en tredjeparts interesser, der kan tilsidesætte dine interesser; eller

· Juridiske eller forskriftsmæssige forpligtelser eller administrative eller retslige kendelser, der kan modsige en sådan sletning.

7.5. Du har retten til begrænsning i stedet for sletning, dvs. at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige data, hvis:

· Vi verificerer nøjagtigheden af dine personlige data; eller

· Behandlingen er ulovlig, og du er imod sletning af dine personlige data; eller

· Du kræver dine personlige data for at oprette, udøve eller forsvare et juridisk krav, mens vi ikke længere har brug for dine personlige data til de formål, der er anført i artikel 3 ovenfor; eller

· Vi verificerer, om vores legitime interesser tilsidesætter dine interesser, hvis du udøver din ret til at gøre indsigelse i overensstemmelse med artikel 7.6.

7.6. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvis:

· Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i henhold til artikel 3 ovenfor; og

· Du er i stand til at bevise, at der er alvorlige og berettigede grunde, der er forbundet med din særlige situation, der berettiger en sådan indsigelse; og

· Vores legitime interesser ikke tilsidesætter dine interesser.

Hvis den påtænkte behandling imidlertid kvalificeres som direkte markedsføring, har du ret til at gøre indsigelse mod sådan behandling gratis og uden begrundelse.

 

7.7. Du har retten til dataportabilitet, dvs. at modtage fra os i et struktureret, ofte brugt og maskinlæsbart format alle personlige data, du har givet os, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt med dig i henhold til artikel 3 ovenfor.

7.8. Hvis du ønsker at indsende en anmodning om at udøve en eller flere af de ovenfor nævnte rettigheder, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlig ved at sende en e-mail til [email protected]. En e-mail, der anmoder om at udøve en ret, vil ikke blive fortolket som samtykke til behandlingen af dine personlige data ud over, hvad der kræves til håndtering af din anmodning. En sådan anmodning skal opfylde følgende betingelser:

· Angiv klart, hvilken ret du ønsker at udøve; og

· Angiv klart grundene til at udøve din ret, hvis en sådan er påkrævet; og

· Din anmodning skal dateres og underskrives; og

· Din anmodning skal ledsages af en digitalt scannet kopi af dit gyldige identitetskort, der beviser din identitet. Hvis du bruger kontaktformularen, kan vi bede dig om din underskrevne bekræftelse og identitetsbevis.

Vi vil straks informere dig om at have modtaget din anmodning. Hvis anmodningen opfylder ovennævnte betingelser og viser sig at være gyldig, overholder vi den så hurtigt som med rimelighed muligt og senest tredive (30) dage efter at have modtaget din anmodning.

Hvis du har nogen klager over behandlingen af dine personlige data af os, kan du altid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved at sende en e-mail til [email protected]. Hvis du forbliver utilfreds med vores svar, er du fri til at indgive en klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed.

Succeshistorier

I 2015 implementerede vi Model of Admin Know-How (MAKH)-programmet fra WISE i vores virksomhed. Umiddelbart øgede vi produktionen, vores levering, vores service- og produktkvalitet, vores professionalisme, vores kundetilfredshed og vores levedygtighed. Lige siden den tid har vi ramt de højeste produktionsniveauer nogensinde hvert år. WISE har gjort det muligt for os at opbygge en bedre og bedre organisation.

Vi har for nylig spurgt vores medarbejdere i en undersøgelse, og de sagde: ”Jeg lærer nye ting her, jeg har udviklet mig og er blevet mere selvsikker på mig selv. Dette er en stabil virksomhed med god organisation og behagelige kolleger.”

Siden implementeringen af MAKH har vi modtaget officielle priser hvert år for god økonomi, priser for udvidelse og for årets håndværkere.

Min kone og jeg har været i stand til at være væk fra virksomheden i længere perioder i det forløbne år, men virksomheden klarede sig alligevel bedst nogensinde med hensyn til omsætning og solvens sidste år. Vi har også været i stand til at øge vores filantropiske bestræbelser endnu mere end nogensinde før på grund af vores øgede solvens.

Det er sjovere at drive forretning, når virksomheden bliver mere organiseret og bliver større og større.

– David Frykman, DM TAK Stockholm

"At drive en forretning med personale og klienter kan undertiden få dig til at føle som om du sidder fast og er træt og frustreret. Men siden vi begyndte at bruge de grundlæggende elementer i Hubbard administrative teknologi i vores virksomhed, er vi blevet mere velstående med langt mindre indsats og næsten ingen forstyrrelser. Det giver os mulighed for at fokusere på at levere god service til vores kunder og arbejde på at nå formålet med vores forretning. Hovedpunktet er, at Model of Admin Know How-programmet tager bekymringen ud af det at drive en forretning og gør det ligeså sjovt og spændende som det var den første dag, vi åbnede."

– John Nesbit, direktør i The Customer Factory

"Værktøjerne i Model of Admin Know-How giver folk et nøjagtigt program til at styre alt lige fra deres statistikker og organisationstavle til tilstande og adminskalaer."

”Vi har brugt dette værktøj med stor succes i vores egen virksomhed, og i den grad vi implementerede Model of Admin Know-How-programmet er vi vokset eksponentielt. Beviset er i statistikkerne. Vi har udvidet mere end 30X, og vi er kun lige begyndt!"

– Rafferty Pendery, grundlægger af Studio98

Vi startede vores ejendomsforretning i 2004 med kun to partnere.

Nu er vi et team på 13 personer og har udvidet vores højt specialiserede produktionskontorer til et lokalt højhus. Vi har fortsat med at udvide og er nu velkendte i vores by og modtager regelmæssigt priser og anerkendelser for vores arbejde - tre velkendte industrimagasiner, gav os en pris for "bedst i branchen" for nyligt.

Vores indkomst sidste år var den største vi nogensinde har haft, og dette år er vi på vej til også at slå dette. Dette program er en vigtig brig is vores udvidelse.

– Franz Speiler, Spieler & Seeberger Immobilien

I 1985 grundlagde jeg min praksis, der startede med bare min kone og mig selv. I dag har vi 52 medarbejdere og fortsætter med blive større og udvider vores lokaler så vi har plads til flere teknikere.

Teknologien har hjulpet os med at implementere brede reklamekampagner i vores samfund, som har tiltrukket et stort antal nye kunder, og vi er nu ganske velkendte i hele byen.

Vi arbejder nu med at købe flere andre praksisser og vi vil forme dem til et netværk med tjenester af høj kvalitet, der kan leveres i hele vores by.

Fordelene ved WISE har hjulpet mig markant med at forbedre kvaliteten af administrationen i vores praksis og opbygge et team af ledere, der ved nøjagtigt, hvad de skal gøre, hvad der er succesfuldt og hvad der ikke er det.

– Dr. Thomas Röder

Vi har brugt fordelene fra WISE til at gøre vores "mand og kone"-firma til nu fire virksomheder - der alle vokser og er succesfulde. Vi plejede at have masser af sene nætter, masser af forsinkede ordrer, en masse ekstraarbejde og ikke nok penge til at betale regningerne. Nu har vi elimineret alle backlogs, produktionen følger med ordrene, og statistikkerne går op og vi har fuld økonomisk kontrol. Dertil kommer, at vi nu rejser verden rundt i cirka halvdelen af året og deltager regelmæssigt i flere frivillige aktiviteter for vores samfund og vores kirke.

At arbejde uden denne teknologi ville være som at være blind og gå i en ørken. Takket være WISE er ”arbejdet” nu sjovt og givende.

– M. H.

Jeg startede min virksomhed fra ingenting i 2010. Ved at bruge fordelene ved mit WISE-medlemskab var jeg i stand til at arbejde mig ud af denne tilstand af ikke-eksistens med den rigtige anvendelse af teknologien. Ved at bruge organisationstavlen og administration baseret på statistik, var jeg i stand til at tage de rigtige beslutninger og finde de vellykkede handlinger for min virksomhed.

Med alle disse værktøjer og disse data har jeg opbygget mit firma fra 1 til nu 9 ansatte, og vi er fortsat med at blive større - vi er nu i en langvarig tilstand af overflod.

Jeg har brugt al denne teknologi til nu at finde tiden til at udvide og oprette et nyt firma. Hubbard administrative teknologi hjalp mig med at klare alt dette.

– C.G.