Predpis o ochrane súkromia

Tento predpis o ochrane súkromia upravuje spracovanie vašich osobných údajov na základe európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) Svetovým inštitútom scientologických podnikov v rámci vašej návštevy našej webovej stránky https://www.wise.org, (ďalej len „webová stránka“) alebo vašej komunikácie s nami prostredníctvom emailu, telefónu a faxu.

Ak chcete získať viac informácií o tom, ako spracúvame osobné údaje prostredníctvom súborov cookies, doplnkov pre sociálne siete a iných typov sledovacej technológie, láskavo vás upozorňujeme na náš predpis o cookies.

1. KTO SME?

1.1. Vaše osobné údaje spracúva na základe platných právnych predpisov o ochrane údajov Svetový inštitút scientologických podnikov, 6331 Hollywood Boulevard, Suite 701, Los Angeles, CA 90028, Spojené štáty americké (ďalej len: „WISE“, „my“, „nás“, „náš“). Môžete nás kontaktovať emailom na adrese [email protected]. Naším konečným cieľom je etická, zdravá a prosperujúca civilizácia.

1.2. Ak sa v tomto predpise o ochrane súkromia odkazuje na zákony alebo predpisy, sú do nich implicitne zahrnuté možné úpravy týchto zákonov alebo predpisov.

1.3. Vyhradzujeme si právo zmeniť a prispôsobiť tento predpis o ochrane súkromia z vlastnej iniciatívy. V takom prípade sa tieto zmeny a úpravy oznámia prostredníctvom našej webovej stránky najmenej dva týždne predtým, ako sa tieto zmeny a úpravy začnú uplatňovať. Akékoľvek ďalšie použitie našej webovej stránky bude podliehať upravenému predpisu o ochrane súkromia.

2. KTORÉ Z VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACUJEME?

2.1. Keď použijete našu webovú stránku, spracujeme:

· Technické informácie, ako napríklad informácie týkajúce sa vášho zariadenia, adresy IP, typu prehliadača, geografickej polohy a operačného systému,

· Správanie pri prehliadaní, ako napríklad dĺžka vašej návštevy, odkazy, na ktoré kliknete, stránky, ktoré navštívite, a frekvencia, s akou stránku navštevujete.

2.2. Keď s nami komunikujete vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke alebo prostredníctvom emailu, telefónu alebo faxu, spracujeme:

· Informácie o totožnosti, ktoré nám poskytnete, ako napríklad vaše meno, priezvisko a jazyk,

· Kontaktné informácie, ktoré nám poskytnete, ako napríklad vašu emailovú adresu, poštovú adresu, krajinu, telefónne číslo a číslo mobilného telefónu,

· Obsah komunikácie, ako napríklad vašu žiadosť alebo otázku,

· Technické informácie o komunikácii, ako napríklad s kým komunikujete na našom konci, dátum a čas komunikácie,

· Technické informácie na zaistenie, že ste skutočná osoba a nie robot,

· Verejne dostupné informácie o vás, napríklad informácie verejne dostupné vo vašom profile v sociálnych médiách,

· Akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

2.3. Keď sa zaregistrujete na našej webovej stránke, spracujeme:

· Informácie o totožnosti, ktoré nám poskytnete, ako napríklad titul, krstné meno, priezvisko, jazyk, pohlavie, povolanie, (druh) spoločnosti, pre ktorú pracujete, fotografie, preferencie a záujmy,

· Kontaktné informácie, ktoré nám poskytnete, ako napríklad vašu emailovú adresu, poštovú adresu, krajinu, kontinentálnu oblasť, telefónne číslo a číslo mobilného telefónu,

· Technické informácie na zaistenie, že ste skutočná osoba a nie robot.

2.4. Keď podáte žiadosť o členstvo vo WISE, spracujeme:

· Informácie o totožnosti, ktoré nám poskytnete, ako napríklad titul, krstné meno, priezvisko, funkciu, jazyk, pohlavie, dátum narodenia, preferencie a záujmy, fotografie,

· Kontaktné informácie, ktoré nám poskytnete nám, ako napríklad vašu emailovú adresu, poštovú adresu, krajinu, kontinentálnu oblasť, telefónne číslo a číslo mobilného telefónu,

· Technické informácie na zaistenie, že ste skutočná osoba a nie robot,

· Informácie týkajúce sa vášho podniku, ako napríklad názov vašej firmy, počet zamestnancov, webová stránka, poštová adresa, krajina a kontinentálna oblasť,

· Platobné informácie, ako napríklad číslo vašej kreditnej karty,

· Akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako napríklad vaše pripomienky, či ste alebo nie ste zakladajúcim členom, plánovačom tlačenej formy, svoje vzdelanie a skúsenosti a sociálne alebo dobrovoľnícke organizácie.

2.5. Keď sú kúpite lístok na zjazd WISE, spracujeme:

· Informácie o totožnosti, ktoré nám poskytnete, ako napríklad vaše krstné meno a priezvisko,

· Kontaktné informácie, ktoré nám poskytnete, ako napríklad vašu emailovú adresu, poštovú adresu, krajinu, telefónne číslo a číslo mobilného telefónu,

· Informácie o objednávke, ako napríklad zakúpený lístok alebo dátum a čas objednávky,

· Platobné informácie, ako napríklad sumu, ktorú ste zaplatili za nákup.

2.6. Väčšinu vašich osobných údajov dostávame priamo od vás, ale môže sa stať, že od partnerov, ako napríklad Google, dostaneme ďalšie informácie o vašich preferenciách a správaní pri prehliadaní. Ak potrebujete viac informácií o osobných údajoch, ktoré o vás tieto strany spracúvajú a ktoré sú sprístupnené druhým, prosíme vás, aby ste si prečítali ich príslušné predpisy o ochrane súkromia.

3. ZA AKÝMI ÚČELMI SPRACUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?

3.1. V tabuľke nižšie sú vysvetlené účely, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje a na akom právnom základe to robíme. Spoliehame sa na tieto právne základy:

· Váš súhlas, v ktorom ste informovaní o význame tohto súhlasu predtým, než slobodne vyjadríte svoj súhlas,

· Zmluva s vami, za účelom splnenia tejto zmluvy alebo za účelom prijatia krokov pred uzavretím zmluvy s vami,

· Právna povinnosť, ktorú musíme splniť,

· Náš legitímny záujem, ako napríklad neustále zlepšovanie našej webovej stránky, kanály sociálnych médií, materiály a služby s cieľom zabezpečiť, aby ste mali čo najlepšie skúsenosti, chrániť ich pred zneužitím a nezákonnou činnosťou, šíriť ich a propagovať a sprístupňovať pre vás vrátane programov sociálneho vylepšenia a humanitárnych programov scientologickej cirkvi.

ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD
1. Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vám poskytli personalizovaným a efektívnym spôsobom materiály, služby alebo informácie, o ktoré požiadate prostredníctvom našej webovej stránky, emailom, telefonicky alebo faxom.

Náš legitímny záujem
Zmluva s vami

2. Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme mohli spracovať vašu objednávku  a mohli vám doručiť požadované materiály alebo informácie alebo vám poskytnúť požadované služby. Zmluva s vami
3. Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vám poslali propagačné informácie o našich materiáloch a službách, ako napríklad komunikácie, propagačné akcie, ponuky a informačné letáky, prostredníctvom emailu alebo iných elektronických komunikačných kanálov medzi ľuďmi, ak ste výslovne súhlasili s prijímaním takýchto propagačných informácií.

Váš súhlas

 

4. Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vám poslali propagačné informácie o našich materiáloch a službách, ktoré ste si predtým u nás kúpili alebo od nás dostali, ako napríklad komunikácie, propagačné akcie, ponuky a informačné letáky, prostredníctvom emailu alebo iných elektronických komunikačných kanálov medzi ľuďmi. Náš legitímny záujem
5. Vaše osobné údaje spracúvame na ďalšie marketingové účely, ako napríklad na papieri, t. j. aby sme vám mohli poskytnúť cielené propagačné informácie, ako napríklad komunikácie, propagačné akcie, ponuky a informačné letáky WISE a starostlivo vybraných partnerov. Náš legitímny záujem
6. V rámci odosielania propagačných informácií, ako sú komunikácia, propagácia, ponuky a informačné letáky, prostredníctvom emailu alebo iných elektronických komunikačných kanálov, spracúvame vaše osobné údaje na zhromažďovanie informácií na analýzu našich propagačných informácií, ako napríklad na ktorý obsah v týchto propagačných informáciách ste sa dostali alebo na ktoré odkazy v týchto propagačných informáciách ste klikli (napríklad prostredníctvom sledovacích technológií ako sú sledovacie pixle v našich emailoch). Váš súhlas
7. Vaše osobné údaje spracúvame na vytvorenie vášho jedinečného profilu  na vylepšenie vašich skúseností na základe vašej polohy, informácií týkajúcich sa vašej firmy a úrovne vášho členstva. Váš súhlas
8.

Vaše osobné údaje spracúvame:
· na naplnenie právnej povinnosti, ktorú musíme splniť, alebo
· na naplnenie akejkoľvek odôvodnenej žiadosti od agentov alebo zástupcov kompetentných orgánov činných v trestnom konaní, súdnych orgánov, vládnych úradov alebo orgánov, vrátane príslušných úradov na ochranu údajov alebo, alebo
· na prenos vašich osobných údajov polícii alebo súdnym orgánom z vlastnej iniciatívy ako dôkaz alebo ak máme oprávnené podozrenie na protiprávny čin alebo zločin, ktorého sa dopustíte prostredníctvom vášho použitia našej webovej stránky, našich sociálnych médií alebo iných komunikačných kanálov.

Právna povinnosť
9. Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vykonali štatistické analýzy, aby sme mohli vylepšiť našu webovú stránku, propagačné informácie, materiály a služby alebo vyvíjať nové materiály a služby. Náš legitímny záujem
10.

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme ochránili naše legitímne záujmy alebo aby sme ochránili legitímne záujmy tretej strany v prípade, že vaše použitie našej webovej stránky alebo iných komunikačných kanálov možno považovať za:
· porušenie akýchkoľvek platných podmienok používania našej webovej stránky alebo práv duševného vlastníctva alebo akýchkoľvek iných práv našich alebo tretej strany, alebo
· nebezpečenstvo alebo ohrozenie bezpečnosti alebo integrity našej webovej stránky, našich sociálnych médií alebo iných komunikačných kanálov alebo ktoréhokoľvek z našich IT systémov, IT systémov našich vybraných partnerov alebo tretích strán v dôsledku vírusov, trójskych koní, spajvéru, malvéru alebo akejkoľvek inej formy škodlivého kódu, alebo
· akýkoľvek spôsobom nenávistné, obscénne, diskriminačné, rasistické, urážlivé, zlomyseľné, škodlivé alebo inak nevhodné alebo nezákonné.

Náš legitímny záujem

 

4. KOMU POSIELAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

4.1. Spoliehame sa na tretie strany, aby napríklad:

· poskytli vám našu webovú stránku (ako napríklad poskytovateľ hostingu), alebo

· zacielili naše propagačné informácie (ako napríklad marketingová spoločnosť), alebo

· spracovali vašu objednávku (ako napríklad dopravná spoločnosť, ktorá vám doručí materiály), alebo

· spracovali vašu platbu (napríklad poskytovateľ platobných služieb alebo agentúra na kontrolu úveru).

Tieto tretie strany môžu spracúvať vaše osobné údaje len v našom mene a na základe nášho výslovného písomného pokynu. Zaručujeme tiež, že všetky tieto tretie strany sú vybrané s náležitou starostlivosťou a sú odhodlané dodržiavať bezpečnosť a integritu vašich osobných údajov.

4.2. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s medzinárodnou scientologickou cirkvou a ďalšími národnými, regionálnymi alebo miestnymi organizáciami scientologickej cirkvi, ako sú miestne kostoly, misie, programy sociálneho zlepšenia a humanitárne programy, členské úrady WISE alebo poradcovia v oblasti Hubbardovho riadenia. Napríklad osobné údaje, ktoré nám poskytnete, a vaše kontaktné údaje zdieľame s poradcom v oblasti Hubbardovho riadenia, ak o to požiadate prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Zaistíme však, aby všetky scientologické organizácie venovali náležitú pozornosť tomu, aby bolo akékoľvek spracovanie vašich osobných údajov v súlade s tým, čo je stanovené v tomto predpise o ochrane súkromia.

4.3. Môžeme byť zo zákona povinní zdieľať vaše osobné údaje s príslušnými agentmi alebo zástupcami orgánov činných v trestnom konaní, súdnych orgánov, vládnych agentúr alebo orgánov, vrátane príslušných orgánov na ochranu údajov, aby sme splnili zákonnú povinnosť ustanovenú v článku 3 vyššie.

4.4. Vaše osobné údaje neposielame identifikovateľným spôsobom žiadnej tretej strane, ktorá nie je uvedená v článkoch 4.1, 4.2 a 4.3 bez vášho výslovného súhlasu. Môžeme však poslať anonymizované údaje iným organizáciám, ktoré ich môžu použiť na zlepšenie materiálov a služieb, ako aj na prispôsobenie marketingu, zobrazovania a predaja týchto materiálov a služieb.

5. KDE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

5.1. Vaše osobné údaje spracúvame v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) aj mimo neho, a to aj v USA. S cieľom spracovať vaše osobné údaje na účely uvedené v článku 3 vyššie môžeme vaše osobné údaje preniesť aj tretím stranám, ktoré ich spracúvajú v našom mene mimo EHP. Každý subjekt mimo EHP, ktorý spracúva vaše osobné údaje, bude povinný dodržiavať primerané záruky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov. Pokiaľ ide o WISE, takéto záruky vyplývajú zo skutočnosti, že sme priamo viazaní dodržiavaním právnych predpisov EÚ v súvislosti s ochranou osobných údajov. Pre tretie strany môžu byť takéto záruky dôsledkom nasledujúcich situácií:

· Prijímajúca krajina má zavedené právne predpisy, ktoré sa môžu považovať za rovnocenné s ochranou poskytovanou v rámci EHP, alebo

· Zmluvná dohoda medzi nami a týmto subjektom, alebo

· Schválený certifikačný mechanizmus, napríklad rozhodnutie o ochrane súkromia medzi EÚ a USA prijaté Európskou komisiou dňa 12. júla 2016.

5.2. Anonymizované alebo súhrnné údaje môžeme prenášať do organizácií mimo EHP. Ak dôjde k takémuto prenosu, zaistíme, aby existovali záruky na zaistenie bezpečnosti a integrity vašich údajov a všetky práva týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré by ste mohli mať podľa platných záväzných právnych predpisov.

6. AKÉ ZÁRUKY KVALITY PLNÍME?

6.1. Snažíme sa spracovávať len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 3 vyššie.

6.2. Vaše osobné údaje sa spracúvajú len dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 3 vyššie alebo dovtedy, kým neodvoláte súhlas s ich spracovaním. Vaše odvolanie súhlasu môže znamenať, že už nemôžete používať celú alebo časť našej webovej stránky. Vaše osobné údaje deidentifikujeme, keď už nebudú potrebné na účely uvedené v článku 3 vyššie, pokiaľ neexistuje:

· Prevažujúci záujem WISE alebo akejkoľvek inej tretej strany o identifikáciu našich osobných údajov, alebo

· Právna alebo regulačná povinnosť alebo súdny alebo správny príkaz, ktorý nám bráni v ich deidentifikácii.

6.3. Rozumiete, že základný aspekt nášho marketingového úsilia sa týka toho, aby boli naše marketingové materiály pre vás relevantnejšie. Robíme to tak, že váš jedinečný profil upravíme na základe relevantných charakteristík uvedených v článku 2 tohto predpisu o ochrane súkromia a potom tento profil použijeme na poskytovanie komunikácií, propagačných akcií, ponúk, informačných letákov a ďalších propagačných informácií o materiáloch a službách, ktoré vás môžu zaujímať.

6.4. Prijmeme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili pred neoprávneným prístupom alebo krádežou, ako aj pred náhodnou stratou, poškodením alebo zničením. Napríklad informácie o vašej kreditnej karte sú zabezpečené pomocou technológie šifrovania Secure Sockets Layer (SSL) a naši členovia alebo pracovníci tretích strán budú mať prístup k vašim osobným údajom len v prípade, že majú potrebu ich poznať, a budú podliehať prísnej povinnosti mlčanlivosti. Chápete však, že bezpečnosť a ochrana sú povinnosti, na ktoré sa síce vynakladá maximálne úsilie, no nikdy ich nemožno zaručiť.

6.5. Ak ste zaregistrovaní na prijímanie propagačných informácií ako sú komunikácie, propagačné akcie, ponuky a informačné letáky, prostredníctvom emailu alebo iných elektronických komunikačných kanálov medzi ľuďmi, môžete zmeniť svoje preferencie na prijímanie takýchto propagačných informácií kliknutím na odkaz na odhlásenie uvedený v týchto propagačných informáciách.

6.6. Ak ste zaregistrovaní na prijímanie propagačných informácií v papierovej forme, ako sú časopisy, oznámenia, propagačné akcie, ponuky a informačné letáky, môžete namietať proti prijímaniu ďalších propagačných informácií v papierovej forme podaním žiadosti nášmu pracovníkovi na ochranu údajov v súlade s článkom 7.8 tohto predpisu o ochrane súkromia.

7. AKÉ MÁTE PRÁVA?

7.1. Máte právo požiadať o prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré sme spracovali, ktoré sa týkajú vás. Vyhradzujeme si právo účtovať primeraný administratívny poplatok za viacnásobné následné žiadosti o prístup, ktoré sú jasne podané s cieľom spôsobiť nám nepríjemnosti alebo ujmu. Každá žiadosť musí uvádzať, pre ktorú spracovateľskú činnosť chcete uplatniť svoje právo na prístup, a musí uvádzať, do ktorých kategórií údajov chcete získať prístup.

7.2. Máte právo na opravu, t. j. požiadať, aby všetky osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a sú nepresné, boli bezplatne opravené. Ak podáte žiadosť o opravu, musí byť k vašej žiadosti priložený dôkaz o chybnej povahe údajov, pre ktoré sa požaduje oprava.

7.3. Máte právo odvolať predtým udelený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

7.4. Máte právo na vymazanie, t. j. požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak tieto údaje už nie sú potrebné z hľadiska účelov uvedených v článku 3 vyššie alebo ak odvoláte súhlas s ich spracovaním. Musíte však pamätať, že žiadosť o vymazanie posúdime oproti:

· Našim záujmom a záujmom tretích strán, ktoré môžu prevážiť vaše záujmy, alebo

· Právnym alebo regulačným povinnostiam alebo správnym alebo súdnym príkazom, ktoré môžu byť v rozpore s takýmto vymazaním.

7.5. Máte právo na obmedzenie namiesto vymazania, t. j. požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

· Overujeme správnosť vašich osobných údajov, alebo

· Spracovanie je nezákonné a namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, alebo

· Vyžadujete, aby vaše osobné údaje preukázali, uplatnili alebo obhajovali právny nárok, zatiaľ čo my už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely uvedené v článku 3 vyššie, alebo

· Overujeme, či naše legitímne záujmy majú prednosť pred vašimi záujmami, ak uplatníte svoje právo namietať v súlade s článkom 7.6.

7.6. Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ak:

· Spracovanie je založené na našom legitímnom záujme podľa článku 3 vyššie, a

· Môžete preukázať, že existujú závažné a opodstatnené dôvody spojené s vašou konkrétnou situáciou, ktoré oprávňujú takúto námietku, a

· Naše legitímne záujmy neprevažujú vaše záujmy.

Ak sa však zamýšľané spracovanie kvalifikuje ako priamy marketing, máte právo proti takémuto spracovaniu namietať bezplatne a bez odôvodnenia.

7.7. Máte právo na prenosnosť údajov, t. j. získať od nás v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, ak je spracovanie založené na vašom súhlase alebo zmluve s vami podľa článku 3 vyššie.

7.8. Ak chcete  podať žiadosť o uplatnenie jedného alebo viac práv uvedených vyššie, môžete sa obrátiť na nášho pracovníka na ochranu údajov zaslaním emailu na adresu [email protected]. Email požadujúci uplatnenie práva sa nebude vykladať ako súhlas so spracovaním vašich osobných údajov nad rámec toho, čo je potrebné na vybavenie vašej žiadosti. Takáto žiadosť by mala spĺňať nasledujúce podmienky:

· Jasne uvádzať, ktoré právo chcete uplatniť, a

· Jasne uvádzať dôvody uplatnenia svojho práva, ak je to vyžadované, a

· Vaša žiadosť musí mať dátum a byť podpísaná, a

· K vašej žiadosti musí byť priložená digitálne naskenovaná kópia platného preukazu totožnosti dokazujúceho vašu totožnosť. Ak použijete kontaktný formulár, môžeme vás požiadať o podpísané potvrdenie a dôkaz totožnosti.

O prijatí žiadosti vás budeme okamžite informovať. Ak žiadosť spĺňa vyššie uvedené podmienky a preukáže sa ako platná, splníme ju podľa možnosti čo najskôr, najneskôr však do tridsiatich (30) dní od prijatia vašej žiadosti.

Ak máte akékoľvek sťažnosti týkajúce sa nášho spracovania vašich osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na nášho pracovníka na ochranu údajov zaslaním emailu na adresu [email protected]. Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, môžete podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu údajov.

Chcem vo svojom podniku použiť Hubbardovu administratívnu technológiu. Čo mám robiť?

Odpoveď je jasná:

Získajte povolenie na použitie Hubbardovej administratívnej technológie vo vašom podniku tak, že sa stanete súčasťou celosvetovej rastúcej sily rovnako zmýšľajúcich profesionálov používajúcich technológiu prosperity.

Staňte sa členom na rozšírenie podnikania.

Pridajte sa k WISE.

Úspešné príbehy

V roku 2015 sme zaviedli program modelu administratívneho know-how (MAKH) z WISE v našej spoločnosti. Okamžite sme zvýšili produkciu, našu dodávku, našu kvalitu služieb a produktov, náš profesionalizmus, spokojnosť našich zákazníkov a našu životaschopnosť. Od tých čias dosahujeme najvyššie úrovne produktivity každý rok. WISE nám umožnila vybudovať lepšiu a lepšiu organizáciu.

Nedávno sme urobili prieskum medzi zamestnancami a tí povedali: „Naučil som sa tu nové veci, zdokonalil som sa a mám väčšiu sebadôveru. Toto je solídna spoločnosť s dobrou organizáciou a príjemnými kolegami.“

Od zavedenia MAKH každý rok získavame oficiálne ceny za dobré financie, ceny za rozširovanie a za remeselníkov roka.

Spolu s manželkou sme mohli byť mimo spoločnosti na dlhšie obdobia za posledný rok, no spoločnosť aj tak zaznamenala doteraz najvyšší obrat a solventnosť za posledný rok. Taktiež sme mohli zvýšiť naše filantropické snahy viac než kedy predtým vďaka našej zvýšenej solventnosti.

Vedenie podniku je väčšia zábava, keď sa zvyšuje organizácia a dochádza k rozširovaniu.

– David Frykman, DM TAK Štokholm

„Vedenie podniku s pracovníkmi a klientmi niekedy môže vo vás zanechať pocit brzdenia, únavy a frustrácie. No odkedy som do našej spoločnosti zaviedol základy Hubbardovej administratívnej technológie, sme oveľa úspešnejší s oveľa menším úsilím a takmer žiadnymi problémami. To nám umožňuje sústrediť sa na dodávanie skvelej služby našim klientom a pracovať na dosahovaní cieľa nášho podniku. Podstatné je, že program modelu administratívneho know-how odstraňuje z podniku starosti a prináša zábavu a nadšenie tak, ako v prvý deň otvorenia podniku.“

– John Nesbit, generálny riaditeľ The Customer Factory

„Nástroj modelu administratívneho know-how dáva ľuďom presný program na riadenie všetkého od štatistiky cez organizačnú tabuľu, po podmienky a administratívne stupnice.

„V našej spoločnosti používame tento nástroj veľmi úspešne, a tam, kde sme zaviedli program modelu administratívneho know-how, sme zaznamenali exponencionálny rast. Dôkaz je v štatistike. Rozšírili sme sa 30-násobne a to ešte len začíname!

– Rafferty Pendery, zakladateľ Studio98

V roku 2004 sme si založili realitnú spoločnosť len s dvomi partnermi.

Teraz máme tím 13 ľudí a naše vysoko špecializované produkčné kancelárie sme presunuli do miestnej známej výškovej budovy. Pokračujeme v rozširovaní, teraz sme v našom meste známi a pravidelne dostávame ocenenia a uznania za našu prácu – tri známe odborné časopisy nám nedávno každý udelili cenu „najlepší v priemysle“.

Naše príjmy vlani boli najvyššie v histórii a tohto roku sme na ceste, že aj toto prekonáme. Tento program je súčasťou nášho rozširovania.

– Franz Speiler, Spieler & Seeberger Immobilien

V roku 1985 som si založil prax len spolu s manželkou. Dnes pre nás pracuje 52 ľudí – a neustále pokračujeme v rozširovaní a dokonca budujeme ďalšie priestory, aby sme mohli prijať ďalších technikov.

Technológia nám pomohla zaviesť rozsiahle propagačné kampane v našej komunite, ktoré prilákali veľké množstvo nových klientov, a teraz sme pomerne dobre známi po celom meste.

Teraz pracujeme na kúpe niekoľkých ďalších praxí a vytvoríme z nich sieť s vysoko kvalitnými službami, ktoré budú dodávané po celom meste.

Výhody z WISE mi pomohli výrazne zlepšiť kvalitu riadenia našej praxe a vybudovať tímy výkonných pracovníkov, ktorí presne vedia, čo robiť, čo je a čo nie je úspešné.

– Dr. Thomas Röder

Využili sme výhody WISE na rast nášho jedného „rodinného“ podniku na teraz už štyri spoločnosti – všetky rastúce a úspešné. Kedysi sme hodne pracovali do noci, práca sa kopila, veľa sme riešili a nemali sme dosť peňazí na platenie účtov. Teraz sme všetko dohonili, celá výroba beží načas a štatistiky sa zvyšujú za plnej finančnej kontroly. Okrem toho teraz približne polovicu roka cestujeme po svete a pravidelne sa zúčastňujeme viacerých dobrovoľníckych aktivít pre našu komunitu a našu cirkev.

Práca bez tejto technológie by bola ako kráčanie v púšti naslepo. Vďaka WISE je teraz „práca“ zábavná a prospešná.

– M. H.

Začal som podnikať od nuly v roku 2010. Pomocou výhod členstva vo WISE sa mi podarilo vybŕdnuť z neexistencie správnym uplatnením technológie. Pomocou organizačnej tabule a štatistického riadenia som bol schopný urobiť správne rozhodnutia a nájsť úspešné kroky pre môj podnik.

So všetkými týmito nástrojmi a týmito údajmi som rozšíril moju spoločnosť z 1 na 9 pracovníkov a stále sa rozširujeme – teraz zaznamenávame dlhodobý trend blahobytu.

Všetku túto technológiu som používal na to, aby som si teraz našiel čas na rozšírenie a vytvorenie ďalšej novej spoločnosti – Hubbardova administratívna technológia mi to všetko pomohla dosiahnuť.

– C.G.