PŘIPOJTE SE K WISE

Členství pro každého, kdo používá
Hubbardovu® administrativní technologii
v současném podnikání

 

DALŠÍ INFORMACE

Často kladené otázky

Co je WISE?

Společnost WISE, založená v roce 1979, je nezisková mezinárodní členská asociace se sídlem v Los Angeles, se 13 kontinentálními a regionálními kancelářemi.

WISE sdružuje stejně smýšlející podnikatele, kreativní profesionály, majitele podniků, vedoucí pracovníky a vedoucí představitele ze všech koutů Země, kteří všichni mají jedno společné: používají ve svých podnicích Hubbardovu administrativní technologii k budování lepších, produktivnějších, etických a komunitně zaměřených podniků – přinášejí do svých průmyslových odvětví a regionů zdravý rozum a prosperitu.

Členové WISE dnes působí ve více než 131 zemích.

Co je cílem WISE?

Cílem WISE je etická, zdravě prosperující civilizace.

Prostřednictvím naší práce vracíme podnikání hodnoty a etické standardy, na nichž bylo založeno: poctivost, integritu, řemeslo, odměny za produktivitu a závazek k prosperitě celých komunit a národů.

Jaké jsou účely WISE?

WISE byla založena s následujícími firemními účely:

„Sjednotit všechny organizace jakéhokoli druhu, které používají pro zlepšení a ke komerčním účelům administrativní zásady L. Ron Hubbarda.“

„Autorizovat použití materiálů chráněných autorskými právy, aby se neměnily, nepoškodily ani se nestaly nepoužitelnými.“

Co WISE dělá?

WISE rozšiřuje administrativní díla renomovaného autora a filozofa L. Rona Hubbarda pro použití v organizačních, profesionálních i privátních sektorech.

Tento soubor znalostí, který je produktem více než třiceti let výzkumu, testování a kodifikace, je celosvětově nejkomplexnějším systémem managementu a představuje první skutečnou technologii managementu.

Proč bych měl být členem WISE - a jaké jsou mé výhody?

Výhoda číslo jedna členství WISE je to, že vám poskytuje oprávnění používat Hubbardovu administrativní technologii ve vaší firmě nebo podniku.

To je nejcennější výhoda ze všech.

Vzhledem k síle a prokázané účinnosti administrativní technologie při standardním použití – v tomhle obchodu získáte více, než za kolik jste zaplatili.

Existují nějaké další výhody?

Samozřejmě! Mezi další výhody patří:

Být součástí celosvětové rostoucí skupiny stejně smýšlejících obchodních profesionálů, kteří světu nabízí lepší řád, etiku a produktivitu.

Členství WISE vám také poskytuje program Model of Admin Know-How™ (model administrativního know-how) spolu s kontrolními seznamy, brožurami a nástroji pro management, které vám ve vaší společnosti nebo vaší profesi pomohou při uvádění Hubbardovy administrativní technologie do provozu.

A co online zdroje a nástroje?

Je jich spousta! S vaším členstvím:

1) Dostanete bezplatné neomezené předplatné do online časopisu Prosperity včetně článků dvakrát měsíčně na adrese www.Prosperity.net

2) Máte bezplatný neomezený přístup na online platformu BattlePlanner na adrese www.ProsperityPlanner.net, která vám pomůže naplánovat a předvídat svůj den, týden i život. Zahrnuje přístup k online referenčním nástrojům pro management, takže máte přístup ke svým referencím bez ohledu na to, kde se nacházíte.

3) Také dostanete na požádání tištěnou verzi Prosperity Planner (Plánování prosperity) – plánovače, který vám pomůže naplánovat svůj den, týden i život. Zahrnuje denní a týdenní kontrolní seznamy prosperity a kompletní sto stránkovou referenční sekci nástrojů pro management s rozložitelnými grafy – ideální pro předvedení a představení technologie kolegům. Noste ji všude s sebou. Doručíme k vaším dveřím, dvakrát ročně.

4) Máte neomezený bezplatný přístup do online adresáře WISE na adrese https://wise.directory, kde se můžete spojit se členy WISE na celém světě a stáhnout si všechny své stáhnutelné výhody. Naším cílem je pomoci vám rozšířit svou efektivitu a vliv – a změnit náš svět.

5) Když se jako člen WISE přihlásíte k odběru online systému managementu Model of Admin Know-How™ (model administrativního know-how) na adrese www.MAKH.org, získáte tak exkluzivní obsah a funkce.

6) Máte ještě více členských slev WISE při nákupu nebo objednání některého z online digitálních nástrojů managementu, dostupných na adrese www.MasterTech.com

„Nejsou to sny, které člověka zklamou.
To, co ho zklame, je nedostatek potřebného know-how, jak
převést tyto sny do reality.“

 

—L. Ron Hubbard

ÚROVNĚ ČLENSTVÍ:

Roční platební plán:

Měsíční platební plán:

INDIVIDUÁLNÍ ČLENSTVÍ

/rok

Platební plán
není k dispozici

OBECNÉ ČLENSTVÍ

/rok

/měsíc

FIREMNÍ ČLENSTVÍ

/rok

/měsíc

PODNIKOVÉ ČLENSTVÍ

/rok

/měsíc

VÝHODY ČLENSTVÍ

Pouze pro jednotlivce
Není určeno pro majitele firem
Pro majitele podniků s 1 až 5 zaměstnanci Pro majitele podniků s 6 až 20 zaměstnanci Pro majitele podniků s 21 nebo více zaměstnanci
Oprávnění používat Hubbardovu administrativní technologii ve vaší společnosti nebo ve vašem podnikání
Prosperity Planner™ na www.ProsperityPlanner.net Zahrnuje 100 stránek Nástrojů managementu, odkazů a Kontrolní seznamy prosperity

Pouze online

Online a tištěná kopie na vyžádání
2x ročně

Online a tištěná kopie na vyžádání
2x ročně až pro 3 zaměstnance

Online a tištěná kopie na vyžádání
2x ročně až pro 9 zaměstnance

Slevy a přístup do online platformy www.MAKH.org Model of Admin Know-How™ (model administrativního know-how)
Služby pro doporučení zásad
Online adresář WISE na www.wise.directory
Online časopis Prosperity na www.Prosperity.net
Kodex člena WISE, informační bulletiny Prosperity a Citáty týdne z Hubbardovy administrativní technologie
Brožury Hubbardovy administrativní technologie