PŘIPOJTE SE K WISE

Členství pro každého, kdo používá
Hubbardovu® administrativní technologii
v současném podnikání

 

DALŠÍ INFORMACE

Často kladené otázky

Co je WISE?

Společnost WISE, založená v roce 1979, je nezisková mezinárodní členská asociace se sídlem v Los Angeles, se 13 kontinentálními a regionálními kancelářemi.

WISE sdružuje stejně smýšlející podnikatele, kreativní profesionály, majitele podniků, vedoucí pracovníky a vedoucí představitele ze všech koutů Země, kteří všichni mají jedno společné: používají ve svých podnicích Hubbardovu administrativní technologii k budování lepších, produktivnějších, etických a komunitně zaměřených podniků – přinášejí do svých průmyslových odvětví a regionů zdravý rozum a prosperitu.

Členové WISE dnes působí ve více než 131 zemích.

Co je cílem WISE?

Cílem WISE je etická, zdravě prosperující civilizace.

Prostřednictvím naší práce vracíme podnikání hodnoty a etické standardy, na nichž bylo založeno: poctivost, integritu, řemeslo, odměny za produktivitu a závazek k prosperitě celých komunit a národů.

Jaké jsou účely WISE?

WISE byla založena s následujícími firemními účely:

„Sjednotit všechny organizace jakéhokoli druhu, které používají pro zlepšení a ke komerčním účelům administrativní zásady L. Ron Hubbarda.“

„Autorizovat použití materiálů chráněných autorskými právy, aby se neměnily, nepoškodily ani se nestaly nepoužitelnými.“

Co WISE dělá?

WISE rozšiřuje administrativní díla renomovaného autora a filozofa L. Rona Hubbarda pro použití v organizačních, profesionálních i privátních sektorech.

Tento soubor znalostí, který je produktem více než třiceti let výzkumu, testování a kodifikace, je celosvětově nejkomplexnějším systémem managementu a představuje první skutečnou technologii managementu.

Proč bych měl být členem WISE - a jaké jsou mé výhody?

Výhoda číslo jedna členství WISE je to, že vám poskytuje oprávnění používat Hubbardovu administrativní technologii ve vaší firmě nebo podniku.

To je nejcennější výhoda ze všech.

Vzhledem k síle a prokázané účinnosti administrativní technologie při standardním použití – v tomhle obchodu získáte více, než za kolik jste zaplatili.

Existují nějaké další výhody?

Samozřejmě! Mezi další výhody patří:

Být součástí celosvětové rostoucí skupiny stejně smýšlejících obchodních profesionálů, kteří světu nabízí lepší řád, etiku a produktivitu.

Členství WISE vám také poskytuje program Model of Admin Know-How™ (model administrativního know-how) spolu s kontrolními seznamy, brožurami a nástroji pro management, které vám ve vaší společnosti nebo vaší profesi pomohou při uvádění Hubbardovy administrativní technologie do provozu.

A co online zdroje a nástroje?

Je jich spousta! S vaším členstvím:

1) Dostanete bezplatné neomezené předplatné do online časopisu Prosperity včetně článků dvakrát měsíčně na adrese www.Prosperity.net

2) Máte bezplatný neomezený přístup na online platformu BattlePlanner na adrese www.ProsperityPlanner.net, která vám pomůže naplánovat a předvídat svůj den, týden i život. Zahrnuje přístup k online referenčním nástrojům pro management, takže máte přístup ke svým referencím bez ohledu na to, kde se nacházíte.

3) Také dostanete na požádání tištěnou verzi Prosperity Planner (Plánování prosperity) – plánovače, který vám pomůže naplánovat svůj den, týden i život. Zahrnuje denní a týdenní kontrolní seznamy prosperity a kompletní sto stránkovou referenční sekci nástrojů pro management s rozložitelnými grafy – ideální pro předvedení a představení technologie kolegům. Noste ji všude s sebou. Doručíme k vaším dveřím, dvakrát ročně.

4) Máte neomezený bezplatný přístup do online adresáře WISE na adrese https://wise.directory, kde se můžete spojit se členy WISE na celém světě a stáhnout si všechny své stáhnutelné výhody. Naším cílem je pomoci vám rozšířit svou efektivitu a vliv – a změnit náš svět.

5) Když se jako člen WISE přihlásíte k odběru online systému managementu Model of Admin Know-How™ (model administrativního know-how) na adrese www.MAKH.org, získáte tak exkluzivní obsah a funkce.

6) Máte ještě více členských slev WISE při nákupu nebo objednání některého z online digitálních nástrojů managementu, dostupných na adrese www.MasterTech.com

„Nejsou to sny, které člověka zklamou.
To, co ho zklame, je nedostatek potřebného know-how, jak
převést tyto sny do reality.“

 

—L. Ron Hubbard

ÚROVNĚ ČLENSTVÍ:

Roční platební plán:

Měsíční platební plán:

INDIVIDUÁLNÍ ČLENSTVÍ

/rok

Platební plán
není k dispozici

OBECNÉ ČLENSTVÍ

/rok

/měsíc

FIREMNÍ ČLENSTVÍ

/rok

/měsíc

PODNIKOVÉ ČLENSTVÍ

/rok

/měsíc

VÝHODY ČLENSTVÍ

Pouze pro jednotlivce
Není určeno pro majitele firem
Pro majitele podniků s 1 až 5 zaměstnanci Pro majitele podniků s 6 až 20 zaměstnanci Pro majitele podniků s 21 nebo více zaměstnanci
Oprávnění používat Hubbardovu administrativní technologii ve vaší společnosti nebo ve vašem podnikání
Prosperity Planner™ na www.ProsperityPlanner.net Zahrnuje 100 stránek Nástrojů managementu, odkazů a Kontrolní seznamy prosperity

Pouze online

Online a tištěná kopie na vyžádání
2x ročně

Online a tištěná kopie na vyžádání
2x ročně až pro 3 zaměstnance

Online a tištěná kopie na vyžádání
2x ročně až pro 9 zaměstnance

Slevy a přístup do online platformy www.MAKH.org Model of Admin Know-How™ (model administrativního know-how)
Služby pro doporučení zásad
Online adresář WISE na www.wise.directory
Online časopis Prosperity na www.Prosperity.net
Kodex člena WISE, informační bulletiny Prosperity a Citáty týdne z Hubbardovy administrativní technologie
Brožury Hubbardovy administrativní technologie

Ročně 6 brožur ZDARMA

Ročně 12 brožur ZDARMA

Ročně 18 brožur ZDARMA

Ročně 24 brožur ZDARMA

Slevy na konference WISE

5% sleva

10% sleva

15% sleva

20% sleva

Charterové výbory Služby zakladatelského výboru pro řešení sporů – pro pomoc v oblasti etiky a spravedlnosti (pro ceny kontaktujte zakladatelský výbor)
Služby zakladatelského výboru – pomoc s implementací programu Model of Admin Know-How™ (model administrativního know-how)

Není v ceně

Kontrolní seznamy pro rozšíření podnikání

Není v ceně

Pracovní sešit Model of Admin Know-How (model administrativního know-how) a certifikace po dokončení programu

Není v ceně

Služby autorizačního orgánu WISE

Není v ceně

Slevy pro členy WISE na materiály zakoupené na www.HubbardCollegePress.org

Není v ceně

10% sleva

10% sleva

10% sleva

Oprávnění k provádění interních workshopů Hubbardovy administrativní technologie pro zaměstnance

Není v ceně

 Není v ceně

Zahrnuje oprávnění k poskytování 7 interních workshopů až pro 20 zaměstnanců
(viz níže)

Zahrnuje oprávnění k poskytování všech 23 interních workshopů pro neomezený počet zaměstnanců
(viz níže)

Oprávnění k provádění interních workshopů Hubbardovy administrativní technologie pro zaměstnance

Není v ceně

Není v ceně

Zahrnuje 12 kurzů až pro 20 zaměstnanců
(viz níže)

Zahrnuje všech 27 kurzů pro neomezený počet zaměstnanců
(viz níže)

Oprávnění k žádosti o vydání licence Hubbardovy administrativní technologie klientům

Není v ceně

Není v ceně

A navíc

FIREMNÍ ČLENSTVÍ - VÝHODY ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Firemní členové jsou oprávněni provádět interní školicí program pro zaměstnance a mohou poskytnout následujících 7 kurzů Hubbardovy administrativní technologie, plus 5 kurzů Studijní technologie a 7 workshopů pro až 20 zaměstnanců.

KURZY Hubbardovy administrativní technologie:

 • Osobní integrita
 • Životní vzestupy a pády
 • Jak vycházet s ostatními
 • Jak efektivně zvládat práci
 • Zlepšení podnikání prostřednictvím komunikace
 • Vzorce pro obchodní úspěch
 • Model of Admin Know-How (model
 • administrativního know-how)

KURZY Studijní technologie:

 • Základní studijní příručka
 • Studijní dovednosti pro život
 • Naučme se učit
 • Jak používat slovník
 • Gramatika a komunikace

WORKSHOPY Hubbardovy administrativní technologie:

 • Afinita, realita a komunikace
 • Rozkvět a prosperita
 • Jak vybudovat produktivní tým
 • Jak přetvořit strategii v realitu
 • Jak vzkvétat v jakékoli ekonomice
 • Zvyšování schopnosti efektivně pracovat
 • Přirozený zákon osobního úspěchu

Poznámka: Materiály je nutné zakoupit zvlášť pro každého studenta. Člen musí zajistit, aby každý zaměstnanec měl své vlastní materiály, pro každý kurz nebo workshop, na kterém je zapsán. Kontaktujte společnost WISE, kde najdete podrobnosti o požadavcích na provozování interního školicího centra pro vaše zaměstnance.

PODNIKOVÉ ČLENSTVÍ - VÝHODY ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Podnikoví členové jsou oprávněni provádět interní školicí program pro zaměstnance a mohou poskytnout všechny výše uvedené kurzy firemních členů, plus dalších 15 kurzů Hubbardovy administrativní technologie, a dalších 16 workshopů pro neomezený počet zaměstnanců.

Další KURZY Hubbardovy administrativní technologie:

 • Management podle statistik

 • Jak zvýšit efektivitu ve vaší společnosti

 • Etika pro obchodní přežití

 • Jak dosáhnout efektivního učení

 • Jak hodnotit a předpovídat lidské chování

 • Jak zvýšit zisky prostřednictvím správného finančního plánování

 • Jak vytvořit efektivní firemní zásady

 • Jak rozšířit svou společnost a přetvořit plány ve skutečnost

 • Jak dokončovat úkoly

 • Základy vedení

 • Efektivní vedení

 • Marketing

 • Průzkumy

 • Public Relations (PR)

 • Základy organizace

Další WORKSHOPY Hubbardovy administrativní technologie:

 • Dosažení cílů – úvod

 • Dosažení cílů s pomocí – zásad

 • Dosažení cílů s pomocí – plánů

 • Dosažení cílů s pomocí – programů a projektů

 • Dosažení cílů s pomocí – ideálních scénářů

 • Dosažení cílů s pomocí – statistik

 • Dosažení cílů s pomocí – hodnotných finálních produktů

 • Základy marketingu: Předpokládané stanovisko

 • Jak úspěšně organizovat cokoli

 • Organizační nepochopení – jak předcházet problémům v práci

 • Profesionální PR – úvod do public relations

 • Profesionální PR – chybějící přísada

 • Profesionální PR – usnadnění mezilidských vztahů

 • Profesionální PR – jak oslovit vaši cílovou skupinu

 • Profesionální PR – působení vztahu s veřejností

 • Profesionální PR – budování dobré pověsti

Poznámka: Materiály je nutné zakoupit zvlášť pro každého studenta. Člen musí zajistit, aby každý zaměstnanec měl své vlastní materiály pro každý kurz nebo workshop, na kterém je zapsán. Kontaktujte společnost WISE a zjistěte si podrobnosti o požadavcích na provozování interního školicího střediska pro vaše zaměstnance.

ÚROVNĚ ČLENSTVÍ:

VÝHODY OBECNÉHO ČLENSTVÍ:

Roční platební plán:/rok

Měsíční platební plán:/měsíc

Pro majitele podniků s 1 až 5 zaměstnanci

Oprávnění používat Hubbardovu administrativní technologii ve vaší společnosti nebo ve vašem podnikání
Prosperity Planner™ na www.ProsperityPlanner.net Zahrnuje 100 stránek Nástrojů managementu, odkazů a Kontrolní seznamy prosperity

Online a tištěná kopie na vyžádání
2x ročně

Slevy a přístup do online platformy www.MAKH.org Model of Admin Know-How™ (model administrativního know-how)
Služby pro doporučení zásad
Online adresář WISE na www.wise.directory
Online časopis Prosperity na www.Prosperity.net
Kodex člena WISE, informační bulletiny Prosperity a Citáty týdne z Hubbardovy administrativní technologie
Brožury Hubbardovy administrativní technologie

 

Ročně 12 brožur ZDARMA

Slevy na konference WISE

10% sleva

Charterové výbory Služby zakladatelského výboru pro řešení sporů – pro pomoc v oblasti etiky a spravedlnosti (pro ceny kontaktujte zakladatelský výbor)
Služby zakladatelského výboru – pomoc s implementací programu Model of Admin Know-How™ (model administrativního know-how)
Kontrolní seznamy pro rozšíření podnikání
Pracovní sešit Model of Admin Know-How (model administrativního know-how) a certifikace po dokončení programu
Služby autorizačního orgánu WISE
Slevy pro členy WISE na materiály zakoupené na www.HubbardCollegePress.org

10% sleva

Oprávnění k provádění interních workshopů Hubbardovy administrativní technologie pro zaměstnance
Není v ceně
Oprávnění k provádění interních workshopů Hubbardovy administrativní technologie pro zaměstnance
Není v ceně
Oprávnění k žádosti o vydání licence Hubbardovy administrativní technologie klientům
Není v ceně

 

VÝHODY FIREMNÍHO ČLENSTVÍ:

Roční platební plán: /rok

Měsíční platební plán: /měsíc

Pro majitele podniků s 6 až 20 zaměstnanci

 

Oprávnění používat Hubbardovu administrativní technologii ve vaší společnosti nebo ve vašem podnikání
Prosperity Planner™ na www.ProsperityPlanner.net Zahrnuje 100 stránek Nástrojů managementu, odkazů a Kontrolní seznamy prosperity

Online a tištěná kopie na vyžádání
2x ročně až pro 3 zaměstnance

Slevy a přístup do online platformy www.MAKH.org Model of Admin Know-How™ (model administrativního know-how)
Služby pro doporučení zásad
Online adresář WISE na www.wise.directory
Online časopis Prosperity na www.Prosperity.net
Kodex člena WISE, informační bulletiny Prosperity a Citáty týdne z Hubbardovy administrativní technologie
Brožury Hubbardovy administrativní technologie

 

Ročně 18 brožur ZDARMA

Slevy na konference WISE

15% sleva

Charterové výbory Služby zakladatelského výboru pro řešení sporů – pro pomoc v oblasti etiky a spravedlnosti (pro ceny kontaktujte zakladatelský výbor)
Služby zakladatelského výboru – pomoc s implementací programu Model of Admin Know-How™ (model administrativního know-how)
Kontrolní seznamy pro rozšíření podnikání
Pracovní sešit Model of Admin Know-How (model administrativního know-how) a certifikace po dokončení programu
Služby autorizačního orgánu WISE
Slevy pro členy WISE na materiály zakoupené na www.HubbardCollegePress.org

10% sleva

Oprávnění k provádění interních workshopů Hubbardovy administrativní technologie pro zaměstnance

Zahrnuje oprávnění k poskytování 7 interních workshopů až pro 20 zaměstnanců
(viz níže)

Oprávnění k provádění interních workshopů Hubbardovy administrativní technologie pro zaměstnance

Zahrnuje 12 kurzů až pro 20 zaměstnanců
(viz níže)

Oprávnění k žádosti o vydání licence Hubbardovy administrativní technologie klientům
A navíc

 

VÝHODY PODNIKOVÉHO ČLENSTVÍ:

Roční platební plán: /rok

Měsíční platební plán: /měsíc

Pro majitele podniků s 21 nebo více zaměstnanci

 

Oprávnění používat Hubbardovu administrativní technologii ve vaší společnosti nebo ve vašem podnikání6
Prosperity Planner™ na www.ProsperityPlanner.net Zahrnuje 100 stránek Nástrojů managementu, odkazů a Kontrolní seznamy prosperity

Online a tištěná kopie na vyžádání
2x ročně až pro 9 zaměstnance

Slevy a přístup do online platformy www.MAKH.org Model of Admin Know-How™ (model administrativního know-how)
Služby pro doporučení zásad
Online adresář WISE na www.wise.directory
Online časopis Prosperity na www.Prosperity.net
Kodex člena WISE, informační bulletiny Prosperity a Citáty týdne z Hubbardovy administrativní technologie
Brožury Hubbardovy administrativní technologie

Ročně 24 brožur ZDARMA

Slevy na konference WISE

20% sleva

Charterové výbory Služby zakladatelského výboru pro řešení sporů – pro pomoc v oblasti etiky a spravedlnosti (pro ceny kontaktujte zakladatelský výbor)
Služby zakladatelského výboru – pomoc s implementací programu Model of Admin Know-How™ (model administrativního know-how)
Kontrolní seznamy pro rozšíření podnikání
Pracovní sešit Model of Admin Know-How (model administrativního know-how) a certifikace po dokončení programu
Služby autorizačního orgánu WISE
Slevy pro členy WISE na materiály zakoupené na www.HubbardCollegePress.org

10% sleva

Oprávnění k provádění interních workshopů Hubbardovy administrativní technologie pro zaměstnance

Zahrnuje oprávnění k poskytování všech 23 interních workshopů pro neomezený počet zaměstnanců
(viz níže)

Oprávnění k provádění interních workshopů Hubbardovy administrativní technologie pro zaměstnance

Zahrnuje všech 27 kurzů pro neomezený počet zaměstnanců
(viz níže)

Oprávnění k žádosti o vydání licence Hubbardovy administrativní technologie klientům
A navíc

 

VÝHODY INDIVIDUÁLNÍHO ČLENSTVÍ

Roční platební plán: /rok

Měsíční platební plán: Platební plán
není k dispozici

Pouze pro jednotlivce
Není určeno pro majitele firem

 

Oprávnění používat Hubbardovu administrativní technologii ve vaší společnosti nebo ve vašem podnikání
Prosperity Planner™ na www.ProsperityPlanner.net Zahrnuje 100 stránek Nástrojů managementu, odkazů a Kontrolní seznamy prosperity

Pouze online

Slevy a přístup do online platformy www.MAKH.org Model of Admin Know-How™ (model administrativního know-how)
Služby pro doporučení zásad
Online adresář WISE na www.wise.directory
Online časopis Prosperity na www.Prosperity.net
Kodex člena WISE, informační bulletiny Prosperity a Citáty týdne z Hubbardovy administrativní technologie
Brožury Hubbardovy administrativní technologie

Ročně 6 brožur ZDARMA

Slevy na konference WISE

5% sleva

Charterové výbory Služby zakladatelského výboru pro řešení sporů – pro pomoc v oblasti etiky a spravedlnosti (pro ceny kontaktujte zakladatelský výbor)
Služby zakladatelského výboru – pomoc s implementací programu Model of Admin Know-How™ (model administrativního know-how)
Není v ceně
Kontrolní seznamy pro rozšíření podnikání
 Není v ceně
Pracovní sešit Model of Admin Know-How (model administrativního know-how) a certifikace po dokončení programu
 Není v ceně
Služby autorizačního orgánu WISE
 Není v ceně
Slevy pro členy WISE na materiály zakoupené na www.HubbardCollegePress.org
Není v ceně
Oprávnění k provádění interních workshopů Hubbardovy administrativní technologie pro zaměstnance
 Není v ceně
Oprávnění k provádění interních workshopů Hubbardovy administrativní technologie pro zaměstnance
 Není v ceně
Oprávnění k žádosti o vydání licence Hubbardovy administrativní technologie klientům
Není v ceně

Vytvoření celosvětového dopadu

Každý týden dostáváme zprávy od členů WISE z celého světa, kteří patří mezi přední obchodní profesionály ve svých komunitách a průmyslových odvětvích - vytváříme oceňované podniky a získáváme pochvaly a umístění na seznamech průmyslových odvětví, jako jsou „Nejlepší společnosti pro práci“, „Nejrychleji rostoucí soukromé společnosti“, „Fast 50 (nejrychleji rostoucí společnosti)“, „Top v podnikové kultuře“, „Top 10 nejrychleji se rozvíjejících společností“ - a mnoho, mnoho dalších.

Získali jste nějaké ocenění? Dejte nám vědět kliknutím zde.

Neomezená podpora a aktualizace

Jednou z vašich výhod členství je bezplatná podpora členství včetně naší služby doporučovaných zásad, kam nám můžete poslat e-mail s dotazy, kde najít použitelné odkazy pro obtížnou situaci, která by vás ten den mohla potkat. Naše motto je: v zásadách je odpověď na vše a my vám ji pomůžeme najít.

Rádi se také postaráme o všechny výhody členství, které pro své členství potřebujete.

Chci ve své firmě používat Hubbardovu administrativní technologii. Co mám dělat?

Odpověď je jasná:

Získejte oprávnění používat Hubbardovu administrativní technologii ve svém podnikání tím, že se stanete součástí celosvětově rostoucí síly stejně smýšlejících obchodních profesionálů využívajících technologii prosperity.

Připojte se k členství pro rostoucí podniky.

Připojte se k WISE.

Příběhy úspěchu

V roce 2015 jsme v naší společnosti zavedli program Model of Admin Know-How (MAKH - model administrativního know-how) od WISE. Okamžitě se zvýšila výroba, dodávky, kvalita služeb a produktů, naše profesionalita, spokojenost zákazníků a naše životaschopnost. Od té doby jsme každý rok dosahovali nejvyšší úrovně produkce. WISE nám umožnila vybudovat stále se zlepšující organizaci.

Nedávno jsme u našich zaměstnanců provedli průzkum a zde je, co uváděli: „Zde se učím nové věci, rozvíjím se a zvyšuje se moje sebevědomí. Toto je solidní společnost s dobrou organizací a příjemnými kolegy.“

Od zavedení MAKH jsme každý rok obdrželi oficiální ocenění za dobré finance, ocenění za rozšiřování a ocenění pro řemeslníky roku.

Společně s mojí ženou jsme vloni mohli být delší dobu mimo společnost, ale společnost i tak dosáhla nejvyššího obratu a platební schopnosti. Díky naší zvýšené platební schopnosti jsme také byli schopni, ještě více než kdykoli předtím, zvýšit naše úsilí v oblasti filantropie.

Řízení podniku bylo zajímavější s tím, jak se zlepšovala organizace a docházelo k rozvoji.

- David Frykman, DM TAK Stockholm

„Vedení firmy se zaměstnanci a klienty může někdy způsobit, že se cítíte ztrápení, unavení a frustrovaní. Od uvedení základních principů Hubbardovy administrativní technologie do naší společnosti jsme však s vynaložením mnohem menšího úsilí lépe prosperovali a to téměř bez negativních výkyvů. To nám umožnilo soustředit se na poskytování skvělých služeb našim klientům a usilovat o dosažení účelu našeho podnikání. Pointa je, že Model of Admin Know How (MAKH) odstraňuje z podnikání starosti a dělá ho tak zábavným a vzrušujícím, jako v první den, kdy jsme otevřeli.“

- John Nesbit, generální ředitel zákaznické továrny

„Nástroje administrativního modelu know-how (Model of Admin Know-How) poskytují lidem přesný program pro komplexní vedení statistik, organizační schéma, podmínky a administrativní stupnice.

„Tento nástroj používáme s úspěchem ve vlastní společnosti a to do té míry, že poté, co jsme Model of Admin Know-How (model administrativního know-how) implementovali, došlo k exponenciálnímu růstu. Důkazem jsou statistiky. Rozšířili jsme se na více než třicetinásobek a to teprve začínáme!“

- Rafferty Pendery, zakladatel Studio98

Naše podnikání v oblasti realit jsme zahájili v roce 2004 jen se dvěma partnery.

V současné době je nás v týmu 13 a z našich vysoce specializovaných výrobních kanceláří jsme udělali místní ikony. Dále jsme se rozšiřovali a nyní jsme v našem městě dobře známí a pravidelně dostáváme ocenění a uznání za naši práci - tři známé průmyslové časopisy nám nedávno udělily ocenění „nejlepší v oboru“.

Náš příjem v loňském roce byl nejvyšší v historii a letos to vypadá, že bude ještě vyšší. Tento program je součástí naší expanze.

- Franz Speiler, Spieler & Seeberger Immobilien

V roce 1985 jsem společně jen s mojí ženou otevřel svou praxi. Dnes s námi spolupracuje 52 lidí - a pokračujeme v neustálém rozšiřování a stavíme další prostory, abychom mohli přijmout další technické síly.

Tato technologie nám pomohla realizovat rozsáhlé propagační kampaně v naší komunitě, které přilákaly velké množství nových klientů, a nyní jsme velmi dobře známí po celém městě.

Nyní pracujeme na odkoupení několika dalších praxí, ze kterých vytvoříme síť vysoce kvalitních služeb dostupných po celém městě.

Výhody WISE mi výrazně pomohly zlepšit kvalitu administrativy v naší praxi a vybudovat tým vedoucích pracovníků, kteří přesně vědí, co dělat, co je úspěšné a co ne.

- Dr. Thomas Röder

Výhody WISE jsme využili k tomu, abychom naši jednu malou rodinnou firmu rozšířili na současné čtyři firmy - všechny rostoucí a úspěšné společnosti. Dříve jsme často dělali přesčasy dlouho do noci, měli jsme spoustu restů, často jsme to nezvládali a měli jsme málo prostředku na placení účtů. Nyní jsme všechny resty odstranili, veškerá produkce je aktuální a statistiky se zvyšují s plnou finanční kontrolou. Kromě toho v současnosti zhruba polovinu roku cestujeme po světě a pravidelně se účastníme několika dobrovolnických aktivit pro naši komunitu a naši církev.

Práce bez této technologie byla jako chůze slepce na poušti. Díky WISE je „práce“ teď zábavná a obohacující.

- M. H.

Svůj podnik jsem v roce 2010 vybudoval z ničeho. Využitím výhod mého členství WISE jsem se, díky správnému používání technologie, dokázal vypracovat a začít jako podnik existovat. Pomocí organizačního schématu a statistického managementu jsem byl schopen učinit správná rozhodnutí a definovat úspěšné kroky pro mé podnikání.

Se všemi těmito nástroji a těmito údaji jsem vybudoval svou společnost od 1 k současným 9 zaměstnancům a dále rozšiřujeme - nyní jsme v dlouhodobém úspěšném trendu.

Pomocí této technologie jsem nyní našel čas na rozšíření a vytvoření další nové společnosti - toho všeho mi pomohla dosáhnout Hubbardova administrativní technologie.

- C. G.