PRIDAJTE SA K WISE

Členstvo pre všetkých používajúcich

administratívnu technológiu Hubbard®

v dnešnom podnikaní

 

PREČÍTAJTE SI VIAC

Často kladené otázky

Čo je to WISE?

WISE, založené v roku 1979, je neziskové medzinárodné členské združenie s hlavným sídlom v Los Angeles s 13 kontinentálnymi a regionálnymi kanceláriami.

WISE zjednocuje rovnako zmýšľajúcich podnikateľov, tvorivých profesionálov, majiteľov podnikov, výkonných pracovníkov a vodcov z každého kúta každého kontinentu na zemi, ktorí majú všetci spoločnú tú istú vec: používajú vo svojich podnikoch Hubbardovu administratívnu technológiu na vybudovanie lepších, produktívnejších, eticky a spoločensky zameraných podnikov – prinášajúc skutočnú rozvážnosť a prospech do svojich priemyslov a regiónov.

Členovia WISE dnes pôsobia vo vyše 131 krajinách.

Čo je cieľom WISE?

Cieľom WISE je etická, rozvážna a prosperujúca civilizácia.

Prostredníctvom našej práce vraciame podnikom hodnoty a etické štandardy, na ktorých bolo založené podnikanie: čestnosť, bezúhonnosť, šikovnosť, odmeňovanie za produktivitu a záväzok dosahovať prosperitu celých komunít a národov.

Aké sú zámery WISE?

WISE sa vytvorilo s nasledujúcimi obchodnými zámermi:

„Zjednotiť všetky organizácie akéhokoľvek druhu, ktoré používajú administratívne princípy L. Rona Hubbarda na komerčné a zlepšovacie účely.“

„Povoliť použitie materiálov chránených autorským právom tak, aby neboli zmenené, poškodené alebo sa nestali nepoužiteľné.“

Čo robí WISE?

WISE šíri administratívne práce renomovaného autora a filozofa L. Rona Hubbarda na použitie pri organizačných, profesionálnych a súkromných snahách.

Tento súbor poznatkov, ktorý je produktom viac ako troch desaťročí výskumu, testovania a kodifikácie, je najkomplexnejším systémom riadenia na svete a predstavuje prvú skutočnú technológiu riadenia.

Prečo by som mal byť členom WISE – a aké mám z toho výhody?

Výhoda číslo jedna členstva vo WISE je, že vám dáva povolenie na použitie Hubbardovej administratívnej technológie vo vašom obchode alebo podniku.

To je najcennejšia výhoda zo všetkých.

Berúc do úvahy silu a preukázanú účinnosť administratívnej technológie, keď sa uplatňuje štandardne – je to výmena hojnosti.

Existujú aj nejaké ďalšie výhody?

Samozrejme! Ďalšie výhody zahŕňajú:

Budete súčasťou celosvetovej rastúcej sily rovnako zmýšľajúcich profesionálov prinášajúcich svetu zvýšený poriadok, etiku a produktivitu.

Členstvo vo WISE vám tiež poskytne program Model of Admin Know-How™ (model administratívneho know-how) spolu s kontrolnými zoznamami, brožúrami a riadiacimi nástrojmi na pomoc pri zavádzaní Hubbardovej administratívnej technológie do práce vo vašej spoločnosti alebo povolaní.

A čo zdroje a nástroje online?

Je ich mnoho! S vaším členstvom:

1) Získate bezplatné neobmedzené predplatné na online časopis Prosperity, vrátane článkov dvakrát mesačne na adrese www.Prosperity.net

2) Získate bezplatný neobmedzený prístup na online platformu BattlePlanner na adrese www.ProsperityPlanner.net na pomoc pri plánovaní a predvídaní vášho dňa, vášho týždňa a vášho života. Sem patrí prístup na referencie online na riadiace nástroje, aby ste mali prístup na svoje referencie nezávisle na tom, sa nachádzate.

3) Na požiadanie tiež môžete získať papierový výtlačok Prosperity Planner – plánovača na pomoc pri plánovaní vášho dňa, vášho týždňa a vášho života. Sem patria denné a týždenné kontrolné zoznamy Prosperity a 100-stranová referenčná časť o riadiacich nástrojoch kompletne so skladačkovými tabuľkami – skvelé na ukazovanie a predvádzanie technológie druhým. Noste ju všade so sebou. Dvakrát do roka vám bude doručená pred dvere.

4) Získate bezplatný prístup 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku do online databázy WISE na adrese https://wise.directory na prepojenie s globálnymi členmi WISE – a získate všetky stiahnuteľné výhody – s cieľom rozšíriť vašu účinnosť a vplyv – a priniesť zmenu do tohto sveta.

5) Ako člen WISE získate výlučný obsah a funkcie, keď si predplatíte riadiaci systém online s modelom administratívneho know-how na adrese www.MAKH.org

6) Získate ešte viac členských zliav WISE, keď si kúpite alebo predplatíte ktorýkoľvek z digitálnych riadiacich nástrojov online dostupných na adrese www.MasterTech.com

„Človek nezlyháva vo svojich snoch.
Zlyháva kvôli nedostatočným vedomostiam, ako premeniť tieto sny v realitu.“

 

—L. Ron Hubbard

ÚROVNE ČLENSTVA:

Ročný platobný plán:

Mesačný platobný plán:

INDIVIDUÁLNE ČLENSTVO

/ročne

Platobný plán
nie je k dispozícii

VŠEOBECNÉ ČLENSTVO

/ročne

/mesačne

FIREMNÉ ČLENSTVO

/ročne

/mesačne

PODNIKOVÉ ČLENSTVO

/ročne

/mesačne

ČLENSKÉ VÝHODY

Len pre jednotlivcov
Nie pre majiteľov podnikov
Pre majiteľov podnikov s 1 až 5 zamestnancami Pre majiteľov podnikov s 6 až 20 zamestnancami Pre majiteľov podnikov s 21 alebo viac zamestnancami
Povolenie na použitie Hubbardovej administratívnej technológie vo vašej spoločnosti alebo podniku
Prosperity Planner™ na adrese www.ProsperityPlanner.net Zahŕňa 100 strán riadiacich nástrojov, referencie a kontrolné zoznamy Prosperity

Len online

Online a papierový výtlačok na požiadanie
2 x ročne

Online a papierový výtlačok na požiadanie
2 x ročne pre maximálne 3 pracovníkov

Online a papierový výtlačok na požiadanie
2 x ročne pre maximálne 9 pracovníkov

Zľavy a prístup na www.MAKH.org Online platforma Model of Admin Know-How™ (model administratívneho know-how)
Služby vyhľadávania referencií na zásady
Online databáza WISE na adrese www.wise.directory
Online časopis Prosperity na adrese www.Prosperity.net
 
Členský odznak WISE, informačné letáky Prosperity a citáty týždňa Hubbardovej administratívnej technológie
Brožúry Hubbardovej administratívnej technológie