Služby řešení sporů

DALŠÍ INFORMACE

Podnikání, ve své vlastní podstatě, zahrnuje partnerství a dohody. Tyto vazby a dohody jsou základním kamenem, na kterém závisí růst a úspěch. Občas tyto vztahy ale zatrpknou a vzniknou spory; často dost výbušně. Mohou zhatit výrobu a doslova pohltit ty, kterých se týkají. Služba standardního řešení sporů (respektive Služba alternativního řešení sporů) poskytuje rychlé, spravedlivé a levné prostředky k řešení konfliktů a sporů na pracovišti.

Použitím jedinečných postupů zprostředkování, založených výhradně na principech vyvinutých z díla L. Ron Hubbarda, se může zprostředkovatel sporu dostat až k základnímu kořenu sporu, a tím otevřít dveře pro vyřešení. Služby řešení sporů členů WISE jsou poskytovány členy zakladatelských výborů WISE, vyškolenými členy WISE speciálně jmenovanými pro poskytování této služby ostatním členům.

Vaše nejbližší kancelář WISE může odpovědět na všechny vaše dotazy nebo vám může, v případě potřeby, pomoci kontaktovat a naplánovat službu řešení sporů.