O L. Ron Hubbardovi

L. Ron Hubbard – Profil

L. Ron Hubbard je patrně nejvíc známý jako spisovatel a jako zakladatel scientologického náboženství. Jeho dílo bylo vydáno v 52 jazycích, ve stovkách milionů výtisků. Přesto si ho miliony lidí pamatují i jako velkého humanistu, který po více než půlstoletí výzkumu metod pro zlepšení podmínek pro život zanechal odkaz, který život nesčetnými způsoby zlepšuje. Tento odkaz je zaznamenán v jeho ohromném díle, které sestává doslova z desítek milionů slov.

Pan Hubbard se narodil 13. března 1911 v Tildenu, v Nebrasce a strávil své dětství na tehdejším pohraničí Montany. Jeho posedlostí byla neobvyklá zvědavost, která motivovala jeho etnologická zkoumání 21 ras a kultur, a díky které se, ještě jako mladistvý, vydal na putování přes tehdy ještě odlehlé oblasti Číny, které viděl málokterý cizinec ze západu. Když mu bylo 19 let, procestoval více něž 400 000 km (čtvrt milionu mil), bez výhod komerční letecké dopravy.

Když se v roce 1930 zapsal na univerzitu George Washingtona na studium inženýrství, bylo zřejmé, že se již pustil do svého celoživotního díla: hledání řešení nejzávažnějších problémů člověka a vytvoření funkčních technologií ke zlepšení všech aspektů života.

I když by celá řada jeho úspěchů z těchto raných let mohla zaplnit knihu, je zde několik konkrétních věcí, o nichž je třeba zmínit.

Brzy se projevil jeho zájem o vzdělávání a problémy spojené s předáváním znalostí. V patnácti letech, s pomocí jedinečné metody, kterou vyvinul, vyučoval čamorské děti z Guamu. To byla předzvěst průlomů, které udělal v oblasti vzdělávání a studia. Později, když byl během druhé světové války u amerického námořnictva, školil pan Hubbard posádky lodí a vyvinul některé techniky bojové přípravy, které se používají dodnes, čímž proměnil nepochopitelné technické příručky v efektivní školící materiály, které školily vojáky v navigaci.

V roce 1950 poznamenal, že „Dnešní děti jsou příští civilizací“, a varoval před společností, která se ničí svými vlastními vzdělávacími systémy – tato předpověď se ukázala neuvěřitelně přesnou. Pan Hubbard nebyl pasivní filosof, ale pracoval na vyřešení těchto problémů, které se v průběhu let vystupňovaly do krizového stavu. Mezi jeho úspěchy patřilo jeho velké literární dílo, které se stalo známé jako Hubbardova studijní technologie. Obsahuje jeho objevy základních důvodů, proč studenti nepochopí studijní předmět, a bariér, které brání plnému porozumění tomu, co člověk studuje. Vyvinul metody, díky kterým může kdokoli zlepšit svou schopnost učit se a využívat to, co studoval. Dnes je jeho studijní technologie používána na školách po celém světě a je hlavním faktorem úspěchu školy administrativy L.R. Hubbarda (Hubbard College of Administration), která ji ve svých kurzech plně využívá ve prospěch svých studentů.

Podobně si v roce 1950 pan Hubbard uvědomil, že to, jak v té době fungovala administrativa, je nekonzistentní a náhodné, a tak obrátil pozornost na tuto oblast. Jeho první kniha na toto téma, Jak přežít na pozici vedoucího pracovníka (How to Live Though an Executive), vydaná v roce 1953, uznává, že skutečnou rolí vedení v jakékoli organizaci je plánování, dohled a podrobný komunikační systém pro jakoukoli kancelář nebo organizaci. Kniha byla ve skutečnosti komunikační příručkou vhodnou pro jakoukoli organizaci libovolné velikosti. O tři roky později jeho kniha, Problémy práce (The Problems of Work) izolovala problémy, se kterými se při práci setkávají všichni, od dělníka po generálního ředitele, a představila metody, díky kterým může každý znovu získat chuť do práce.

V roce 1965, po letech neustálého výzkumu forem a funkcí organizace, oznámil pan Hubbard svůj systém organizačního schéma složeného ze sedmi divizí, což byl velký průlom, který představoval nejúspěšnější administrativní schéma činnosti pro jakoukoli skupinu jakékoli velikosti. Těchto sedm divizí, které jsou dále rozděleny na oddělení, obsahuje všechny činnosti, které jsou vykonávány – nebo by měly být vykonávány – v jakékoli organizaci. Když je tento průlom na poli organizace aplikován, zajišťuje trvalý úspěch a stabilní růst jakékoli organizace.

Celou část Hubbardova díla v této oblasti lze nalézt v devíti encyklopedických svazcích, které zahrnují kurz organizačního řízení (Organization Executive Course), plus tři svazky sérií Management. Tento soubor dvanácti svazků obsahuje technologii, která zaručuje přežití a růst skupin od malých až po obrovské, jak to za poslední desetiletí prokázaly tisíce a tisíce společností a skupin v zemích po celém světě.

Po dokončení své práce opustil L. Ron Hubbard tento svět 24. ledna 1986. Splnil vše, co se rozhodl udělat, a jeho odkaz stále ovlivňuje životy milionů lidí. Pan Hubbard jednou řekl: „Rád pomáhám ostatním a považuji za největší životní potěšení vidět člověka osvobozeného od stínů, které ztmavují jeho dny.“

Současné době využívají principy pana Hubbarda v různých oblastech miliony lidí, kteří se tak zbavují svých stínů – a v důsledku toho vedou lepší a produktivnější životy.

„Štěstí člověka a dlouhá životnost společností a států zjevně závisí na organizačním know-how.“

L. Ron Hubbard